Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Crefydd yn ôl Oedran a Rhyw
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]Crefydd[Hidlo]
-
-
Crefydd 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Benywaidd[Lleihau]Gwrywaidd
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli0-15 oedCliciwch yma i ddidoli16-29 oedCliciwch yma i ddidoli30-44 oedCliciwch yma i ddidoli45-64 oedCliciwch yma i ddidoli65+ oedCliciwch yma i ddidoli0-15 oedCliciwch yma i ddidoli16-29 oedCliciwch yma i ddidoli30-44 oedCliciwch yma i ddidoli45-64 oedCliciwch yma i ddidoli65+ oed
[Lleihau]Cyfanswm270,400269,500270,100417,300330,1001,557,400284,400284,700263,600397,700284,8001,515,2003,072,500
CyfanswmDim Crefydd140,800157,400128,300129,30043,900599,700157,900172,300149,800166,20066,000712,1001,311,800
Cristnogol116,10098,200125,400271,500273,900885,000114,00098,90098,300216,300208,600736,0001,621,000
Mwslimaidd(!!) 8,500(!!) 6,200(!!) 7,000**(!!) 24,500(!!) 8,800*(!!) 7,000(!!) 2,800*(!!) 24,600(!) 49,200
Unrhyw Crefydd Arall(!!) 4,000(!!) 6,200(!) 8,900(!) 13,500(!) 11,10043,700(!!) 3,000(!!) 6,600(!!) 8,100(!) 11,600(!) 9,100(!) 38,40082,200
Dim ateb*****(!!) 4,400*****(!!) 4,000(!!) 8,400

Metadata

Teitl
Arolwg Poblogaeth Blynyddol: Crefydd

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar bob person yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o setiau data Arolwg Poblogaeth Flynyddol a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ffigurau a ddangosir yn ymwneud â cyfartaleddau aml-flwyddyn, fel nodwyd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data yn dod o arolwg, mae’r canlyniadau yn amcangyfrifon sy’n seiliedig ar sampl ac felly yn ddarostyngedig i wahanol raddau o amrywioldeb samplu, h.y. mae’r gwir werth unrhyw fesur yn gorwedd mewn amrywiaeth gwahanol am y gwerth a amcangyfrifwyd. Mae’r amrediad neu amrywioldeb samplu yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol yn destun i amrywioldeb uwch na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Crefydd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth