Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff cymorth yn ôl ysgol a chategori, 2019
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
Categori 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm: Staff CymorthCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: Staff Cymorth
Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr Addysgu Lefel UwchCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysguCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr iaith dramorCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennigCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth bugeiliolCliciwch yma i ddidoliGofal plant, nyrsys, staff meddygolCliciwch yma i ddidoliTechnegwyr TGCh, labordai, gweithdai neu adnoddauCliciwch yma i ddidoliLlyfrgellwyr a chynorthwywyr y llyfrgellCliciwch yma i ddidoliSwyddogion ArholiadauCliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol arallCliciwch yma i ddidoliRheolwr Busnes yr ysgol neu gyfatebol
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch26.6.....3.17
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.3.1.....2.6
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern12.2.....1.6
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.4.2.....1.7
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.2.1.....1.4
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.1.3.....1.5
6602138: Ysgol Cemaes.4.3.....2.9
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.1.........1
6602140: Ysgol Esceifiog14.6.....1.12
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.1.1.......2
6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.1.4.......5
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.3.3.....1.7
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.2.1.....1.4
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll110.6.....1.18
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell12.1.......4
6602154: Ysgol Y Graig.10.6.....2.18
6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.3.......1.4
6602156: Ysgol Henblas.2.2.....2.6
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.4.4.....2.10
6602160: Ysgol Pencarnisiog13.3.....1.8
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.4.........4
6602162: Ysgol Penysarn.3.3.....1.7
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.3.2.....1.6
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.2.3.....1.6
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.2.2.......4
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.2.......1.3
6602168: Ysgol Gymuned y Fali13.3.....1.8
6602169: Ysgol Llanfawr.11.10.....2.23
6602170: Ysgol Goronwy Owen14.3.....1.9
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.3.4.....1.8
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.5.3.....1.9
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.4.5.....1.10
6602175: Ysgol Gynradd y Borth.6.9.....1.16
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.4.7.....1.12
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.4.3.....1.8
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.6.6.....1.13
6602227: Rhyd y Llan.5.6.....1.12
6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.4.5.......9
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.1.1.....1.3
6603036: Cybi.11.18.....3.32
6603304: Ysgol Santes Fair.3.3.....1.7
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones216..1.4.18.32
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi216..4.5..7.34
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni215..2.2..8130
6604028: Ysgol David Hughes2..271161.8248
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern6..252.4.17.45
6605200: Ysgol Caergeiliog.8.145...3122
6607011: Canolfan Addysg y Bont821.......3.32
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni13.4.......8
6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN14.3.....1.9
6612006: Ysgol Llanrug22.42....2.12
6612008: Ysgol Gynradd Abererch11.3.....1.6
6612009: YSGOL ABERSOCH.1.......1.2
6612010: YSGOL BEDDGELERT.1.........1
6612011: Ysgol Bethel.4.4.......8
6612013: Ysgol Bodfeurig.2.1.....2.5
6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.1.1.....1.3
6612017: Ysgol Brynaerau12.1.....1.5
6612026: Ysgol Y Gelli27.3.......12
6612028: Ysgol Penybryn21.6.....2.11
6612033: Ysgol Treferthyr13.2.....1.7
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.1.2.....1.4
6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN1..2.......3
6612042: Ysgol Dolbadarn.3.5.....1.9
6612046: Ysgol Gynradd Edern12.2.....1.6
6612047: Ysgol Felinwnda.1.........1
6612048: Ysgol Bro Plenydd13.2......17
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.3.........3
6612051: Ysgol Glanadda.2.4.......6
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn21.1.....1.5
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.2.4.......6
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.1.1.......2
6612069: Ysgol Llanllechid.8.31....1.13
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni12.2.....1.6
6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN1..2.......3
6612078: Ysgol Baladeulyn.1.1.......2
6612081: Ysgol Gynradd Nebo11.2.......4
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.1.2.......3
6612089: Ysgol Bro Lleu14.8.......13
6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.2.3.....1.6
6612097: Ysgol Rhiwlas.1.3.......4
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan303.2.......35
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.2.1.......3
6612103: YSGOL SARN BACH11.1.......3
6612104: Ysgol Eifion Wyn62.7.....1.16
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn25.6.....1.14
6612110: YSGOL Y GORLAN.4.5.....1.10
6612111: Ysgol yr Eifl.4.........4
6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.2.1.......3
6612113: Ysgol Waunfawr16.2.....2.11
6612116: Ysgol Glancegin.6.12.....2.20
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr1..3.......4
6612119: Ysgol Yr Hendre29.15.....1.27
6612122: Ysgol Bontnewydd15.6.......12
6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.10.4.....2.16
6612125: Ysgol Cymerau.10.11.....1.22
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)16.3.....2.12
6612127: Ysgol y Felinheli.7.1.......8
6612180: Ysgol Bro Tegid.4.1.....1.6
6612181: Ysgol y Traeth34.7.......14
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.1.4.......5
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy12.2.......5
6612190: Ysgol Bro Cynfal.2.3.....1.6
6612192: Ysgol Edmwnd Prys.1.3.....1.5
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr13.2.......6
6612198: YSGOL Y GARREG.2.........2
6612199: Ysgol O M Edwards12.1.....2.6
6612205: Ysgol Manod.5.3.......8
6612207: Ysgol Gynradd Pennal.1.2.......3
6612208: Ysgol Cefn Coch.7.5.......12
6612210: Ysgol Talsarnau.2.1.......3
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.4.......1.5
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.9.2.....2.13
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn1..3.......4
6612214: Ysgol Bro Tryweryn.2.......1.3
6612219: Ysgol Tanycastell12.3.....1.7
6612220: Ysgol Ffridd y LLyn13.......1.5
6612221: Ysgol Maenofferen.5.7.....1.13
6612227: Ysgol Hirael.9.6.....1.16
6612228: Ysgol Craig y Deryn.2.8.....1.11
6612229: Ysgol Bro Llifon.3.2.....1.6
6613004: YSGOL PONT Y GOF23.4.......9
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla16.15.....2.24
6613009: Ysgol Y Faenol31.4.....1.9
6613010: YSGOL FOEL GRON12.........3
6613013: Ysgol Llandygai33.4.....1.11
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.1.1.......2
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy...2.....1.3
6613029: Ysgol Tregarth.3.3.....1.7
6613030: Ysgol Cae Top36.........9
6613300: Ysgol Santes Helen15.4.....1.11
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.2.2.....1.5
6613305: Ysgol Beuno Sant22.2.....1.7
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda72.4..2.12119
6614003: Ysgol Botwnnog21.7..11.1114
6614004: Ysgol Brynrefail.4.81.4..3121
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle3..31.2.12113
6614009: YSGOL EIFIONYDD12.11..1..3119
6614031: Ysgol Y Moelwyn47....2..6.19
6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........1.1
6614033: Ysgol Y Berwyn.8....2.16.17
6614034: Ysgol Ardudwy.3.61.2..1114
6614036: Ysgol Friars1..95.81.13138
6614037: Ysgol Tryfan38....2..3117
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen518...11.14131
6614040: Ysgol Glan y Mor..2.....1.14
6615500: Bro Idris95.12..2.13133
6617002: Ysgol Pendalar2..41.....1.44
6617010: Ysgol Hafod Lon238.2.....1.43
6622002: Ysgol Dolgarrog.4.......1.5
6622012: Ysgol Betws y Coed.2.1.....1.4
6622023: Ysgol Capelulo14.2.....1.8
6622038: Ysgol Deganwy.14.......2.16
6622043: Ysgol Dolwyddelan.2.......1.3
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.11.6.....3.20
6622053: Ysgol Glanwydden17.5.....3.16
6622061: Ysgol Tudno.11.4.....2.17
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.6.......2.8
6622086: Ysgol Penmachno.2.......1.3
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos325.10.....3.41
6622104: Ysgol Talhaiarn12.......1.4
6622106: Ysgol Babanod Mochdre24.1.......7
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.1.......1.2
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones49.3.....2.18
6622110: Ysgol Maes Owen27.4.....1.14
6622111: Ysgol Glan Gele411.4.....1.20
6622112: Ysgol Glan Morfa110.1.....1.13
6622114: Ysgol Bod Alaw110.1.....1.13
6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.5.......1.6
6622118: Ysgol Y Foryd111.4.....3.19
6622121: Ysgol Craig y Don211.1.....3.17
6622123: Ysgol Cerrigydrudion12.4.....1.8
6622131: Ysgol Llannefydd.1.......1.2
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.2.......1.3
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.2.1.....1.4
6622221: Ysgol Sant Elfod.5.8.....1.14
6622222: Ysgol Capel Garmon.2.1.......3
6622225: Ysgol Glan Conwy16.2.....1.10
6622264: Ysgol Cynfran19.4.....1.15
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.4.........4
6622269: Ysgol Cystennin1..1.......2
6622270: Ysgol Pentrefoelas.2.........2
6622271: Ysgol Bro Gwydir.16.5.....3.24
6622272: Ysgol Nant Y Groes.12.2.....2.16
6622273: Ysgol Swn Y Don29.5.....1.17
6622274: Ysgol Awel y Mynydd213.7.....3.25
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan17.3.....2.13
6623021: Ysgol Llangelynnin12.......1.4
6623024: Ysgol Pencae.5.......1.6
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.1.......1.2
6623038: Ysgol St. George.4.1.....1.6
6623039: Ysgol Llanddoged.2.1.....2.5
6623040: Ysgol Eglwysbach.3.......1.4
6623043: Ysgol Porth Y Felin18.3.....2.14
6623059: Ysgol Llanddulas36.......1.10
6623062: Ysgol Betws yn Rhos.2.......1.3
6623302: Ysgol Bodafon.3.2.....1.6
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.5.3.....1.9
6623307: Ysgol San Sior37.4.....2.16
6623333: Ysgol Sant Joseph.11.4.....1.16
6623340: Ysgol y Plas.2.......1.3
6624022: Ysgol John Bright11..8.51113131
6624023: Ysgol Aberconwy110.37.2116132
6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY24.21.3..9122
6624038: YSGOL Y CREUDDYN23..3.4.15119
6625201: Ysgol Pen Y Bryn121.......4127
6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.10.4817125.38
6625402: Eirias High School414.11.5.110137
6625403: Ysgol Bryn Elian.5..10.31110131
6627007: Ysgol Y Gogarth1383.......61103
6632011: Ysgol Hiraddug47.2.....2.15
6632037: Ysgol Y Castell CP37.......1.11
6632038: Christ Church Primary School57.125....4.33
6632039: Ysgol Llywelyn614.83....4.35
6632057: Ysgol y Faenol.12.3.....1.16
6632059: Ysgol Penmorfa CP410.71....2.24
6632060: Ysgol Emmanuel314.142....3137
6632066: Ysgol Dewi Sant311.72....3.26
6632067: Ysgol Melyd23.3.....1.9
6632070: Ysgol Bodfari11.......1.3
6632072: Ysgol Bryn Hedydd314.21.1..2.23
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog12.........3
6632125: Frongoch Juniors1..4.....1.6
6632127: Ysgol Henllan.3.2.....1.6
6632134: Ysgol Twm o'r Nant48.6.....1.19
6632135: Ysgol Bryn Clwyd11.......1.3
6632136: Ysgol Y Parc111.2.....1.15
6632164: Ysgol Gellifor14.......1.6
6632168: Ysgol Pentrecelyn.2.......1.3
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch11.......1.3
6632215: Ysgol Carrog.2.......1.3
6632216: Ysgol Caer Drewyn.5.1.....1.7
6632219: Ysgol Bro Elwern.2.1.....1.4
6632227: Ysgol Y Llys412.......2.18
6632234: Ysgol Bryn Collen23.3.....1.9
6632255: Rhos Street CP School37.......7.17
6632256: Ysgol Pen Barras23.6.....2.13
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.5.......1.6
6632262: Ysgol Bro Famau.2.........2
6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant15.......1.7
6632264: Ysgol Clawdd Offa212.6.....1.21
6632265: Bodnant Community Primary School411.5.....2123
6632266: Ysgol Pendref46.31....2.16
6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy14.......1.6
6632268: Ysgol Carreg Emlyn14.1.....1.7
6633020: Ysgol Tremeirchion13.1.....1.6
6633024: St Asaph Infants School.1.2.....1.4
6633044: Ysgol Llanbedr1..2.....1.4
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.4.2.....1.7
6633050: Ysgol Borthyn13.4.....2.10
6633057: Ysgol Pant Pastynog16.......1.8
6633061: Ysgol Dyffryn Ial.3.2.....1.6
6633062: Ysgol Esgob Morgan34.........7
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.14.2.....1.17
6633316: Ysgol Trefnant.2.2.....1.5
6634003: Rhyl High School6..149.81112152
6634014: Prestatyn High School3..2018.81114166
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd111..6.8115336
6634026: Denbigh High School3..73.3116226
6634027: Ysgol Dinas Bran613.4816117249
6634031: Ysgol Brynhyfryd54.26.6.25333
6634601: Blessed Edward Jones High Sch29..1.1114.19
6635901: St Brigid's School21.112.1.15124
