Neidio i'r cynnwys

Ethnigrwydd

Gwybodaeth ac ystadegau am ethnigrwydd wedi'u dadansoddi yn ôl ethnigrwydd. Yn aml cyfyngir ar y gwaith dadansoddi i gategorïau Gwyn a Heb Fod yn Wyn gan nad oes llawer o grwpiau lleiafrifol ethnig.