Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Hunaniaeth Genedlaethol[Hidlwyd]
-
Hunaniaeth Genedlaethol 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2005Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2006Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2007Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2008Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2009Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2010Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2011Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2012Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2013Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2014Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2015Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2016Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2017Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2018
[Lleihau]Cymru68.268.267.465.365.165.0.63.663.764.663.963.663.463.0
CymruYnys Môn61.062.764.260.261.560.7.60.862.859.062.762.662.260.5
Gwynedd70.269.570.467.466.963.7.65.866.265.365.364.564.567.3
Conwy46.647.246.243.948.646.5.49.945.348.544.944.545.146.0
Sir Ddinbych53.052.650.850.950.251.6.46.748.249.048.848.649.250.3
Sir y Fflint42.044.242.138.741.142.9.42.042.741.338.436.735.834.8
Wrecsam61.061.459.859.062.161.1.54.151.353.756.154.755.450.9
Powys53.653.550.949.750.548.2.46.346.648.447.045.945.747.5
Ceredigion57.654.352.348.153.853.6.53.751.452.549.549.551.952.0
Sir Benfro65.164.463.362.866.063.9.62.563.565.763.359.662.257.0
Sir Gaerfyrddin76.976.174.973.173.371.9.72.870.470.668.967.268.265.9
Abertawe73.174.574.274.072.669.7.66.066.369.870.970.365.563.5
Castell-nedd Port Talbot82.482.181.078.077.972.8.75.077.879.580.480.879.179.0
Pen-y-bont ar Ogwr81.179.579.474.473.875.1.73.374.274.077.278.777.373.9
Bro Morgannwg67.666.565.463.763.567.1.64.963.665.464.964.163.561.8
Caerdydd61.162.560.560.056.658.2.56.956.457.853.954.856.657.3
Rhondda Cynon Taf84.984.984.780.579.480.6.80.082.083.281.082.780.380.5
Merthyr Tudful85.884.282.679.983.983.2.78.475.875.177.079.679.079.2
Caerffili82.581.482.581.478.378.0.75.379.379.478.478.678.180.1
Blaenau Gwent84.385.386.582.381.382.4.79.481.782.777.580.580.680.4
Tor-faen75.878.977.574.275.975.4.74.072.075.273.171.373.574.9
Sir Fynwy52.751.449.448.747.849.0.50.053.053.153.552.954.254.5
Casnewydd70.068.269.167.161.666.3.64.362.260.264.663.464.065.6

Metadata

Teitl
Hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
20 Mehefin 2017 20 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
Medi 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac o Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu hunaniaeth ethnig. Mae'r tabl hwn yn cyfuno'r grwpiau heb fod yn Gymreig er mwyn gwneud yr amcangyfrifon yn fwy dibynadwy. Mae'r 'heb fod yn Gymreig' yn cynnwys: Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig ac Arall. Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Gorffennaf 2017, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015).

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn fwy amrywiol na data rhanbarthol.

Mae'r canlyniadau blynyddol hyn yn ymwneud â'r cyfnod Mawrth i Chwefror bob blwyddyn. Fodd bynnag, gan fod y canlyniadau o'r arolygon chwarterol yn cael eu cyfuno â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplir, maent yn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai na'r Arolwg chwarterol o'r Llafurlu.