Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer blynyddol o wastraff wedi casglu ar gyfer ailddefnyddio/ailgylchu/compostio (tunnell fetrig) gan awdurdod lleol a ffynhonnell
None
Materol[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rheolaeth[Hidlo]
-
[Lleihau]Rheolaeth 1
-
[Lleihau]Rheolaeth 2
-
Rheolaeth 3
Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/CynhyrchuCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y Gwastraff Trefol sy'n cael ei Gasglu/Cynhyrchu
[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuCliciwch yma i ddidoliGwastraff Trefol sy'n cael ei Ailddefnyddio/Ailgylchu[Lleihau]Gwastraff Trefol sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff Trefol sy'n cael ei Gompostio[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol y CartrefCliciwch yma i ddidoliGwastraff Gweddilliol y Cartref[Lleihau]Gwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y CartrefCliciwch yma i ddidoliGwastraff Gweddilliol nad yw'n Wastraff y Cartref
[Lleihau]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.Cliciwch yma i ddidoliGwastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.[Lleihau]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.Cliciwch yma i ddidoliGwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Ailddefnyddio/AilgylchuMae rwbel a byrddau plastr yn cael eu cyfrif fel gwastraff nad yw\'n wastraff y cartref mewn cyfansymiau ailgylchu, hyd yn oed os cawsant eu casglu o ffynonellau domestig.[Lleihau]Gwastraff y Cartref sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio[Lleihau]Gwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei GompostioCliciwch yma i ddidoliGwastraff nad yw'n Wastraff y Cartref sy'n cael ei Gompostio[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y Drws[Lleihau]Casgliadau Swmpus[Lleihau]Safleoedd Amwynderau Dinesig[Lleihau]Glanhau Stryd[Lleihau]Asbestos[Lleihau]Rhigol[Lleihau]Gofal iechyd[Lleihau]Arall[Lleihau]Safleoedd Amwynderau Dinesig[Lleihau]Masnachol a Diwydiannol[Lleihau]Adeiladu a Dymchwel[Lleihau]Tiroedd[Lleihau]Priffyrdd[Lleihau]Traethau[Lleihau]Tipio Anghyfreithlon[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArall
Cliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol/Cymunedol ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff yn RheolaiddCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff Gwirfoddol/CymunedolCliciwch yma i ddidoliBiniau Ailgylchu StrydCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliGwastraff Masnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliRheolaidd ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliGwirfoddol/Cymunedol ar Garreg y DrwsCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff yn RheolaiddCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Dod â Gwastraff Gwirfoddol/CymunedolCliciwch yma i ddidoliBiniau Ailgylchu StrydCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliGwastraff Masnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliDulliau Casglu EraillCliciwch yma i ddidoliCasgliadau SwmpusCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliGlanhau StrydCliciwch yma i ddidoliAsbestosCliciwch yma i ddidoliRhigolCliciwch yma i ddidoliGofal iechydCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliSafleoedd Amwynderau DinesigCliciwch yma i ddidoliMasnachol a DiwydiannolCliciwch yma i ddidoliAdeiladu a DymchwelCliciwch yma i ddidoliTiroeddCliciwch yma i ddidoliPriffyrddCliciwch yma i ddidoliTraethauCliciwch yma i ddidoliTipio Anghyfreithlon
Cymru1,205,57217,612932,37538,1551,4261,759181,858,500154,3561,974494,7482,353,248970,3640176,5756,334002931,153,56629,81211,55041,3621,194,9271,635,54431,236283,216209,52590778,27527511,5692,250,5476,910197,0913782,8249,4443875,52120,494243,0496,041,771
Ynys Môn24,894013,7641,67600036,109004,22640,33534,05202,364000036,41600036,41647,45307,21610,73545001,01366,462000000000143,213
Gwynedd40,294039,5511,00300067,52714,294027,61495,14139,06707,529000046,5964,2449785,22251,81869,0511,07211,52219,735482,014790103,521020,17400000020,175270,656
Conwy45,0321,98612,8561,47500059,5856,11507,87967,46450,04404,211000054,2553,89703,89758,15156,53203,68912,636270012173,00527610,70001790009,45320,607219,227
Sir Ddinbych41,5011519,76382900056,3151,6289998,42164,73635,49905,695000041,194027327341,46755,2081,6474,3932,507475101,38665,24002,1590212640002,444173,886
Sir y Fflint54,8092,81061,76094800095,10213,673038,897133,99942,695014,855000057,5507882571,04558,59695,31637520,6704,68914250836100121,834496,6123107,00003549414,140328,568
Wrecsam38,517084,037000094,0823,046031,517125,59951,516011,6910006563,272098098064,253100,161020,0779,2671580643,445133,173014,2560000039214,648337,672
Powys32,1015,63923,0453,176018,544055,6832,748022,32584,65324,3291,0857,6726,334013,356059,6799,547036,48751,99959,1608105,7802,96608,4550077,17109,11500002609,141233,886
Ceredigion25,530218,0353,60901,7101643,9681561165,20649,17513,55307,46600022021,238082082022,05932,8283966,12119,31000024258,8984370000000437130,568
Sir Benfro49,5421,80243,5151,10000082,8932,552015,61798,51135,352022,218000057,57056410967358,24247,89262422,4805,225021,492034098,0549292,4070077738721304,713259,519
Sir Gaerfyrddin62,380060,48518,671000123,976522018,081142,05743,900016,841000060,7412302360,76478,61497924,04916,741337200120,48901,046000077961,831325,142
Abertawe86,6612361,4001,501000126,84726,884049,622176,46980,302011,029000091,33110,231010,231101,562107,150011,11810,253011,51600140,038023,64500000023,645441,714
Castell-nedd Port Talbot52,2234941,898000078,7534,191019,60798,36135,76707,031000042,7981,24401,24444,04288,3552,48112,54410,72925002,131116,2641226,640000001676,929265,596
Pen-y-bont ar Ogwr60,744030,465200084,8375,341011,71696,55336,887010,807000047,6940737347,76751,14211,7243,9929,579000076,43605,0920000015,092225,849
Bro Morgannwg56,816032,27908970078,67907811,39290,07054,56406,047000060,61100060,61157,3431,11310,9573,551666,5760079,6050000768000768231,054
Caerdydd143,79717167,613620000186,51825,83278052,294238,813118,75906,5150000125,2744,4404,9869,426134,700177,5352,85721,69826,9000000228,9894,79552,72100002,7714660,333662,835
Rhondda Cynon Taf139,0923,441114,285875000198,028176059,841257,86972,11806,777000078,89600078,896134,9432,89923,7967,94013514,11501,379185,20800000006,6646,664528,636
Merthyr Tudful16,7697126,51857100032,9385,491016,48249,41915,19703,382000018,579887088719,46638,6224822,58983203,3289799946,22001,082000001351,218116,323
Caerffili69,31445257,828445000110,02127,535045,554155,57442,01205,422000047,43430243673848,172114,7411,29230,02415,784720048161,961017,48801,390000018,878384,585
Blaenau Gwent24,771017,143000034,2605,300012,95447,21418,5500725000819,28377810488220,16541,94503,1832,98305,5080053,61902,497600000322,589123,587
Torfaen33,262025,2989100050,530008,12258,65129,50702,598000032,10601,0871,08733,19258,2592866,8657,564134,335015277,4743035,782000002,5168,602177,920
Sir Fynwy42,5743,00223,9833700060,784008,81469,59732,249011,335000043,58401,0551,05544,63933,366019,1492,617513030055,48606,1010551166003007,119176,841
Casnewydd54,43120448,39543952949382,8717,939029,118111,98953,84401,962000055,8069793911,37157,17789,9282,19911,3057,7292600213111,40009,57328668246901,37968813,076293,643
GwledigAwdurdodau Gwledig: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Mon, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys, Bro Morgannwg420,66512,446287,27631,57789720,25416686,46628,0141,194115,872802,338362,6091,08591,3776,334013,356220474,97918,2753,23521,510496,489537,4476,642115,35696,02431738,964793,102797,9301,64151,70307521,9753871,0189,75967,2342,163,992
TrefolAwdurdodau Trefol: Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam378,2163,207323,2043,509529493585,42077,374780201,449786,869347,116046,05200065393,23416,4386,61523,053416,287570,0905,43084,86758,83832612,0241003,758735,4344,844106,8073186827,46804,5041,219125,8422,064,432
CymoeddAwdurdodau Cymoedd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Torfaen396,1754,012313,4351,984000589,36648,0340174,275763,641250,039036,7420008286,7893,2121,7004,911291,700528,00619,16482,99354,66326527,286974,709717,18342538,581601,3900009,51649,9731,822,496

