Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws Anabledd yn ôl Rhanbarth
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhanbarth[Hidlo]
-
Rhanbarth 1
[Lleihau]Statws Anabledd[Hidlo]
-
-
Statws Anabledd 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGogledd CymruCliciwch yma i ddidoliCanolbarth a De-orllewin CymruCliciwch yma i ddidoliDe-ddwyrain Cymru
[Lleihau]Cyfanswm412,700542,500947,5001,902,800
CyfanswmAnabl77,000113,900206,700397,600
Heb anabl332,700422,000735,6001,490,600
Nid yw'n berthnasol / Dim ateb(!!) 2,900(!!) 6,500(!!) 5,200(!) 14,600

Metadata

Teitl
Arolwg Poblogaeth Blynyddol: Anabledd

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
May 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau economaidd Llywodraeth Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar bob person 16 i 64 oed yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o setiau data Arolwg Poblogaeth Flynyddol a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ffigurau a ddangosir yn ymwneud â cyfartaleddau aml-flwyddyn, fel nodwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data yn dod o arolwg, mae’r canlyniadau yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar sampl ac felly yn ddarostyngedig i wahanol raddau o amrywioldeb samplu, h.y. mae’r gwir werth unrhyw fesur yn gorwedd mewn amrywiaeth gwahanol am y gwerth a amcangyfrifwyd. Mae’r amrediad neu amrywioldeb samplu yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn destun i amrywioldeb uwch na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Anabledd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth