Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Eiddo sydd mewn Perygl o Lifogydd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Math Llifogydd[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Risg[Hidlo]
-
[Lleihau]Risg 1
-
Risg 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Uchel & CanoligCliciwch yma i ddidoliUchel & Canolig[Lleihau]Isel
Cliciwch yma i ddidoliUchelCliciwch yma i ddidoliCanoligCliciwch yma i ddidoliIsel
[Lleihau]Cymru2,2987,4949,79257,93267,724
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru4217831,20427,10028,304
Gogledd CymruYnys Môn87269356147503
Gwynedd2361944301,7522,182
Conwy84901749,6489,822
Sir Ddinbych4048,3168,320
Sir y Fflint102292397,2377,476
Wrecsam01101
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru8564,6695,5252,9948,519
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys10101
Ceredigion60497557278835
Sir Benfro116107223120343
Sir Gaerfyrddin4474218681,7902,658
Abertawe5598603309912
Castell-nedd Port Talbot2273,0463,2734973,770
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,0212,0423,06327,83830,901
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr267166433271704
Bro Morgannwg14436180316496
Caerdydd217117313,64613,819
Rhondda Cynon Taf00000
Merthyr Tudful00000
Caerffili00000
Blaenau Gwent00000
Torfaen00000
Sir Fynwy1828341,0164891,505
Casnewydd4268351,26113,11614,377

Metadata

Teitl

Eiddo sydd mewn Perygl o Lifogydd

Diweddariad diwethaf

Medi 2021 Medi 2021

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Data Cenedlaethol ar Asesu Risg Llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae Asesiad Bygythiad Llifogydd Cymru (FRAW) ynghyd â'r Gronfa Ddata Derbynnydd Genedlaethol (NRD) yn cael eu defnyddio i benderfynu ar nifer yr eiddo (preswyl a di-breswyl) sydd mewn perygl o lifogydd o afonydd a'r môr yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r siawns o lifogydd yn cael ei nodi mewn tri categori risg:
Risg uchel; Yn fwy na neu'n hafal i siawns 1 o bob 30 (3.3%) mewn unrhyw flwyddyn benodol
Risg ganolig; Llai na siawns 1 o bob 30 (3.3%) ond yn fwy na neu'n hafal i siawns 1 mewn 100 (1%) mewn unrhyw flwyddyn benodol ar gyfer afonydd a llifogydd dwr arwyneb a llai nag siawns 1 o bob 30 (3.3 y cant) ond yn fwy na neu'n hafal i 1 mewn 200 (0.5 y cant) ar gyfer y môr.
Risg isel; Llai nag 1 yn 100 (1%) ar gyfer afonydd a llifogydd dwr arwyneb ac 1 mewn 200 (0.5 y cant) ar gyfer y môr ond yn fwy na neu'n hafal i 1 mewn 1,000 (0.1%) cyfle mewn unrhyw flwyddyn benodol.

Mae FRAW fel arfer yn cynnwys llifogydd o afonydd gyda maint y dalgylch yn fwy na 3 cilomedr sgwâr, a llifogydd o'r môr (ar hyd yr arfordir agored ac aberoedd y llanw). Mae cyrsiau dwr llai o faint yn cael eu cynrychioli yn y data FRAW ar ddwr wyneb a mapiau gyda chyfrif eiddo cysylltiedig.

Mae'r asesiad yn ystyried lleoliad a safon y diogelwch a roddir gan amddiffynfeydd rhag llifogydd ac yn addasu'r categoreiddio risg yn unol â hynny o senario cychwynnol, ' heb ei amddiffyn '. Mae'r tebygolrwydd o lifogydd a'r costau dilynol (iawndal economaidd) yn cael eu hasesu ar lefel ' derbynyddion ' unigol a'u cyfuno â chelloedd ' effaith ' 50m.

Cyfnodau data dan sylw

2019 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae FRAW fel arfer yn cynnwys llifogydd o afonydd gyda maint y dalgylch yn fwy na 3 cilomedr sgwâr, a llifogydd o'r môr (ar hyd yr arfordir agored ac aberoedd y llanw). Mae cyrsiau dwr llai o faint yn cael eu cynrychioli yn y data FRAW ar ddwr wyneb a mapiau gyda chyfrif eiddo cysylltiedig.

Mae'r asesiad yn ystyried lleoliad a safon y diogelwch a roddir gan amddiffynfeydd rhag llifogydd ac yn addasu'r categoreiddio risg yn unol â hynny o senario cychwynnol, ' heb ei amddiffyn '. Mae'r tebygolrwydd o lifogydd a'r costau dilynol (iawndal economaidd) yn cael eu hasesu ar lefel ' derbynyddion ' unigol a'u cyfuno â chelloedd ' effaith ' 50m.

Allweddeiriau

Llifogydd