Neidio i'r cynnwys

Hunaniaeth genedlaethol

Gall hyn olygu ymlyniad at genedl ac felly mae'n oddrychol ac yn dibynnu ar ganfyddiad unigolyn o'i hunaniaeth. Dylid trin y cysyniad o hunaniaeth genedlaethol ar wahân i ddinasyddiaeth/cenedligrwydd, sy'n gysylltiedig â statws biwrocrataidd neu gyfreithiol yn ymwneud â gwladwriaeth, a grŵp ethnig.