Skip to content

Cyn Gorffennaf 2010

Data ar nifer y lleiniau preswyl a'r lleiniau sydd wedi'u meddiannu yn ôl awdurod lleol.