6637000: YSGOL TIR MORFA252..151..2164
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.58....1.13164
6642002: Ysgol Glan Aber17.........8
6642003: Ysgol Merllyn.8.1.....2.11
6642004: Westwood CP513.......2.20
6642012: Ewloe Green28.......2.12
6642013: Bryn Garth CP.5.11....1.8
6642015: Ysgol Gwynedd CP725.41....3141
6642018: Ysgol Maesglas.14.4.....1.19
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant14.......1.6
6642024: Ysgol Estyn Community School.13.1.....1.15
6642026: Lixwm CP School13.......1.5
6642028: Ysgol Glanrafon.16.3.....2.21
6642032: Northop Hall.10.1.....2.13
6642040: Wood Memorial Primary School.9.4.....2.15
6642041: Sealand CP School.6.3.....1.10
6642043: Sychdyn CP.6.8.....1.15
6642044: Trelogan Primary.4.2.....1.7
6642046: Bryn Pennant CP.10.......1.11
6642049: Ysgol Bro Carmel39.......2.14
6642050: Rhos Helyg School.8.3.....1.12
6642051: Ysgol Terrig.3.......1.4
6642052: Ysgol Bryn Deva.26.5.....2.33
6642053: Sandycroft CP214.......2119
6642056: Gwernymynydd CP School.4.3.....1.8
6642061: Queensferry Community Primary School213.5.....2.22
6642062: Ysgol Bryn Coch219.611....3.41
6642063: Mountain Lane Primary School216.6.....1126
6642064: Ysgol y Foel, Cilcain13.......1.5
6642065: Brynford CP15.......1.7
6642068: Ysgol Bryn Gwalia27.12....2.14
6642077: Golftyn CP School517..4....1128
6642078: Saltney Ferry CP.7.7.....1.15
6642081: Y Waun16.1.....2.10
6642082: Ysgol Gwenffrwd.9.......2.11
6642084: Abermorddu CP School.6.1.....1.8
6642085: Southdown CP314.42....2.25
6642086: Wepre Community School214.3.....2.21
6642089: Drury Primary School16.......1.8
6642091: Cornist Park CP310..4....1119
6642092: Ysgol Derwenfa CP21.3.....1.7
6642093: Penarlag CP.7.4.....2.13
6642094: Owen Jones CP17.......1.9
6642237: Gronant Primary School.3.......1.4
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.9.1.....2.12
6642266: Ysgol Parc y Llan.3.1.....1.5
6642267: Ysgol Mynydd Isa.13.9.....3.25
6642268: Broughton Primary School517..7....2132
6642269: Ysgol Cae'r Nant114.4.....1121
6642270: Ysgol Penyffordd.13.......2.15
6642271: Ysgol Ty Ffynnon.15.7.....2.24
6642272: Ysgol Maes Y Felin.16..6....1124
6643002: Nannerch V.C.P. School13..1....2.7
6643303: Ysgol Yr Esgob C in W.3.......2.5
6643306: St Mary's.10.5.....2.17
6643307: St Winefrides110..5....1.17
6643308: St David's Catholic Primary School.8.2.....2.12
6643311: St Anthony's Catholic Primary19..1....2.13
6643312: Venerable Edward Morgan RC.7.4......112
6643316: Trelawnyd.4..2....1.7
6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford13.3.....1.8
6643330: St. Ethelwolds.4.11....1.7
6643331: St John the Baptist VA School.5.3.....1.9
6643332: Nercwys VA13.......1.5
6643333: Hawarden Village VA214.5.....2124
6644000: Hawarden High School114..2.5117132
6644006: Alun School115.63.10227248
6644011: Elfed High School312.45.3115135
6644012: Ysgol Treffynnon42.9313114129
6644013: St. David's High School110..2.4113123
6644017: Castell Alun High School.8.24.71110134
6644018: Maes Garmon1..6117.15123
6644021: Flint High School16.174.4115140
6644022: Connah's Quay High School,2..1010.5117137
6644042: Argoed School311.216115122
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School18..1.5.15122
6645200: Derwen Foundation School25.1.....2.10
6647020: Pen Coch543.3.11..4.57
6647021: Ysgol Maes Hyfryd3..411.1..3150
6651007: Wrexham Early Years Centre.12.......1.13
6652076: The Rofft CP School.8.9.....2.19
6652137: Froncysyllte.3.......1.4
6652138: Garth CP.3.......1.4
6652139: Ysgol Cynddelw.5.1.....1.7
6652140: Llanarmon DC School.1.......1.2
6652143: Pontfadog...4.....1.5
6652149: Ysgol Acrefair.12.3.....1.16
6652151: Cefn Mawr C P School26.3.....1.12
6652160: Ysgol Maes-y-Llan38.........11
6652162: Ysgol Min y Ddol14.1......17
6652173: Alexandra C P School624.24.....2.56
6652176: Brynteg C P School.15.......1.16
6652178: BWLCHGWYN SCHOOL14.2.....1.8
6652179: Ysgol Tan-y-Fron15.......1.7
6652187: Black Lane C P School16.3.....1.11
6652191: Rhosddu County Primary.13.2.....1.16
6652200: Rhostyllen CP School.8.......1.9
6652204: Ysgol Deiniol C P.7.5.....1.13
6652208: Barker's Lane CP111.1.....2116
6652209: Wat's Dyke County Primary.11.4.....1117
6652224: Ysgol Bryn Tabor.13.......1.14
6652232: Ysgol Sant Dunawd.3.3.....1.7
6652235: Holt C.P. School.5.3.....2.10
6652238: Ysgol Bodhyfryd.19.6.....1127
6652259: Ysgol I.D. Hooson.12.4......117
6652263: Ysgol Plas Coch.13.......2.15
6652266: Penygelli C P School215.41....1.23
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP111.......1.13
6652268: Ysgol Heulfan1115.24.....2.52
6652269: Hafod y Wern Community Primary School.21.22....2.27
6652270: Gwenfro Community Primary125.11....1130
6652271: Park Community Primary School Llay313.7.....2.25
6652272: Rhosymedre Community Primary.16.9.....1127
6652273: Ysgol Maes y Mynydd413.2.....2122
6652274: Gwersyllt Community Primary School110.12....2.16
6652275: Penycae Community Primary School.14.5......120
6652276: Acton Primary615.41....2.28
6652277: Victoria Community Primary220.5.....2130
6652278: Ysgol Y Waun415.12.....3.34
6652279: Ysgol Bro Alun111.4.....1.17
6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown614.......2.22
6652281: Borras Park Community Primary420.3..1..2.30
6653028: St Peter's School19.1.....1.12
6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled.5.......1.6
6653042: Eyton Primary School.3.......1.4
6653054: BORDERBROOK SCHOOL.2.1.....1.4
6653055: St Giles Controlled Primary School615.5.....3.29
6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A13.3.....1.8
6653305: Madras VA School15.2.....1.9
6653326: St Chad's Church in Wales Aided School.3.......1.4
6653334: St Mary's RC Primary.14.2.....2.18
6653337: Minera14.1.....1.7
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch113.4.....3.21
6653341: St Mary's Church in Wales29.........11
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)110.......1.12
6653343: St Anne's Catholic Primary.12.2.....2.16
6653346: St Mary's Overton.5.1.....1.7
6653347: St Paul's Voluntary Aided.3.3.....1.7
6654029: Grango25..1.5118124
6654032: YSGOL MORGAN LLWYD611...13115129
6654033: Ysgol Bryn Alyn.2.83.3115124
6654034: Darland High School.30..4.7117151
6654044: Ysgol Rhiwabon.7.11.3117122
6654048: Rhosnesni High School83.66.6118140
6654049: Ysgol Clywedog39.34.4114130
6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.4.18111.14131
6655401: THE MAELOR SCHOOL.10.22.7.18131
6657005: St Christophers School22120..1421141156
6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.3.......1.4
6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL14.......1.6
6662004: BANW C.P. SCHOOL13.......2.6
6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.2.......1.3
6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL14.......1.6
6662009: CARNO C.P. SCHOOL.2.......1.3
6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL35......2..10
6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.3.......1.4
6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.3.......1.4
6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.3.......1.4
6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P.18.......1.10
6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.4.......1.5
6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL3..91....1.14
6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.2.........2
6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON14.2.....1.8
6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL.8.........8
6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL14.......1.6
6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL110.1..1..2.15
6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.5.......1.6
6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL12.1.......4
6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.2.1.....1.4
6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.6.......1.7
6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN13.2.....2.8
6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN13.......1.5
6662059: YSGOL PENNANT13.......1.5
6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.6.91....1.17
6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL19..1....1.12
6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.2.......1.3
6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.3.......115
6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL18.11.....2.22
6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..2.......1.3
6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.6.5.....2.13
6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.5.......1.6
6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.8.......1110
6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.5.3.....1.9
6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.11.2.....1.14
6662084: YSGOL DOLAFON14.1.....1.7
6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.11.1.....1.13
6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.6.......1.7
6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL18.......1.10
6662115: CRADOC C.P. SCHOOL26..1....1.10
6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.6.4.....1.11
6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL26.2.....1.11
6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL26.......2.10
6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL112.......1.14
6662127: YSGOL Y BANNAU.7.......1.8
6662129: YSGOL RHIW BECHAN.2.8.....1.11
6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.3.1.....1.5
6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.2.......1.3
6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.10.......1.11
6662149: YSGOL Y CRIBARTH.9.......1.10
6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.6.11.3...2.22
6662151: YSGOL BRO TAWE.6.5.....1.12
6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.22.4.....2.28
6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.3.2.....1.6
6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG12.......1.4
6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.3.......1.4
6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL15.......1.7
6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL12.1.....1.5
6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.2.1.....1.4
6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W..1.......1.2
6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL.2.......1.3
6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY.15.......2118
6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.7.......2.9
6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL.3.......2.5
6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL.12.......1.13
6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL24.14.....1.21
6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.7.......1.8
6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL14.......1.6
6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.8.2.....1.11
6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL220.32....3.30
6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL.7.......1.8
6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..6.......1.7
6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)11.2.....1.5
6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL.4.1.3...1.9
6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL112.......1.14
6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL.3.1.....1.5
6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL15.......2.8
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School16..2.2.13116
6664001: Llanfyllin High School110..2.4.14123
6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL18..3.3.11118
6664011: Newtown High School.16..6.6.29140
6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL.2..2116116130
6664021: Ysgol Maesydderwen.7.52.5.14125
6664022: BRECON HIGH SCHOOL45.11.5.15123
6664023: Gwernyfed High School52..1.2..4115
6664024: Crickhowell High School.1.83.6.111131
6664025: Ysgol Calon Cymru.10.16.5..5128
6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL.3.........3
6665500: Ysgol Bro Hyddgen.17....3.13.24
6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL212..3....3.20
6667002: YSGOL CEDEWAIN447....1..3.55
6667004: YSGOL PENMAES143...11..2149
6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON18.5.....1.15
6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN.1.........1
6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.4.......1.5
6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.1.........1
6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.2.1.....1.4
6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.4.......1.5
6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.2.........2
6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD13.4.....1.9
6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.2.2.......4
6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.13.9.......22
6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH210.3.....1.16
6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.4.........4
6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.2.........2
6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.3.........3
6672311: YSGOL LLANILAR.4.2.......6
6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.3.......1.4
6672313: YSGOL PENLLWYN.1.1.....1.3
6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS239.......1.42
6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.1.......1.2
6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU27.2.....1.12
6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT.4.3..