Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr ymarferwyr cyffredinol a gyflogir mewn practisau cyffredinol, yn ôl y math o ymarferydd cyffredinol a’r bwrdd iechyd lleol
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o ymarferydd cyffredinol[Hidlo]
-
Math o ymarferydd cyffredinol 1
Bwrdd iechyd lleol[Hidlo]
[Lleihau]Meddygon teulu cwbl gymwysedigMae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr, meddygon teulu cyflogedig, meddygon teulu wrth gefn a meddygon teulu locwm yn unig.[Lleihau]Meddygon teulu parhaol cwbl gymwysedigMae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr, meddygon teulu cyflogedig a meddygon teulu wrth gefn yn unig.[Lleihau]Ymarferydd cyffredinolMae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr a meddygon teulu cyflogedig yn unig.Cliciwch yma i ddidoliYmarferydd cyffredinolMae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr a meddygon teulu cyflogedig yn unig.[Lleihau]Ymarferydd cyffredinol locwmMeddyg teulu sy\'n dirprwyo dros dro mewn practis, a hynny fel arfer i gyflenwi ar gyfer meddyg teulu sy’n absennol. Yn y datganiad ystadegol hwn, dim ond os ydynt wedi gweithio yn ystod y chwarter, a’u sesiynau wedi’u cofnodi ar Locum Hub Wales, y caiff staff locwm eu cyfrif, yn ystod y chwarter yn diweddu\'r dyddiad ciplun.[Lleihau]Ymarferydd cyffredinol wrth gefnMeddyg teulu cofrestredig sydd wedi ymuno â\'r Cynllun Meddygon Teulu Wrth Gefn, ac fel arfer yn gweithio llai o oriau.[Lleihau]Cofrestrydd mewn practis cyffredinolWeithiau fe\'i gelwir yn feddyg teulu dan hyfforddiant. Mae’r rhain yn feddygon cymwysedig sy\'n hyfforddi i fod yn feddygon teulu drwy gyfnod o hyfforddiant mewn practis cyffredinol ac mewn ysbytai.[Lleihau]F2Meddygon sydd â chofrestriad GMC llawn yn eu hail flwyddyn o hyfforddiant meddygol ôl-raddedig.
Cliciwch yma i ddidoliMeddygon teulu cwbl gymwysedigMae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr, meddygon teulu cyflogedig, meddygon teulu wrth gefn a meddygon teulu locwm yn unig.Cliciwch yma i ddidoliMeddygon teulu parhaol cwbl gymwysedigMae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr, meddygon teulu cyflogedig a meddygon teulu wrth gefn yn unig.Cliciwch yma i ddidoliPartner/darparwr/ Uwch-bartnerCliciwch yma i ddidoliYn derbyn cyflogCliciwch yma i ddidoliYmarferydd cyffredinol locwmMeddyg teulu sy\'n dirprwyo dros dro mewn practis, a hynny fel arfer i gyflenwi ar gyfer meddyg teulu sy’n absennol. Yn y datganiad ystadegol hwn, dim ond os ydynt wedi gweithio yn ystod y chwarter, a’u sesiynau wedi’u cofnodi ar Locum Hub Wales, y caiff staff locwm eu cyfrif, yn ystod y chwarter yn diweddu\'r dyddiad ciplun.Cliciwch yma i ddidoliYmarferydd cyffredinol wrth gefnMeddyg teulu cofrestredig sydd wedi ymuno â\'r Cynllun Meddygon Teulu Wrth Gefn, ac fel arfer yn gweithio llai o oriau.Cliciwch yma i ddidoliCofrestrydd mewn practis cyffredinolWeithiau fe\'i gelwir yn feddyg teulu dan hyfforddiant. Mae’r rhain yn feddygon cymwysedig sy\'n hyfforddi i fod yn feddygon teulu drwy gyfnod o hyfforddiant mewn practis cyffredinol ac mewn ysbytai.Cliciwch yma i ddidoliF2Meddygon sydd â chofrestriad GMC llawn yn eu hail flwyddyn o hyfforddiant meddygol ôl-raddedig.
Cymru7,1016,0364,2971,6575,9531,402831,432115
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr1,4591,2239192891,2083111523624
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys3522932434829165254.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda886709525178703202620826
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe1,026783610172782288123415
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg1,2039135982968943151923024
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1,4441,1207703411,11139191999
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro1,3291,0476733431,0163183127117

Metadata

Teitl

Nifer yr ymarferwyr cyffredinol a gyflogir mewn practisau cyffredinol, yn ôl y math o ymarferydd cyffredinol a’r bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

14 Medi 2023 14 Medi 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru

Ffynhonnell 2

Cofnod staff electronig y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae hyn yn dangos nifer yr (cyfrif pennau) a chyfwerth ag amser llawn ymarferwyr cyffredinol a gyflogir mewn practisau cyffredinol yn ôl y math o ymarferydd cyffredinol a bwrdd iechyd lleol, ar bob dyddiad pan gynhelir cipolwg chwarterol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau ar gyfer cyfrif pennau yn gyfrifiadau unigryw. Felly mae unigolyn sydd â mwy nag un contract yn yr un bwrdd iechyd lleol yn cael ei gyfrif unwaith yn y bwrdd hwnnw. Fodd bynnag, byddai unigolyn sydd â chontract mewn mwy nag un bwrdd iechyd lleol yn ymddangos unwaith yn erbyn pob bwrdd. Felly ni ellir cyfrifo’r ffigurau yn ôl bwrdd iechyd lleol. Yn yr un modd, mae unigolyn sydd â mwy nag un contract yn yr un rôl fel ymarferydd cyffredinol wedi cael ei gyfrif unwaith yn y rôl honno, ond byddai unigolyn sydd â chontract mewn mwy nag un rôl yn ymddangos unwaith yn erbyn pob rôl (nid yw’r ffigur ar gyfer cyfanswm nifer yr ymarferwyr cyffredinol yn gyfanswm ar gyfer rolau ymarferwyr unigol).

