Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff cymorth yn ôl ysgol a chategori, 2020
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
Categori 1
[Lleihau]Ysgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ysgol 1
-
-
Ysgol 2
[Lleihau]Cyfanswm: Staff CymorthCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: Staff Cymorth
Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr Addysgu Lefel UwchNi ddylai staff cymorth gael eu cofnodi yn y categori HLTA oni bai y dyfarnwyd staws HLTA iddynt yn ffurfiol ar ôl cwblhau’n llwyddiannus y broses asesu sy’n cael ei gweinyddu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghymru neu gorff cyfatebol yn Lloegr a’u boCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysguCynorthwywyr Addysgu yw’r rheini sy’n gweithio’n uniongyrchol â disgyblion i’w cynorthwyo â’u dysgu gan gynnwys Goruchwylwyr Cyflenwi.Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr iaith dramorCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennigMae staff cymorth anghenion arbennig yn cael eu cyflogi’n benodol i gefnogi disgyblion a gafodd eu hasesu ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion dysgu arbennig.Cliciwch yma i ddidoliStaff cymorth bugeiliolMae staff cymorth bugeiliol yn gweithio’n uniongyrchol gyda disgyblion i gefnogi lles, ymddygiad a materion bugeiliol eraill gan gynnwys presenoldeb.Cliciwch yma i ddidoliGofal plant, nyrsys, staff meddygolCyn 2010/11, metrons/nyrsys/staff meddygol (yn cynnwys gweithwyr cyflog y GIG)Cliciwch yma i ddidoliTechnegwyr TGCh, labordai, gweithdai neu adnoddauCyn 2010/11, Technegwyr labordy neu weithdai yn unig.Cliciwch yma i ddidoliLlyfrgellwyr a chynorthwywyr y llyfrgellCliciwch yma i ddidoliSwyddogion ArholiadauCliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol arallCliciwch yma i ddidoliRheolwr Busnes yr ysgol neu gyfatebol
[Lleihau]699: Wales/Cymru1,90213,661185,2501,05895922951963,20843926,844
699: Wales/Cymru[Ehangu]660: Isle of Anglesey/Sir Ynys Môn39222.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1909121.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2774565
[Ehangu]661: Gwynedd100390228621.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol384610912968
[Ehangu]662: Conwy73461.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14233.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol325612612890
[Ehangu]663: Denbighshire/Sir Ddinbych101438.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1185824461013220929
[Ehangu]664: Flintshire/Sir y Fflint88718.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol218113861912162271,416
[Ehangu]665: Wrexham/Wrecsam65790.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22447437610129221,334
[Ehangu]666: Powys58606.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151411046.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20141131,086
[Ehangu]667: Ceredigion27328.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1945584619
[Ehangu]668: Pembrokeshire/Sir Benfro91544.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2134123936138121,089
[Ehangu]669: Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin78879.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol320140255411182341,705
[Ehangu]670: Swansea/Abertawe991,3284480125880613246322,421
[Ehangu]671: Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot67719.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10116125057134291,140
[Ehangu]672: Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr54678.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2345654468167151,267
[Ehangu]673: Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg86544.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26521225749133371,178
[Ehangu]674: Rhondda Cynon Taf205880148873355815264302,022
[Ehangu]675: Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful6523611001921733434493
[Ehangu]676: Caerphilly/Caerffili119681.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29534741412175211,389
[Ehangu]677: Blaenau Gwent43382.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2921.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4519554
[Ehangu]678: Torfaen/Tor-faen62380116837114368319774
[Ehangu]679: Monmouthshire/Sir Fynwy61314.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1272121624947648
[Ehangu]680: Newport/Casnewydd102711.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1972333537211241,316
[Ehangu]681: Cardiff/Caerdydd2191,43297429711061020353523,041

Metadata

Teitl

Staff Cymorth yn ôl ysgol a chategori

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ionawr 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol. Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.

Allweddeiriau

PLASC; Staff Cymorth; ysgolion