Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Hunaniaeth genedlaethol[Hidlwyd]
-
Hunaniaeth genedlaethol 1[Hidlo]
Measure2
BlwyddynCaiff ymatebion yr Arolwg Blynyddol o\'r Boblogaeth (APS) eu pwysoli i amcanestyniadau poblogaeth swyddogol. Gan fod yr amcanestyniadau presennol yn seiliedig ar 2018 maent ar sail tueddiadau demograffig cyn y pandemig COVID-19. Bydd hyn yn effeithio\'n arbennig ar amcangyfrifon ar gyfer gwlad enedigol, cenedligrwydd, ethnigrwydd ac anabledd. Gweler Metadata i gael mwy o wybodaeth. [Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2004Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2005Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2006Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2007Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2008Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2009Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2010Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2011Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2012Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2013Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2014Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2015Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2016Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2017Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2018Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2019Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2020
[Lleihau]Cymru68.068.367.966.665.865.265.064.063.764.664.163.764.062.863.462.962.6
CymruYnys Môn60.962.363.462.161.561.758.060.462.360.762.163.063.359.661.861.260.9
Gwynedd70.169.971.168.466.264.563.765.168.265.765.163.264.466.967.768.570.9
Conwy47.047.146.843.747.547.246.049.747.347.445.544.744.746.347.248.447.8
Sir Ddinbych52.853.351.552.249.752.648.648.147.649.847.748.850.050.051.952.450.1
Sir y Fflint43.144.041.139.839.744.743.043.839.842.140.335.437.934.634.534.034.0
Wrecsam60.660.460.760.362.760.359.554.351.654.255.754.956.251.054.153.852.6
Powys52.854.052.149.351.749.850.848.145.446.847.246.248.145.949.949.845.9
Ceredigion58.554.852.350.753.253.855.055.651.052.649.549.550.552.152.749.552.6
Sir Benfro65.063.564.463.965.364.762.463.762.864.865.359.561.858.160.557.658.5
Sir Gaerfyrddin76.776.275.672.673.074.173.072.671.170.669.268.269.265.966.668.767.0
Abertawe71.874.475.074.775.569.766.966.765.170.270.471.067.163.562.263.664.5
Castell-nedd Port Talbot82.482.082.280.478.573.575.175.978.278.680.980.579.678.380.078.781.3
Pen-y-bont ar Ogwr81.380.680.077.473.475.473.574.274.573.976.278.878.675.071.772.072.0
Bro Morgannwg67.268.166.264.565.165.666.565.964.364.865.563.364.961.962.961.366.3
Caerdydd60.261.961.961.559.257.760.656.857.556.855.855.457.156.059.457.855.5
Rhondda Cynon Taf84.984.785.382.081.480.082.779.282.383.680.382.780.680.679.280.375.8
Merthyr Tudful85.885.183.081.981.783.582.178.877.675.175.479.679.578.881.283.582.3
Caerffili82.581.881.883.079.678.476.875.178.280.178.879.277.180.479.077.077.9
Blaenau Gwent84.085.486.984.182.681.382.080.580.582.880.279.380.380.179.780.383.0
Tor-faen75.778.877.376.574.976.075.474.072.074.872.872.673.675.674.573.173.1
Sir Fynwy51.052.150.950.047.048.452.750.152.453.454.052.855.254.152.649.448.8
Casnewydd70.068.368.568.064.565.365.264.963.062.463.762.763.165.164.061.463.7

Metadata

Teitl

Hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

14 Ebrill 2021 14 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am hunaniaeth genedlaethol yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac o Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu hunaniaeth ethnig. Mae'r tabl hwn yn cyfuno'r grwpiau heb fod yn Gymreig er mwyn gwneud yr amcangyfrifon yn fwy dibynadwy. Mae'r 'heb fod yn Gymreig' yn cynnwys: Seisnig, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig ac Arall. Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2001 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Medi 2019: Yn flaenorol cyfrifwyd y ganran sy’n ystyried eu hunain yn Gymreig fel canran o bob person – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i fod yn seiliedig ar y rhai ymatebodd i’r cwestiwn yn unig. Diwygiwyd y data a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae’r data diwygiedig wedi'i farcio â (r).

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn fwy amrywiol na data rhanbarthol.

Mae'r canlyniadau blynyddol hyn yn ymwneud â'r cyfnod Mawrth i Chwefror bob blwyddyn. Fodd bynnag, gan fod y canlyniadau o'r arolygon chwarterol yn cael eu cyfuno â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplir, maent yn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai na'r Arolwg chwarterol o'r Llafurlu.

Caiff ymatebion yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS) eu pwysoli i amcanestyniadau poblogaeth swyddogol. Gan fod yr amcanestyniadau presennol yn seiliedig ar 2018 maent ar sail tueddiadau demograffig cyn y pandemig COVID-19. Mae SYG yn dadansoddi cyfansymiau'r boblogaeth a ddefnyddir yn y broses bwysoli ac efallai yn gwneud addasiadau os yw'n briodol. Mae'r cyfraddau a gyhoeddir o'r LFS yn parhau i fod yn gadarn; fodd bynnag, dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio lefelau a newidiadau mewn lefelau. Bydd hyn yn effeithio'n arbennig ar amcangyfrifon ar gyfer gwlad enedigol, cenedligrwydd, ethnigrwydd ac anabledd.

Caiff ymatebion yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS) eu pwysoli i amcanestyniadau poblogaeth swyddogol. Gan fod yr amcanestyniadau presennol yn seiliedig ar 2018 maent ar sail tueddiadau demograffig cyn y pandemig COVID-19. Mae SYG yn dadansoddi cyfansymiau'r boblogaeth a ddefnyddir yn y broses bwysoli ac efallai yn gwneud addasiadau os yw'n briodol. Mae'r cyfraddau a gyhoeddir o'r LFS yn parhau i fod yn gadarn; fodd bynnag, dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio lefelau a newidiadau mewn lefelau. Bydd hyn yn effeithio'n arbennig ar amcangyfrifon ar gyfer gwlad enedigol, cenedligrwydd, ethnigrwydd ac anabledd.

Noder: Mae data ar gyfer 2011 C1-3 wedi ei dynnu oherwydd newid yn y cwestiynau sydd wedi arwain at doriad yn y gyfres.