Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Crynodeb o weithgarwch economaidd yng Nghymru yn ôl blwyddyn ar ethnigrwydd
None
Oed[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfanswm
[Lleihau]Gwyn[Lleihau]Du, Asiaidd a lleiafrif ethnig
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd gweithgaredd economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd cyflogaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd anweithgarwch economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd gweithgaredd economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd cyflogaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd anweithgarwch economaidd
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 200573.369.826.761.651.138.4
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 200673.569.626.560.454.039.6
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 200773.569.626.560.154.039.9
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 200874.069.826.061.155.038.9
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 200973.367.426.769.659.630.4
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201073.067.027.069.362.330.7
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2011..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201274.067.826.062.553.937.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201375.068.925.063.556.536.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201475.470.124.662.455.637.6
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201575.570.824.565.659.434.4
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201675.471.824.661.658.638.4
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201776.472.723.662.959.437.1
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201876.873.423.265.558.834.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 201977.374.022.768.064.932.0
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 202076.873.923.263.361.736.7
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 202176.173.023.973.868.326.2
Blwyddyn sy'n dod I ben ar 30 Med 202276.073.824.073.767.226.3

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data yn y set ddata hon yn ymdrin â gweithgarwch economaidd personau yn ôl ethnigrwydd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae argaeledd data awdurdodau lleol yn dibynnu ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) ar gyfer yr Arolwg blynyddol o'r Llafurlu, a ddechreuodd yn 2001.

Ar gyfer y blynyddoedd sydd wedi'u labelu 2001 i 2003 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw'r 12 mis sy'n rhedeg o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002).

Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.

Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis, ac erbyn hyn cyfeirir at y set ddata fel yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004, ac wedyn data sy'n ymdrin â'r cyfnod 1 Ebrill 2004 i 31 Mawrth 2005, gyda diweddariadau chwarterol treigl wedi hynny.

Nodwch felly bod y cyfartaleddau blynyddol treigl olynol yn gorgyffwrdd gan naw mis, a bod gorgyffyrddiad o ddeufis hefyd rhwng y cyfnod olaf a ddangosir ar hen sail Mawrth i Chwefror, a’r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2001 i 2022

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Teitl

Crynodeb o weithgarwch economaidd yn ôl ethnigrwydd o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth / Arolwg o'r Llafurlu Lleol

Diweddariad diwethaf

16 Chwefror 2023 16 Chwefror 2023

Diweddariad nesaf

Ebrill 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Marchnad Lafur; Ethnigrwydd

Ansawdd ystadegol

Mae ymatebion i’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS) yn cael eu pwysoli i ragamcaniadau poblogaeth swyddogol. Roedd y rhagamcaniadau ar gyfer 2020 yn seiliedig ar 2018, ac, felly, roeddent yn seiliedig ar dueddiadau demograffig a oedd yn rhagddyddio’r pandemig COVID-19.
Er mwyn caniatáu ar gyfer gwahanol dueddiadau yn ystod y pandemig, mae'r ymatebion ar gyfer yr APS wedi'u hail-bwysoli ar 9 Medi 2021 i boblogaethau newydd sy'n deillio o gyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real (RTI) o Refeniw a Thollau EM (HMRC). Mae'r ail-bwysoli wedi'i gymhwyso o'r flwyddyn data sy’n diweddu Mawrth 2020 ymlaen ac mae'n rhoi amcangyfrifon gwell o'r cyfraddau a'r lefelau.
Dylai'r newidiadau mae'r SYG wedi'u gwneud i'r pwysoli leihau gogwydd yr amcangyfrifon ar lefelau uchel o gyfanrediadau. Efallai y bydd rhai dadansoddiadau llai yn cael eu heffeithio'n negyddol a gellir gweld newidiadau mwy eithafol o ystyried maint llai y sampl sylfaenol ers dechrau'r pandemig.
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.