Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Hunaniaeth genedlaethol[Hidlwyd]
-
Hunaniaeth genedlaethol 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2005Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2006Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2007Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2008Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2009Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2010Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2011Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2012Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2013Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2014Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2015Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2016Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2017Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2018Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2019Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2020
[Lleihau]Cymru68.468.167.166.165.065.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63.764.564.163.963.862.963.562.962.9
CymruYnys Môn62.063.362.162.362.756.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol64.261.660.462.562.762.461.060.859.1
Gwynedd70.369.470.966.665.964.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol66.966.164.663.663.966.468.367.469.0
Conwy47.447.145.046.948.445.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47.247.646.844.145.245.046.948.348.5
Sir Ddinbych53.551.451.451.451.749.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47.748.848.349.549.349.351.351.651.7
Sir y Fflint43.942.541.539.643.143.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41.342.440.537.036.335.235.735.633.0
Wrecsam61.260.160.261.561.560.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51.853.854.455.455.852.452.353.755.1
Powys53.453.050.851.349.250.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45.745.946.846.946.545.850.848.047.6
Ceredigion55.254.950.051.454.153.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52.651.349.649.649.651.953.850.650.7
Sir Benfro63.965.264.664.365.162.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62.964.265.560.462.458.659.058.759.1
Sir Gaerfyrddin76.476.074.372.274.272.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71.670.169.568.869.267.266.068.468.0
Abertawe74.276.473.473.870.967.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.569.670.371.068.163.562.863.165.6
Castell-nedd Port Talbot82.282.781.079.773.974.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol76.878.880.381.178.778.679.879.880.2
Pen-y-bont ar Ogwr81.379.678.374.674.673.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol73.773.675.678.179.775.773.771.372.6
Bro Morgannwg67.566.264.865.666.166.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol64.564.564.763.763.663.163.360.765.5
Caerdydd61.061.561.560.556.161.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57.456.556.355.356.855.859.858.556.0
Rhondda Cynon Taf85.485.283.782.279.082.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.682.982.580.881.580.079.080.478.3
Merthyr Tudful85.083.282.781.383.682.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78.174.576.578.579.380.780.380.883.4
Caerffili82.782.281.980.577.976.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol77.980.678.179.678.478.979.576.877.0
Blaenau Gwent84.486.985.184.382.082.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80.883.281.079.878.979.480.779.082.1
Tor-faen78.277.277.975.975.975.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol72.572.873.473.973.075.474.074.272.1
Sir Fynwy52.651.450.548.647.351.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51.453.753.253.654.655.152.950.146.9
Casnewydd68.967.768.666.063.766.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63.165.060.963.561.365.164.562.762.4

Metadata

Teitl

Hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

21 Ionawr 2021 21 Ionawr 2021

Diweddariad nesaf

Ebrill 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac o Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu hunaniaeth ethnig. Mae'r tabl hwn yn cyfuno'r grwpiau heb fod yn Gymreig er mwyn gwneud yr amcangyfrifon yn fwy dibynadwy. Mae'r 'heb fod yn Gymreig' yn cynnwys: Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig ac Arall. Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2001 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Medi 2019: Yn flaenorol cyfrifwyd y ganran sy’n ystyried eu hunain yn Gymreig fel canran o bob person – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i fod yn seiliedig ar y rhai ymatebodd i’r cwestiwn yn unig. Diwygiwyd y data a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae’r data diwygiedig wedi'i farcio â (r).

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn fwy amrywiol na data rhanbarthol.

Mae'r canlyniadau blynyddol hyn yn ymwneud â'r cyfnod Mawrth i Chwefror bob blwyddyn. Fodd bynnag, gan fod y canlyniadau o'r arolygon chwarterol yn cael eu cyfuno â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplir, maent yn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai na'r Arolwg chwarterol o'r Llafurlu.

Noder: Mae data ar gyfer 2011 C1-3 wedi ei dynnu oherwydd newid yn y cwestiynau sydd wedi arwain at doriad yn y gyfres.