Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws Anabledd yn ôl Rhanbarth
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhanbarth[Hidlo]
-
Rhanbarth 1
[Lleihau]Statws Anabledd[Hidlo]
-
-
Statws Anabledd 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGogledd CymruCliciwch yma i ddidoliCanolbarth a De-orllewin CymruCliciwch yma i ddidoliDe-ddwyrain Cymru
[Lleihau]Cyfanswm1,237,6001,628,0002,856,4005,722,300
CyfanswmAnabl232,900359,000627,6001,219,500
Heb anabl995,5001,249,1002,211,0004,456,000
Nid yw'n berthnasol / Dim ateb9,10019,80017,90046,800

Metadata

Teitl

Arolwg Poblogaeth Blynyddol: Anabledd

Diweddariad diwethaf

Hydref 2020 Hydref 2020

Diweddariad nesaf

Medi 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau economaidd Llywodraeth Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar bob person 16 i 64 oed yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o setiau data Arolwg Poblogaeth Flynyddol a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ffigurau a ddangosir yn ymwneud â cyfartaleddau aml-flwyddyn, fel nodwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Allweddeiriau

Anabledd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data yn dod o arolwg, mae’r canlyniadau yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar sampl ac felly yn ddarostyngedig i wahanol raddau o amrywioldeb samplu, h.y. mae’r gwir werth unrhyw fesur yn gorwedd mewn amrywiaeth gwahanol am y gwerth a amcangyfrifwyd. Mae’r amrediad neu amrywioldeb samplu yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn destun i amrywioldeb uwch na data rhanbarthol.