Metadata

Teitl

Data Deunyddiau Rheoli Gwastraff Trefol Awdurdod Lleol, 2012-13 ymlaen

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2022 Tachwedd 2022

Diweddariad nesaf

Hydref 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae gwastraff y cartref yn cynnwys gwastraff y cartref a gesglir yn rheolaidd, gwastraff safleoedd amwynderau dinesig, gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailgylchu/compostio a gwastraff a gesglir yn arbennig fel gwastraff swmpus y cartref. Pan fydd awdurdodau lleol yn casglu gwastraff nad yw'n wastraff y cartref (h.y. o fusnes, ysgol ac ati) yn yr un cylch casglu â gwastraff y cartref, mae'n bosibl na fydd rhaniad cywir rhwng y gwastraff a gesglir o'r cartref a'r gwastraff arall. Mae gwastraff nad yw'n wastraff y cartref a baratoir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio yn cynnwys deunydd a gesglir gan awdurdodau lleol ar gyfer ei ailgylchu o ffynonellau masnachol. Mae'n cynnwys gwastraff a gesglir ar gyfer ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio ynghyd â gwastraff a gesglir gan sefydliadau preifat a gwirfoddol. Mae gwastraff trefol awdurdodau lleol yn cynnwys gwastraff y cartref ynghyd â gwastraff a gesglir o ffynonellau eraill, ac eithrio ceir gadawedig.

Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data ar wastraff trefol gan ddefnyddio system adrodd ar-lein ar gyfer data ar wastraff o'r enw 'WasteDataFlow'. Yng Nghymru , mae hyn yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru . O 2009-10 ymlaen, cafwyd dadansoddiad ehangach o ddeunyddiau yn ôl eu math gan WDF a dangosir y dadansoddiad hwn yma. Mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau yn y tablau, lle nad yw cyfanswm y cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau. Yng Nghymru, caiff y system hon ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Y broses dalgrynnu sy'n gyfrifol am hyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012-13 ymlaen

Allweddeiriau

Gwastraff Trefol Awdurdodau Lleol