Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Crynodeb o weithgarwch economaidd yng Nghymru yn ôl blwyddyn ar ethnigrwydd
None
Oed[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfanswm
[Lleihau]Gwyn[Lleihau]Du, Asiaidd a lleiafrif ethnig
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd gweithgaredd economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd cyflogaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd anweithgarwch economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd gweithgaredd economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd cyflogaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd anweithgarwch economaidd
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 200573.069.627.062.953.537.1
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 200673.469.726.661.853.538.2
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 200773.869.826.258.352.541.7
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 200874.070.026.061.454.738.6
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 200973.467.826.667.158.832.9
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201073.067.127.070.562.729.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2011............
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201273.767.626.363.955.536.1
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201374.568.425.561.553.738.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201475.670.124.462.455.437.6
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201575.370.324.764.156.335.9
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201675.771.924.363.960.136.1
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201776.072.324.061.558.638.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201876.973.423.165.659.334.4
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 201977.073.723.067.063.633.0
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 202077.574.722.568.466.231.6

Metadata

Teitl
Crynodeb o weithgarwch economaidd yn ôl ethnigrwydd o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth / Arolwg o'r Llafurlu Lleol

Diweddariad diwethaf
24 Medi 2020 24 Medi 2020

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data yn y set ddata hon yn ymdrin â gweithgarwch economaidd personau yn ôl ethnigrwydd.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae argaeledd data awdurdodau lleol yn dibynnu ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) ar gyfer yr Arolwg blynyddol o'r Llafurlu, a ddechreuodd yn 2001.

Ar gyfer y blynyddoedd sydd wedi'u labelu 2001 i 2003 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw'r 12 mis sy'n rhedeg o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002).

Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.

Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis, ac erbyn hyn cyfeirir at y set ddata fel yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004, ac wedyn data sy'n ymdrin â'r cyfnod 1 Ebrill 2004 i 31 Mawrth 2005, gyda diweddariadau chwarterol treigl wedi hynny.

Nodwch felly bod y cyfartaleddau blynyddol treigl olynol yn gorgyffwrdd gan naw mis, a bod gorgyffyrddiad o ddeufis hefyd rhwng y cyfnod olaf a ddangosir ar hen sail Mawrth i Chwefror, a’r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu tarddiad ethnig. Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.

Noder: Mae data ar gyfer 2011 C1-3 wedi ei dynnu oherwydd newid yn y cwestiynau sydd wedi arwain at doriad yn y gyfres.

Allweddeiriau
Marchnad Lafur; Ethnigrwydd