Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer blynyddol o wastraff wedi casglu ar gyfer ailddefnyddio/ailgylchu/compostio (tunnell fetrig) gan awdurdod lleol a ffynhonnell
None
Materol[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rheolaeth[Hidlo]
-
[Lleihau]Rheolaeth 1
-
[Lleihau]Rheolaeth 2
-
Rheolaeth 3
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/CynhyrchuCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu
[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuCliciwch yma i ddidoliGwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/Ailgylchu[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff Trefol sy'n cael ei Gompostio[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol y CartrefCliciwch yma i ddidoliGwastraff Gweddilliol y Cartref[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y CartrefCliciwch yma i ddidoliGwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y Cartref
[Lleihau]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.Cliciwch yma i ddidoliGwastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.[Lleihau]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.Cliciwch yma i ddidoliGwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.[Lleihau]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio[Lleihau]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y Drws[Lleihau]Casgliadau Swmpus[Lleihau]Safleoedd Amwynderau Dinesig[Lleihau]Glanhau Stryd[Lleihau]Asbestos[Lleihau]Rhigol[Lleihau]Gofal iechyd[Lleihau]Arall[Lleihau]Safleoedd Amwynderau Dinesig[Lleihau]Masnachol a Diwydiannol[Lleihau]Adeiladu a Dymchwel[Lleihau]Tiroedd[Lleihau]Priffyrdd[Lleihau]Traethau[Lleihau]Tipio Anghyfreithlon[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArall
Cliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol/Cymunedol ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff yn RheolaiddCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff Gwirfoddol/CymunedolCliciwch yma i ddidoliBiniau Ailgylchu StrydCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliGwastraff Masnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol/Cymunedol ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff yn RheolaiddCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff Gwirfoddol/CymunedolCliciwch yma i ddidoliBiniau Ailgylchu StrydCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliGwastraff Masnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliCasgliadau SwmpusCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliGlanhau StrydCliciwch yma i ddidoliAsbestosCliciwch yma i ddidoliRhigolCliciwch yma i ddidoliGofal iechydCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliMasnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliAdeiladu a DymchwelCliciwch yma i ddidoliTiroeddCliciwch yma i ddidoliPriffyrddCliciwch yma i ddidoliTraethauCliciwch yma i ddidoliTipio Anghyfreithlon
Cymru1,495,61721,7241,127,64545,7231,4742,05419(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol2,286,539198,0171,974(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol607,707(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol2,894,2461,204,0330208,7816,334003601,419,50737,56213,45851,0201,470,5282,025,70340,419344,432262,4841,03997,8081,39414,7682,788,0467,875244,2064653,7939,5734806,70425,121298,218(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol7,451,037
Ynys Môn30,621017,1612,19900044,612005,37049,98240,71302,918000043,63100043,63158,94509,14413,21358001,08582,445000000000176,058
Gwynedd50,5970(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol48,7741,060000(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol84,022(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol17,7170(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol34,127(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol118,14848,49608,804000057,3005,1351,0856,22163,52085,7521,33314,61725,141592,547940129,544024,78700000424,791(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol336,004
Conwy55,4172,50815,3561,61000072,7977,70309,79782,59461,51804,857000066,3744,49004,49070,86470,69304,48016,243330012191,57027613,308017900011,96025,722270,750
Sir Ddinbych51,7681521,9321,03600068,6261,9079999,03077,65644,49706,421000050,918038738751,30568,5281,6475,0103,301505102,80481,39103,1470212640003,432213,785
Sir y Fflint67,4913,49672,1341,133000115,31213,713042,653157,96554,398017,514000071,9121,1042571,36173,273118,43659425,1695,5591422,71250100152,761498,5023107,00004359416,111400,110
Wrecsam47,289099,5710000113,6483,784036,997150,64461,624013,8590006575,54901,2241,22476,772123,818024,49211,6351880804,390164,603017,8200000042518,245410,264
Powys52,7803,81639,4854,88500090,7324,660014,894105,62644,816012,3176,33400063,4661,90901,90965,37573,9851,0817,2913,924010,6740096,954010,716000027010,743278,697
Ceredigion32,158222,7004,37701,9981655,0171991166,54961,56617,06209,47000028626,818141,0271,04127,85940,3565157,78021,98400024270,87843713000000450160,753
Sir Benfro61,4712,41052,5811,523000102,2592,837018,564120,82346,167025,125000071,29256410967371,96558,18773428,4366,668027,4960397121,9181,1462,48037189448021905,257319,963
Sir Gaerfyrddin79,331074,39522,655000154,756651022,276177,03256,736019,843000076,5792302376,60295,1331,32629,07421,985437200147,63201,04600001,14862,200403,467
Abertawe106,99723(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol76,0171,546000(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol156,034(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol34,6300(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol63,179(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol219,21399,326013,4610000112,78813,263013,263126,050133,064015,38313,642014,29600176,385028,69600000028,696(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol550,343
Castell-nedd Port Talbot64,3324949,743000096,3605,238023,002119,36343,64208,417000052,0591,56001,56053,619110,6113,93413,35313,82929002,605144,3611228,300000001678,589325,931
Pen-y-bont ar Ogwr75,062037,6382000104,7557,492015,439120,19445,829012,839000058,6680737358,74163,49315,2465,26511,901000095,90506,0460000016,047280,887
Bro Morgannwg68,969039,48609230095,540467813,962109,50266,82207,155000073,9774304374,02072,0981,37713,4174,579778,0820099,629010500768000873284,025
Caerdydd181,18824082,995730000233,52432,45778064,865298,389147,26607,5510000154,8175,6365,78811,424166,241217,8263,64723,45934,1200000279,0525,39664,95300003,0104673,405817,087
Rhondda Cynon Taf171,1104,573135,6061,146000243,310209069,334312,64487,65408,343000095,99700095,997167,4553,50429,16710,27716416,05701,478228,10300000007,0667,066643,810
Merthyr Tudful20,9719231,09670800040,3726,880019,37659,74818,68604,228000022,9141,10001,10024,01447,6397683,10983204,3331011,03457,0871451,511000001351,792142,641
Caerffili86,524591(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol67,506508000(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol133,028(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol41,9640(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol64,065(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol197,09450,57206,647000057,21930257587758,097142,6691,68538,62519,520810048202,628021,84401,668000023,512(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol481,330
Blaenau Gwent30,761021,732000043,2627,029016,26059,52123,2970930000824,2351,0261611,18725,42251,37904,3343,77306,8500066,33603,072600000323,164154,444
Torfaen41,084032,29710500062,73835010,78373,52136,96003,116000040,07601,1921,19241,26873,6212868,2258,405134,335015295,0373037,462000003,99211,758221,584
Sir Fynwy52,8013,62528,2003700074,4820010,18284,66441,575012,712000054,28701,1891,18955,47742,228021,4862,682553030066,75407,27801,060166003008,805215,699
Casnewydd66,89428561,240460551563101,3528,867037,004138,35666,37902,253000068,6321,3943911,78570,416109,7882,73913,11410,0212801,068313137,071013,12233786348201,86689317,562363,405
GwledigAwdurdodau Gwledig: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Mon, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys, Bro Morgannwg535,91312,376(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol360,07039,3849231,99816(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol842,843(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol35,7191,194(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol144,750(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol987,594468,4010109,6226,33400286584,64312,1793,79715,975600,618665,9058,014140,737119,71937549,225944,649988,7171,85962,879371,2622,0924801,39312,27082,272(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol2,659,201
TrefolAwdurdodau Trefol: Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam469,8594,043(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol391,9563,869551563(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol719,541(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol93,451780(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol245,027(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol964,568428,993054,63800065483,69621,3967,66029,056512,752702,9316,981101,61774,97635717,0081,1984,802909,8725,445133,0923688637,48105,3111,458154,018(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol2,541,209
CymoeddAwdurdodau Cymoedd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Torfaen489,8455,304(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol375,6182,470000(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol723,825(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol68,8480(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol218,260(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol942,085306,640044,5200008351,1693,9882,0015,989357,157656,86725,424102,07967,78830631,5751015,316889,45757148,235601,66800011,39361,928(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol2,250,627

Metadata

Teitl

Data Deunyddiau Rheoli Gwastraff Trefol Awdurdod Lleol, 2012-13 ymlaen

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2023

Diweddariad nesaf

Hydref 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae gwastraff y cartref yn cynnwys gwastraff y cartref a gesglir yn rheolaidd, gwastraff safleoedd amwynderau dinesig, gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailgylchu/compostio a gwastraff a gesglir yn arbennig fel gwastraff swmpus y cartref. Pan fydd awdurdodau lleol yn casglu gwastraff nad yw'n wastraff y cartref (h.y. o fusnes, ysgol ac ati) yn yr un cylch casglu â gwastraff y cartref, mae'n bosibl na fydd rhaniad cywir rhwng y gwastraff a gesglir o'r cartref a'r gwastraff arall. Mae gwastraff nad yw'n wastraff y cartref a baratoir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio yn cynnwys deunydd a gesglir gan awdurdodau lleol ar gyfer ei ailgylchu o ffynonellau masnachol. Mae'n cynnwys gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio ynghyd â gwastraff a gesglir gan sefydliadau preifat a gwirfoddol. Mae gwastraff trefol awdurdodau lleol yn cynnwys gwastraff y cartref ynghyd â gwastraff a gesglir o ffynonellau eraill, ac eithrio ceir gadawedig.

Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data ar wastraff trefol gan ddefnyddio system adrodd ar-lein ar gyfer data ar wastraff o'r enw 'WasteDataFlow'. Yng Nghymru , mae hyn yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru . O 2009-10 ymlaen, cafwyd dadansoddiad ehangach o ddeunyddiau yn ôl eu math gan WDF a dangosir y dadansoddiad hwn yma. Mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau yn y tablau, lle nad yw cyfanswm y cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau. Yng Nghymru, caiff y system hon ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Y broses dalgrynnu sy'n gyfrifol am hyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012-13 ymlaen

Allweddeiriau

Gwastraff Trefol Awdurdodau Lleol