Neidio i'r cynnwys

Gwastraff dinesig awdurdodau lleol

Gwybodaeth am faint o wastraff trefol a gesglir o aelwydydd a safleoedd heblaw aelwydydd, a'i waredu gan awdurdodau lleol, a faint sy'n cael ei ailgylchu (yn flynyddol, yn chwarterol a ffigyrau ar gyfer cyfnodau 12 mis). Crewyd ciwbiau newydd StatsCymru ar gyfer y cyfnod 2017-18 ymlaen ar gyfer data chwaterol ac ar gyfer cyfnodau 12 mis). Mae data hanesyddol wedi’u cynnwys o fewn y ciwbiau newydd lle’r oeddent ar gael.