Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws Priodasol yn ôl Oed a Rhyw
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]Statws Priodasol[Hidlo]
-
-
Statws Priodasol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Benywaidd[Lleihau]Gwrywaidd
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli16-24 oedCliciwch yma i ddidoli25-34 oedCliciwch yma i ddidoli35-44 oedCliciwch yma i ddidoli45-54 oedCliciwch yma i ddidoli55-64 oedCliciwch yma i ddidoli65+ oedCliciwch yma i ddidoli16-24 oedCliciwch yma i ddidoli25-34 oedCliciwch yma i ddidoli35-44 oedCliciwch yma i ddidoli45-54 oedCliciwch yma i ddidoli55-64 oedCliciwch yma i ddidoli65+ oed
[Lleihau]Cyfanswm172,800187,800179,100220,100197,200330,1001,286,900184,600190,100173,600209,900187,800284,8001,230,8002,517,700
CyfanswmSengl168,300114,90052,20038,300(!) 14,600(!) 10,500398,800182,700133,60057,20045,200(!) 21,700(!) 16,400456,700855,500
Priod / Partneriaeth Sifil(!!) 4,00064,400101,300130,300130,400170,800601,100*53,000101,000132,800127,600201,900617,9001,219,100
Gweddw / Partneriaeth sifil sy'n fyw.**(!!) 4,000(!) 13,100108,800127,400..*(!!) 1,900(!!) 4,90039,00046,400173,900
Wedi ysgaru / Wedi gwahanu / Partneriaeth sifil wedi'i diddymu*(!) 8,300(!) 24,40047,60039,10039,800159,600*(!!) 3,500(!) 14,70030,10033,60027,600109,800269,300

Metadata

Teitl
Arolwg Poblogaeth Blynyddol: Statws Priodasol

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar bob person 16 oed a throsodd yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o setiau data Arolwg Poblogaeth Flynyddol a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ffigurau a ddangosir yn ymwneud â cyfartaleddau aml-flwyddyn, fel nodwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data yn dod o arolwg, mae’r canlyniadau yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar sampl ac felly yn ddarostyngedig i wahanol raddau o amrywioldeb samplu, h.y. mae’r gwir werth unrhyw fesur yn gorwedd mewn amrywiaeth gwahanol am y gwerth a amcangyfrifwyd. Mae’r amrediad neu amrywioldeb samplu yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn destun i amrywioldeb uwch na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Statws Priodasol; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth