Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl rhyw a blwyddyn
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Oed 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Oed 2[Hidlo]
-
Oed 3[Hidlo]
[Lleihau]ArdalAwdurdodau lleol yng Nghymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y DU [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 2[Hidlwyd]
-
Ardal 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynMae\'r data yn ymwneud â 30 Mehefin o pob blwyddyn.[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 1991Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2001Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2011Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2012Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2013Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2014Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2015Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2016Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2017Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2018Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2019Cliciwch yma i ddidoliCanol-blwyddyn 2020
[Lleihau]Pobl2,872,9982,910,2323,063,7583,074,0673,082,4123,092,0363,099,0863,113,1503,125,1653,138,6313,152,8793,169,586
PoblDynion1,390,7231,408,6711,504,4751,509,9361,515,2271,521,3151,525,5611,534,0381,540,2001,547,3091,554,6781,563,524
Merched1,482,2751,501,5611,559,2831,564,1311,567,1851,570,7211,573,5251,579,1121,584,9651,591,3221,598,2011,606,062

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig am y cyfnod o 1991 ymlaen yn ôl rhyw ac oedrannau unigol, ynghyd â rhai grwpiau oedran cyfunedig.

Amcangyfrifon poblogaeth canol 2020 yw'r amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i ddangos rhai o effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19). Fodd bynnag, mae'r amcangyfrifon hyn yn cyfeirio at y boblogaeth ar 30 Mehefin 2020, sy'n golygu mai dim ond am dri mis cyntaf y pandemig y maent yn cyfrif.

Bydd amcangyfrifon poblogaeth yn y dyfodol yn cynnig gwybodaeth am effaith y pandemig o ganol 2020 ymlaen.

Dylid nodi bod rhai newidiadau yn niffiniadau (yn enwedig yn effeithio ar y cydrannau ymfudo) ar gyfer canol 2020 o gymharu â data amcangyfrifon poblogaeth canol 2019 a chynghorir bod defnyddwyr yn darllen yr adran Gwybodaeth Ansawdd a Methodoleg ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn seiliedig ar 30 Mehefin bob blwyddyn ers 1991.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir yma eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys cynllunio a monitro gwasanaethau ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Darperir y data fel rhai heb eu talgrynnu er bod y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud y dylai unrhyw ganlyniadau a ddangosir o'r data hyn gael eu talgrynnu i'r 100 agosaf lle bo'n ymarferol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data a ddangosir yma'n adlewyrchu newidiadau a wnaethpwyd i amcangyfrifon poblogaeth o 2001 i 2010 wrth ail-seilio'r data i fod yn gyson â chanlyniadau Cyfrifiad 2011 (gweler y dolenni gwe).

Cafodd y data ar gyfer yr Alban ar gyfer y cyfnod 2001 i 2020 eu diwygio ar 18 Mawrth 2022 i gywiro gwall yn y dosbarthiad yn ôl oedran yn ystod y cyfnod hwn (gweler dolenni'r we).

Diwygiwyd y set ddata hon ar gyfer 2012 i 2014 ar 3 Mai 2016 i gywiro gwall yn nosbarthiad oedran mewn ardaloedd cyngor yr Alban.

Adolygwyd amcangyfrifon poblogaeth is-genedlaethol canol-2012 i ganol 2016 ar gyfer Cymru a Lloegr ar 22 Mawrth 2018, yn dilyn gwelliannau methodolegol (gweler y dolenni gwe).


Teitl

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn (1991 ymlaen), yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhanbarthau Lloegr a gwledydd y Deyrnas Unedig, yn ôl oedrannau unigol a rhyw

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2021 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Medi 2022 (amodol)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Poblogaeth; Poblogaeth DU; Poblogaeth Cymru; Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn