Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Athrawon cyfwerth ag amser llawn yn ôl ysgol a chategori, 2020
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
Categori 1
[Lleihau]Ysgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ysgol 1
-
-
Ysgol 2
[Lleihau]Cyfanswm: athrawon cymwysedigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: athrawon cymwysedig
Cliciwch yma i ddidoliPenaethiaidCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid dros droCliciwch yma i ddidoliDirprwy benaethiaidCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid cynorthwyolCliciwch yma i ddidoliAthrawon cymwysedig eraill
[Lleihau]699: Wales/Cymru1,300.3121.51,127.6956.720,088.423,594.5
699: Wales/Cymru[Ehangu]660: Isle of Anglesey/Sir Ynys Môn42.53.020.027.8409.1502.5
[Ehangu]661: Gwynedd85.96.048.051.0705.1896.0
[Ehangu]662: Conwy49.07.035.846.4702.6840.8
[Ehangu]663: Denbighshire/Sir Ddinbych49.22.530.636.6688.1806.9
[Ehangu]664: Flintshire/Sir y Fflint68.98.250.255.91,037.81,221.1
[Ehangu]665: Wrexham/Wrecsam59.62.846.642.0828.6979.7
[Ehangu]666: Powys75.613.051.642.4750.8933.4
[Ehangu]667: Ceredigion26.04.821.032.4432.0516.3
[Ehangu]668: Pembrokeshire/Sir Benfro56.21.033.842.6689.5823.1
[Ehangu]669: Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin82.78.043.085.41,183.71,402.8
[Ehangu]670: Swansea/Abertawe89.64.095.144.11,464.31,697.1
[Ehangu]671: Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot55.04.064.027.6901.21,051.8
[Ehangu]672: Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr55.34.955.533.01,039.01,187.7
[Ehangu]673: Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg49.17.048.442.81,031.41,178.7
[Ehangu]674: Rhondda Cynon Taf101.013.4114.482.61,567.61,879.0
[Ehangu]675: Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful26.01.023.026.0368.3444.3
[Ehangu]676: Caerphilly/Caerffili74.96.978.343.81,139.11,343.0
[Ehangu]677: Blaenau Gwent25.02.025.818.0404.8475.6
[Ehangu]678: Torfaen/Tor-faen27.24.031.820.8628.7712.5
[Ehangu]679: Monmouthshire/Sir Fynwy33.42.031.614.2491.7572.9
[Ehangu]680: Newport/Casnewydd51.82.861.034.01,151.01,300.6
[Ehangu]681: Cardiff/Caerdydd116.413.2118.0107.12,474.12,828.8

Metadata

Teitl
Athrawon cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a chategori

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ionawr 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol. Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.