Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Athrawon (cyfrif pennau) yn ôl awdurdod lleol a chategori staff
None
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlo]
-
[Lleihau]Categori 1
-
Categori 2
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm athrawonCliciwch yma i ddidoliCyfanswm athrawon
[Lleihau]Cyfanswm: athrawon cymwysedigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: athrawon cymwysedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthrawon heb gymhwyso[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthrawon eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthro cyflenwi parhaol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAthro cyflenwi dan gontract[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyfforddeion HCA (ITT)
Cliciwch yma i ddidoliPennaeth gweithredolCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid ysgolionCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid dros droCliciwch yma i ddidoliDirprwy benaethiaidCliciwch yma i ddidoliPenaethiaid cynorthwyolCliciwch yma i ddidoliYmarferydd arweiniolCliciwch yma i ddidoliAthrawon dosbarth cymwysedig
[Lleihau]Cymru441,3071141,1339487021,87625,492247807865519526,882
CymruSir Ynys Môn*41*1930*434535****10560
Gwynedd*84*5941*7619521032***1,009
Conwy.56**51.808958*12**10991
Sir Ddinbych.50**41.778906*21***942
Sir y Fflint*68*5066*1,1451,3411839**271,436
Wrecsam*61*4840*9131,0703141*.121,162
Powys*75135240*8711,0621719.**1,103
Sir Ceredigion*28*2226*435523*39.**581
Sir Benfro*54*3244*790930**.*.941
Sir Gaerfyrddin*77154078*1,3361,551*27**.1,594
Abertawe*92*9344*1,6781,9162237***1,984
Castell-nedd Port Talbot.57*6728*9751,133*23*.*1,163
Pen-y-bont ar Ogwr*58*6134.1,1241,279*23**131,326
Bro Morgannwg*52*5039.1,1201,266*47*.161,343
Rhondda Cynon Taf*1091211176*1,6181,932385916**2,064
Merthyr Tudful*23*2224*369443*38*..489
Caerffili*73*7948*1,2291,440*5612*171,538
Blaenau Gwent*26.*19.384448**...498
Torfaen*31*3124*6317241353*.*798
Sir Fynwy*29*3217*551639*10*.*656
Casnewydd*46*6239151,2371,408*40**301,490
Caerdydd*1191111599122,7023,06017137**123,240

Metadata

Teitl
Athrawon (cyfrif pennau) yn ôl awdurdod lleol a chategori staff

Diweddariad diwethaf
Awst 2020 Awst 2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost
EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae'r data ysgol yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Tachwedd 2019

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gan mai casgliad ar lefel unigol yw'r CBGY, mae'n bosibl y bydd achosion lle bydd aelod o'r gweithlu wedi'i gofnodi yn erbyn nifer o rolau yn yr un ysgol neu mewn nifer o ysgolion. O ran cyfrif pen staff awdurdodau lleol, fel rhan o'r broses gysylltu a chyfuno, caiff gwybodaeth yr athrawon hynny sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) ei chyfuno'n un cofnod ar gyfer pob awdurdod lleol y maent yn ymddangos ynddo, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
O ran y cyfrif pen ar lefel Cymru, caiff yr un rhesymeg ei chymhwyso lle caiff gwybodaeth athrawon sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) mewn awdurdodau lleol gwahanol ei chyfuno'n un cofnod, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
Felly, lle y caiff gwybodaeth ei chyhoeddi gan awdurdod lleol, efallai na fydd y ffigur ar gyfer awdurdodau lleol yn cyfateb i'r ffigur a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae ffigurau sy'n fwy na 0 ond llai na 10 wedi'u hatal i amddifyn cyfrinachedd y data, a mae ataliad eilaidd wedi'i ddefnyddio i osgoi datgelu data trwy dynnu.

Ansawdd ystadegol
Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019 wedi’i dilysu’n ffurfiol nac yn derfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau.

Allweddeiriau
CBGY; Athrawon; Gweithlu