Skip to content

Gwastraff dinesig awdurdodau lleol

Gwybodaeth am faint o wastraff trefol a gesglir o aelwydydd a safleoedd heblaw aelwydydd, a'i waredu gan awdurdodau lleol, a faint sy'n cael ei ailgylchu.