Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Eiddo sydd mewn Perygl o Lifogydd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Risg[Hidlo]
-
[Lleihau]Risg 1
-
Risg 2
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Canolig + UchelCliciwch yma i ddidoliCanolig + Uchel[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIsel[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIsel iawn
Cliciwch yma i ddidoliUchelCliciwch yma i ddidoliCanolig
[Lleihau]Cymru21,62939,47961,108146,1061,336208,550
CymruYnys Môn6014951,096521481,665
Gwynedd1,7311,7063,4375,460768,973
Conwy6621,4602,12214,36944016,931
Sir Ddinbych1,2401,7683,00812,50411115,623
Sir y Fflint1,2271,1432,3709,3771811,765
Wrecsam4135419541,263672,284
Powys2,7644,3727,1365,23220112,569
Ceredigion1,2199552,1743,12945,307
Sir Benfro5263388641,51312,378
Sir Gaerfyrddin4,0153,2347,2497,5223414,805
Abertawe1,8491,2873,1362,48445,624
Castell-nedd Port Talbot9472,6133,56010,1962713,783
Pen-y-bont ar Ogwr1,0011,5812,5822,342294,953
Bro Morgannwg4111,0171,4281,39702,825
Caerdydd5822,1982,78032,32021635,316
Rhondda Cynon Taf5194,0394,5585,7951010,363
Merthyr Tudful579491,0061,16222,170
Caerffili1981,9952,1934,86367,062
Blaenau Gwent1441,4341,57879402,372
Torfaen742,2212,2951,381193,695
Sir Fynwy7619891,7505,54397,302
Casnewydd6883,1443,83216,9391420,785

Metadata

Teitl
Eiddo sydd mewn Perygl o Lifogydd

Diweddariad diwethaf
Ionawr 2017 Ionawr 2017

Diweddariad nesaf
2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Data Cenedlaethol ar Asesu Risg Llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r Asesiad Bygythiad Llifogydd Cenedlaethol (NaFRA) ynghyd â'r Gronfa Eiddo Genedlaethol (NPD) yn cael eu defnyddio i benderfynu ar nifer yr eiddo (preswyl a di-breswyl) sydd mewn perygl o lifogydd o afonydd a'r môr yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r siawns o lifogydd yn cael ei nodi mewn pedwar categori risg:

Risg uchel; Yn fwy na neu'n hafal i siawns o 1 o bob 30 (3.3%) mewn unrhyw flwyddyn benodol
Risg Canolig; Yn llai nag 1 mewn 30 (3.3%) ond yn fwy na neu'n hafal i siawns o 1 o bob 100 (1%) mewn unrhyw flwyddyn benodol
Risg isel; Llai nag 1 mewn 100 (1%) ond yn fwy na neu'n hafal i siawns o 1 mewn 1,000 (0.1%) mewn unrhyw flwyddyn benodol
Risg Isel Iawn; Siawns llai nag 1 mewn 1,000 (0.1%) mewn unrhyw flwyddyn benodol

Mae'r NaFRA yn cynnwys llifogydd o bob afon gyda maint dalgylch sy'n fwy na 3 cilomedr sgwâr, ac llifogydd o'r môr (ar hyd yr arfordir agored ac aberoedd llanwol). Caiff afonydd llai eu cynnwys yn yr asesiad os ydynt yn dod o fewn yr ardal a allai gael ei heffeithio gan lifogydd eithafol (0.1% siawns mewn unrhyw flwyddyn).
Mae'r asesiad yn cymryd i ystyriaeth y math, lleoliad a chyflwr amddiffynfeydd rhag llifogydd, a siawns bydd yr amddiffynfeydd hyn yn gorlifo neu'n torri yn ystod llifogydd mawr. Mae'r tebygolrwydd o lifogydd a'r costau canlyniadol (iawndal economaidd) yn cael eu hasesu ar gyfer pob parth 50m effaith sgwâr.
Nid yw'n cynnwys mathau eraill o lifogydd fel draeniau priffyrdd, carthffosydd, llif dros y tir neu ddwr daear yn codi.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2014 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Ansawdd ystadegol
Mae'r NaFRA yn cynnwys llifogydd o bob afon gyda maint dalgylch sy'n fwy na 3 cilomedr sgwâr, ac llifogydd o'r môr (ar hyd yr arfordir agored ac aberoedd llanwol). Caiff afonydd llai eu cynnwys yn yr asesiad os ydynt yn dod o fewn yr ardal a allai gael ei heffeithio gan lifogydd eithafol (0.1% siawns mewn unrhyw flwyddyn).
Mae'r asesiad yn cymryd i ystyriaeth y math, lleoliad a chyflwr amddiffynfeydd rhag llifogydd, a siawns bydd yr amddiffynfeydd hyn yn gorlifo neu'n torri yn ystod llifogydd mawr. Mae'r tebygolrwydd o lifogydd a'r costau canlyniadol (iawndal economaidd) yn cael eu hasesu ar gyfer pob parth 50m effaith sgwâr.
Nid yw'n cynnwys mathau eraill o lifogydd fel draeniau priffyrdd, carthffosydd, llif dros y tir neu ddwr daear yn codi.

Allweddeiriau
Llifogydd