Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfraddau ailddefnyddio/ailgylchu/compostio blynyddol gan awdurdod lleol

Swm a anfonwyd at ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio fel canran o gyfanswm y gwastraff

None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCanran y Gwastraff sy'n cael ei Ailddefnyddio/Ailgylchu/Compostio (Targed Statudol)Cyfanswm y gwastraff sy\'n cael ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio (yn ôl diffiniad Targed Adfer  Statudol Awdurdodau Lleol (LART)), fel canran o gyfanswm y gwastraff trefol sy\'n cael ei gasglu/cynhyrchu
[Lleihau]Cymru324.2
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru65.9
Gogledd CymruYnys Môn329.3
Gwynedd321.4
Conwy343.7
Sir Ddinbych324.6
Sir y Fflint319.9
Wrecsam335.5
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru61.2
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys325.5
Ceredigion342.0
Sir Benfro351.7
Sir Gaerfyrddin317.1
Abertawe329.2
Castell-nedd Port Talbot320.9
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru62.2
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr350.1
Bro Morgannwg346.0
Caerdydd292.9
Rhondda Cynon Taf324.7
Merthyr Tudful325.2
Caerffili309.9
Blaenau Gwent320.6
Torfaen308.2
Sir Fynwy336.9
Casnewydd324.8
[Lleihau]GwledigAwdurdodau Gwledig: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Mon, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys, Bro MorgannwgGwledigAwdurdodau Gwledig: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Mon, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys, Bro Morgannwg332.9
[Lleihau]TrefolAwdurdodau Trefol: Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Abertawe, WrecsamTrefolAwdurdodau Trefol: Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam316.6
[Lleihau]CymoeddAwdurdodau Cymoedd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, TorfaenCymoeddAwdurdodau Cymoedd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Torfaen322.4

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Casglwyd data ar wastraff trefol gan ddefnyddio system adrodd ar-lein ar gyfer data ar wastraff o'r enw 'WasteDataFlow'. Yng Nghymru, mae hyn yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ymddengys fod anghysondeb rhwng cyfanswm y ffigurau gwastraff a roddwyd ar gyfer y tabl 'Gwastraff a reolwyd (tunelli)' a'r tablau eraill. Y rheswm am hyn yw bod camgymhariad bach rhwng y swm a gasglwyd a'r swm a driniwyd. Gall hyn fod yn fater o amseru os yw awdurdodau, er enghraifft, yn stoc-bentyrru gwastraff i'w drin yn ddiweddarach. Gall fod rhai anghysondebau hefyd o ran y mesur gan fod y gwastraff yn cael ei bwyso pan gaiff ei gasglu a'i bwyso eto pan gaiff ei anfon i'w drin.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dilysu pob ffurflen awdurdod lleol ac ni ddylai'r gwahaniaeth rhwng y swm a gesglir a'r swm a anfonir i'w drin fod yn fwy na 10 y cant mewn unrhyw chwarter.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012-13 ymlaen

Teitl

Rheoli Gwastraff Trefol Awdurdod Lleol, 2012-13 ymlaen

Diweddariad diwethaf

Diweddariad diwethaf: Rhagfyr 2023 Diweddariad diwethaf: Rhagfyr 2023

Diweddariad nesaf

Hydref 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Rheoli Gwastraff Awdurdod Lleol