Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Ethnigrwydd yn ôl Oedran a Rhyw
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Benywaidd[Lleihau]Gwrywaidd
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli0-15 oedCliciwch yma i ddidoli16-64 oedCliciwch yma i ddidoli65+ oedCliciwch yma i ddidoli0-15 oedCliciwch yma i ddidoli16-64 oedCliciwch yma i ddidoli65+ oed
[Lleihau]Cyfanswm270,400956,900330,1001,557,400284,400946,000284,8001,515,2003,072,500
CyfanswmGwyn248,200914,300327,3001,489,800263,900900,500281,9001,446,3002,936,100
Grwpiau ethnig cymysg/lluosog(!!) 6,700(!!) 4,900*(!!) 12,400(!!) 5,200(!!) 6,100*(!!) 11,700(!) 24,100
Asiaidd(!!) 9,200(!) 22,000*(!) 32,100(!!) 9,300(!) 22,600*(!) 33,000(!) 65,100
Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig*(!!) 5,900*(!!) 8,500*(!!) 5,800*(!!) 8,500(!!) 17,000
Grwpiau ethnig eraill(!!) 3,900(!!) 9,500*(!!) 14,000(!!) 3,800(!!) 10,400*(!!) 14,800(!) 28,800
Nid yw'n berthnasol / Dim ateb*********

Metadata

Teitl
Arolwg Poblogaeth Blynyddol: Ethnigrwydd

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar bob person yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o setiau data Arolwg Poblogaeth Flynyddol a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ffigurau a ddangosir yn ymwneud â cyfartaleddau aml-flwyddyn, fel nodwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni ar y tab Cysylltiadau Gwe.

Allweddeiriau
Ethnigrwydd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth