Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ethnigrwydd yn ôl ardal a grŵp ethnig
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanran y bobl sy'n Ddu, Asiaidd a lleiafrif ethnig
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliDu, Asiaidd a lleiafrif ethnig
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20052,861,70068,5002,930,8002.3
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20062,862,80081,2002,944,5002.8
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20072,863,80097,8002,962,8003.3
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20082,884,80096,7002,981,9003.2
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20092,892,300105,0002,998,6003.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20102,899,100110,2003,010,6003.7
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2011....
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20122,888,700127,2003,034,6004.2
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20132,911,600131,4003,044,3004.3
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20142,929,800120,0003,052,2003.9
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20152,929,600129,7003,060,0004.2
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20162,927,700141,6003,071,1004.6
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20172,938,700144,3003,084,1004.7
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20182,940,800154,4003,096,4005.0
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20192,954,600153,3003,109,3004.9
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 20202,936,600181,9003,121,3005.8

Metadata

Teitl
Arolwg o'r Llafurlu Lleol/Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth: Ethnigrwydd yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
24 Medi 2020 24 Medi 2020

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am ethnigrwydd pobl yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy'n cynnal yr arolygon hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Medi 2019: Yn flaenorol cyfrifwyd y ganran sy'n Ddu, Asiaidd neu o leiafrifoedd ethnig eraill fel canran o bob person – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i fod yn seiliedig ar y rhai ymatebodd i’r cwestiwn yn unig. Diwygiwyd y data a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae’r data diwygiedig wedi'i farcio â (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu tarddiad ethnig. Mae'r tabl hwn yn cyfuno'r grwpiau nad ydynt yn wyn er mwyn gwneud yr amcangyfrifon yn fwy dibynadwy. Mae'r 'nad ydynt yn wyn' yn cynnwys: cymysg, Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig, Du neu Ddu Prydeinig, Tsieineaidd a grwp ethnig arall. Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol. Gan fod y canlyniadau o'r arolygon chwarterol yn cael eu cyfuno â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd, maent yn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai na'r Arolwg chwarterol o'r Llafurlu.

Noder: Mae data ar gyfer 2011 C1-3 wedi ei dynnu oherwydd newid yn y cwestiynau sydd wedi arwain at doriad yn y gyfres.

Allweddeiriau
Ethnigrwydd