Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Anabledd yn ôl Oedran a Rhyw
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Statws Anabledd[Hidlwyd]
-
Statws Anabledd 1[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Oedran(Esgynnol)[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli16-24 oedCliciwch yma i ddidoli25-34 oedCliciwch yma i ddidoli35-44 oedCliciwch yma i ddidoli45-54 oedCliciwch yma i ddidoli55-64 oed
[Lleihau]Cyfanswm49,40060,00061,800102,300124,100397,600
CyfanswmBenywaidd(!) 25,80034,90034,90056,90067,300219,800
Gwrywaidd(!) 23,600(!) 25,100(!) 26,90045,40056,900177,900

Metadata

Teitl
Arolwg Poblogaeth Blynyddol: Anabledd

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar bob person 16 i 64 oed yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o setiau data Arolwg Poblogaeth Flynyddol a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ffigurau a ddangosir yn ymwneud â cyfartaleddau aml-flwyddyn, fel nodwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data yn dod o arolwg, mae’r canlyniadau yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar sampl ac felly yn ddarostyngedig i wahanol raddau o amrywioldeb samplu, h.y. mae’r gwir werth unrhyw fesur yn gorwedd mewn amrywiaeth gwahanol am y gwerth a amcangyfrifwyd. Mae’r amrediad neu amrywioldeb samplu yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn destun i amrywioldeb uwch na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Anabledd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth