Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer blynyddol o wastraff wedi casglu ar gyfer ailddefnyddio/ailgylchu/compostio (tunnell fetrig) gan awdurdod lleol a ffynhonnell
None
Materol[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rheolaeth[Hidlo]
-
[Lleihau]Rheolaeth 1
-
[Lleihau]Rheolaeth 2
-
Rheolaeth 3
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/CynhyrchuCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu
[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuCliciwch yma i ddidoliGwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/Ailgylchu[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff Trefol sy'n cael ei Gompostio[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol y CartrefCliciwch yma i ddidoliGwastraff Gweddilliol y Cartref[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y CartrefCliciwch yma i ddidoliGwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y Cartref
[Lleihau]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.Cliciwch yma i ddidoliGwastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.[Lleihau]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.Cliciwch yma i ddidoliGwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.[Lleihau]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio[Lleihau]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y Drws[Lleihau]Casgliadau Swmpus[Lleihau]Safleoedd Amwynderau Dinesig[Lleihau]Glanhau Stryd[Lleihau]Asbestos[Lleihau]Rhigol[Lleihau]Gofal iechyd[Lleihau]Arall[Lleihau]Safleoedd Amwynderau Dinesig[Lleihau]Masnachol a Diwydiannol[Lleihau]Adeiladu a Dymchwel[Lleihau]Tiroedd[Lleihau]Priffyrdd[Lleihau]Traethau[Lleihau]Tipio Anghyfreithlon[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArall
Cliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol/Cymunedol ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff yn RheolaiddCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff Gwirfoddol/CymunedolCliciwch yma i ddidoliBiniau Ailgylchu StrydCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliGwastraff Masnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol/Cymunedol ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff yn RheolaiddCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff Gwirfoddol/CymunedolCliciwch yma i ddidoliBiniau Ailgylchu StrydCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliGwastraff Masnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliCasgliadau SwmpusCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliGlanhau StrydCliciwch yma i ddidoliAsbestosCliciwch yma i ddidoliRhigolCliciwch yma i ddidoliGofal iechydCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliMasnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliAdeiladu a DymchwelCliciwch yma i ddidoliTiroeddCliciwch yma i ddidoliPriffyrddCliciwch yma i ddidoliTraethauCliciwch yma i ddidoliTipio Anghyfreithlon
Cymru893,61213,003718,06828,9181,1721,429171,395,075123,7421,484386,3701,781,446715,9100139,9596,33400285862,48822,6229,31531,936894,4241,225,00122,076216,679155,06569858,5172228,5271,686,7845,988146,3352551,2835,7163184,28715,942180,1234,542,776
Ynys Môn18,696010,2641,18800026,916003,23230,14826,47801,855000028,33300028,33335,15705,2727,890330077749,129000000000107,609
Gwynedd29,589030,28791900050,60011,149021,34571,94529,31405,805000035,1193,3139784,29139,41051,0817768,73814,774421,57662077,050015,15900000015,159203,564
Conwy33,7121,3379,7911,32900044,8924,61405,89250,78436,82103,408000040,2303,23003,23043,45941,79502,8979,479170012154,3091957,89101790007,08415,348163,901
Sir Ddinbych30,7211515,19663100041,9921,3395106,42048,41225,40704,513000029,920012912930,04940,6441,1773,1891,5962951038347,06801,1390212640001,424126,954
Sir y Fflint40,3261,95145,37969500069,93411,351029,76999,70331,465011,164000042,6307882571,04543,67571,29916015,2413,788125508225591,197494,7973104,2900235949,496244,071
Wrecsam28,812064,333000071,1782,327024,29395,47140,06108,8970006549,023072472449,74875,625014,9076,9401190482,396100,036010,6920000029910,991256,245
Powys31,7533,23523,0453,17600055,3352,74808,62163,95623,97807,6726,33400037,9831,08701,08739,06944,4225574,3602,18006,5580058,07706,86700002206,889167,992
Ceredigion18,237013,5362,85101,3861632,3011481163,98936,2919,90205,48100022015,603056156116,16424,6923584,42714,25100024243,970437000000043796,862
Sir Benfro36,6001,31933,63293300062,3192,162012,32774,64623,991018,862000042,85344510955443,40737,15945616,4213,884014,539025672,7157212,3130060331820704,161194,929
Sir Gaerfyrddin45,679047,71813,60800093,246416014,175107,42030,854013,976000044,8302302344,85358,83165619,65711,98331720091,23101,046000046861,520245,024
Abertawe64,4362350,5741,19900096,00618,318038,543134,54959,68408,465000068,1497,18407,18475,33379,26207,3087,42708,02300102,020018,43300000018,433330,335
Castell-nedd Port Talbot38,9224933,098000059,3003,132015,90075,20026,84205,534000032,376930093033,30666,13383110,5437,30020002,04386,8691224,980000001675,269200,645
Pen-y-bont ar Ogwr45,522023,575200064,0203,65908,73972,75927,20708,766000035,9740737336,04737,9968,5382,7197,322000056,57503,8710000013,872169,252
Bro Morgannwg43,399024,53606960060,0170788,69268,70940,45704,851000045,30800045,30842,0018648,3082,927465,4960059,642000000000173,659
Caerdydd103,71610951,959463000136,51519,11578039,627176,14287,71605,265000092,9813,5024,3027,804100,785135,1122,29419,56120,1360000177,1034,16139,43400002,4744646,115500,145
Rhondda Cynon Taf104,7552,29388,468619000148,517128047,747196,26454,33205,094000059,42600059,426100,8902,55317,1785,8589110,74801,314138,63200000006,2666,266400,587
Merthyr Tudful12,507418,90542600024,8574,022011,00835,86511,29602,269000013,565680068014,24529,7841141,80283152,3549067334,9170462000007253485,561
Caerffili51,22430146,86638200085,44827,535040,860126,30832,36604,125000036,49130216346536,95785,23680820,33511,267630048117,757013,1320563000013,695294,716
Blaenau Gwent18,257012,780000025,2214,741010,55735,77813,5910606000014,1975536862114,81731,70102,3762,12403,9530040,15401,879600000321,97192,721
Torfaen25,122019,7796000038,479006,48244,96122,15902,200000024,359093493425,29342,9472865,8045,87474,335015259,4053034,192000001,0575,553135,212
Sir Fynwy30,9402,23519,1113700045,285007,03852,32322,44109,552000031,993062562532,61824,607015,7492,393353030043,08704,4220206166003005,094133,122
Casnewydd40,68613235,23739847644162,6956,837021,11683,81139,54801,597000041,14658439197542,12168,6261,6489,8875,58826006785,84205,62616331439408815187,896219,670
GwledigAwdurdodau Gwledig: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Mon, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys, Bro Morgannwg319,3268,141227,11624,6736961,38616512,90322,57770491,731604,634269,643075,9756,33400220352,1718,0982,40210,500362,671400,3904,84489,01771,35823328,596621,779596,2791,35338,83704061,0323186967,39050,0321,613,616
TrefolAwdurdodau Trefol: Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam277,9762,215247,4812,755476441436,32957,948780153,347589,676258,475035,38900065293,92912,0595,67517,733311,662429,9234,10266,90643,8802708,530702,518556,1984,21078,9821943144,68303,59195692,9301,550,466
CymoeddAwdurdodau Cymoedd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Torfaen296,3102,647243,4701,490000445,84343,2180141,293587,136187,793028,5950000216,3882,4651,2383,703220,091394,68813,13060,75639,82819521,390904,229534,30742528,516605630007,59637,1601,378,694

Metadata

Teitl

Data Deunyddiau Rheoli Gwastraff Trefol Awdurdod Lleol, 2012-13 ymlaen

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2021 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae gwastraff y cartref yn cynnwys gwastraff y cartref a gesglir yn rheolaidd, gwastraff safleoedd amwynderau dinesig, gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailgylchu/compostio a gwastraff a gesglir yn arbennig fel gwastraff swmpus y cartref. Pan fydd awdurdodau lleol yn casglu gwastraff nad yw'n wastraff y cartref (h.y. o fusnes, ysgol ac ati) yn yr un cylch casglu â gwastraff y cartref, mae'n bosibl na fydd rhaniad cywir rhwng y gwastraff a gesglir o'r cartref a'r gwastraff arall. Mae gwastraff nad yw'n wastraff y cartref a baratoir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio yn cynnwys deunydd a gesglir gan awdurdodau lleol ar gyfer ei ailgylchu o ffynonellau masnachol. Mae'n cynnwys gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio ynghyd â gwastraff a gesglir gan sefydliadau preifat a gwirfoddol. Mae gwastraff trefol awdurdodau lleol yn cynnwys gwastraff y cartref ynghyd â gwastraff a gesglir o ffynonellau eraill, ac eithrio ceir gadawedig.

Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data ar wastraff trefol gan ddefnyddio system adrodd ar-lein ar gyfer data ar wastraff o'r enw 'WasteDataFlow'. Yng Nghymru , mae hyn yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru . O 2009-10 ymlaen, cafwyd dadansoddiad ehangach o ddeunyddiau yn ôl eu math gan WDF a dangosir y dadansoddiad hwn yma. Mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau yn y tablau, lle nad yw cyfanswm y cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau. Yng Nghymru, caiff y system hon ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Y broses dalgrynnu sy'n gyfrifol am hyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012-13 ymlaen

Allweddeiriau

Gwastraff Trefol Awdurdodau Lleol