Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cleifion y GIG a gaiff eu trin ar gyfer oedolion a phlant yn ôl bwrdd iechyd lleol
None
2 Years ending[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y cleifion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoli Nifer yr oedolion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran yr oedolion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliNifer y plant a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y plant a gafodd driniaeth
Cymru1,718,38255.01,296,89451.9421,48867.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr343,23149.3260,73746.882,49459.4
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys75,06456.659,99255.415,07262.2
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda174,82645.5128,04741.246,77963.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg332,47462.5250,73558.781,73978.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf179,28759.9142,07760.137,21059.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan337,74557.5253,60954.684,13668.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro275,75555.9201,69751.474,05873.0

Metadata

Teitl
Cleifion y GIG a gaiff eu trin ar gyfer oedolion a phlant yn ôl bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf
7 Tachwedd 2018 7 Tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
Chwefror 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Ffynhonnell 2
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer a chanran y cleifion a gafodd eu trin.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer cleifion a welwyd yn ystod y 2 flynedd a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2009 a 31 Mehefin 2018.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2018 cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ddiwygiad i amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth is-genedlaethol rhwng 2012 a 2016 yn dilyn gwelliannau methodolegol. Roedd y diwygiadau hyn yn effeithio ar y ganran o gleifion, oedolion a phlant yn cael eu trin fesul bwrdd iechyd lleol rhwng mis Rhagfyr 2012 a mis Medi 2017. Nid yw cyfansymiau Cymru wedi newid.

Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau
Dental; NHS Dental; Patients treated

Enw
HLTH0515