Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer blynyddol o wastraff wedi’u generadu (tunnell fetrig) gan ffynhonnell
None
Ardal[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Materol[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Rheolaeth[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rheolaeth 1
-
-
[Lleihau]Rheolaeth 2
-
-
Rheolaeth 3
Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu1,553,5121,557,2291,543,3571,592,1781,589,7951,549,6351,542,4221,512,101
Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/Ailgylchu517,447544,330563,342602,675617,608611,442620,483602,856
Gwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/Ailgylchu[Ehangu]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.419,894431,205446,775473,164477,493473,108475,178465,368
[Ehangu]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.97,553113,125116,568129,510140,115138,334145,306137,488
[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gompostio282,378289,988290,114289,554296,352292,662291,236301,109
Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gompostio[Ehangu]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio264,264276,510276,495277,124284,507281,277280,044287,716
[Ehangu]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio18,11313,47713,61912,43011,84511,38511,19213,393
[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol y Cartref666,748641,548600,810615,970602,968575,175565,327545,044
Gwastraff Gweddilliol y Cartref[Ehangu]Rheolaidd ar Garreg y Drws498,656452,117433,076448,334427,189412,959403,888381,098
[Ehangu]Casgliadau Swmpus6,7916,3555,2574,8018,2556,8846,4807,830
[Ehangu]Safleoedd Amwynderau Dinesig96,43798,62096,92398,87994,97288,04084,35480,416
[Ehangu]Glanhau Stryd50,52845,23244,16746,41951,61948,83348,01753,126
[Ehangu]Asbestos313426371270345283285233
[Ehangu]Rhigol5,6019,0528,68810,82415,53416,32118,44820,041
[Ehangu]Gofal iechyd9409101,091518108386385
[Ehangu]Arall7,48128,83511,2385,9274,9461,8183,7912,215
[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y Cartref86,93981,36489,09083,97972,86770,35565,37663,092
Gwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y Cartref[Ehangu]Safleoedd Amwynderau Dinesig3,2441,5992,6403,8063,0942,7582,1212,231
[Ehangu]Masnachol a Diwydiannol70,26967,80368,86065,00562,89160,58454,55249,751
[Ehangu]Adeiladu a Dymchwel1,5372372406,959006050
[Ehangu]Tiroedd998747565177944559111351
[Ehangu]Priffyrdd3,8622,2461,0529941,0235212,811908
[Ehangu]Traethau17711114415411487126123
[Ehangu]Tipio Anghyfreithlon3,2952,4532,0321,8401,9159771,4101,646
[Ehangu]Arall3,5566,16813,5585,0452,8874,8694,1868,033

Metadata

Teitl

Data Deunyddiau Rheoli Gwastraff Trefol Awdurdod Lleol, 2012-13 ymlaen

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2020 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

Hydref 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae gwastraff y cartref yn cynnwys gwastraff y cartref a gesglir yn rheolaidd, gwastraff safleoedd amwynderau dinesig, gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailgylchu/compostio a gwastraff a gesglir yn arbennig fel gwastraff swmpus y cartref. Pan fydd awdurdodau lleol yn casglu gwastraff nad yw'n wastraff y cartref (h.y. o fusnes, ysgol ac ati) yn yr un cylch casglu â gwastraff y cartref, mae'n bosibl na fydd rhaniad cywir rhwng y gwastraff a gesglir o'r cartref a'r gwastraff arall. Mae gwastraff nad yw'n wastraff y cartref a baratoir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio yn cynnwys deunydd a gesglir gan awdurdodau lleol ar gyfer ei ailgylchu o ffynonellau masnachol. Mae'n cynnwys gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio ynghyd â gwastraff a gesglir gan sefydliadau preifat a gwirfoddol. Mae gwastraff trefol awdurdodau lleol yn cynnwys gwastraff y cartref ynghyd â gwastraff a gesglir o ffynonellau eraill, ac eithrio ceir gadawedig.

Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data ar wastraff trefol gan ddefnyddio system adrodd ar-lein ar gyfer data ar wastraff o'r enw 'WasteDataFlow'. Yng Nghymru , mae hyn yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru . O 2009-10 ymlaen, cafwyd dadansoddiad ehangach o ddeunyddiau yn ôl eu math gan WDF a dangosir y dadansoddiad hwn yma. Mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau yn y tablau, lle nad yw cyfanswm y cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau. Yng Nghymru, caiff y system hon ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Y broses dalgrynnu sy'n gyfrifol am hyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012-13 ymlaen

Allweddeiriau

Gwastraff Trefol Awdurdodau Lleol