Mae'r ffigurau ar gyfer CALl yn cyfrif tuag at y math o feddyg teulu a'r bwrdd iechyd y mae pob contract yn perthyn iddo. Felly bydd y ffigurau CALl ar gyfer pob bwrdd iechyd gydai’i gilydd yn cyfateb i ffigur Cymru a bydd y swm CALl ar gyfer meddygon teulu, staff wrth gefn a staff locwm yn cyfateb i’r swm CALl ar gyfer 'meddygon teulu cwbl gymwysedig’, yn amodol ar wahaniaethau talgrynnu bach.

Mae’r System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru yn darparu adnodd diogel ar-lein sydd wedi ei ddatblygu i gasglu gwybodaeth am staff sy’n gweithio mewn practisau cyffredinol yng Nghymru.

Yn gyffredinol, mae’r system yn gweithio drwy fod rheolwyr practisau’n bwydo manylion eu staff i mewn i’r system, gan gadarnhau’r manylion bob chwarter. Mae’r data wedyn yn cael eu tynnu ar ddiwrnod olaf bob chwarter (Mawrth, Mehefin, Medi, Rhagfyr). Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru hefyd yn cwblhau dilysiadau er mwyn gwella ansawdd y data cyn i’r data dienw gael eu rhannu gydag ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru, i’w dilysu ymhellach a chynhyrchu’r ystadegau swyddogol hen.

Mae data o ffynonellau eraill yn ategu’r data a geir gan y System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru, ac mae’r ffynonellau hynny’n cynnwys:

• Locum Hub Wales: Nifer y staff locwm oedd gweithio mewn practisau yn ystod y chwarter hyd at ddyddiad y ciplun.
• Cofnod Staff Electronig y GIG, a ddefnyddir i gyfrif cofrestryddion mewn practisau cyffredinol a F2 hyfforddeion.

Eglurir y cynnydd yng nghofrestryddion meddygon teulu o fis Medi 2020 yn cael ei esbonio’n rhannol gan ddechreuwyr newydd yn dechrau eu rôl ym mis Awst ac yn cael eu cyfrif am y tro cyntaf a newid i'r model hyfforddi lle mae cofrestryddion meddygon teulu yn treulio mwy o amser ar gylchdro mewn practisau meddygon teulu a chafodd mwy o gofrestryddion practisau meddygon teulu eu recriwtio.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r data’n cael eu dangos fel y maent yn ymddangos ar 31 Mawrth, 30 Mehefin, 30 Medi, a 31 Rhagfyr o 2020.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Cewch gael yr wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn ôl y ddolen a ddarperir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Data CALl wedi’u talgrynnu i 1 lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid yw data cyhoeddedig yn cael eu diwygio fel mater o drefn a gall unrhyw newidiadau ymylol o chwarter i chwarter fod o ganlyniad i welliannau yn ansawdd y data.

Ansawdd ystadegol

Data fis Mawrth 2020: ni wnaeth 2 allan o’r 404 o bractisau gweithgar ddarparu data neu ni wnaethant gadarnhau fod eu data yn y System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru yn gyfredol. Fe wnaeth y practisau hyn ddarparu data cychwynnol drwy daenlen Excel ar ddiwedd 2019, a defnyddiwyd y data hynny i roi manylion ymlaen llaw yn y System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru, cyn i’r system fynd yn fyw ar gyfer practisau. Felly, y data a ddarparwyd yn y daenlen gychwynnol yw’r data a ddefnyddiwyd ar gyfer y ddau bractis hyn. Nodwch fod y ddau bractis wedi adrodd nad oedd unrhyw ymarferwyr cyffredinol yn y practis, ond bod staff eraill yn gweithio yn y practisau hynny. Ar yr adeg pan adroddwyd yr wybodaeth hon, roedd yn bosibl bod y practisau’n defnyddio ymarferwyr cyffredinol locwm yn hytrach nag ymarferwyr cyffredinol. Nodwch nad yw hyn yn effeithio ar ddata am gofrestryddion sy’n cael eu tynnu o system casglu data wahanol.

Data Mehefin 2020: Ni chadarnhaodd 46 o bractisau, o’r 402 o bractisau gweithredol sydd â staff, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2020 (Fe wnaethant gadarnhau hynny ddiwethaf rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2020). Ni wnaeth 50 o bractisau ychwanegol addasu eu data yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2020 (er iddynt edrych ar ddata yn y chwarter hwnnw). Fe wnaeth 3 o bractisau ddiweddaru eu data yn fuan ar ôl dyddiad y cipolwg (ar 2 Gorffennaf).

Data Medi 2020: Ni chadarnhaodd 6 o bractisau, o’r 399 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Medi 2020 (Fe wnaethant gadarnhau hynny ddiwethaf rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020).

Data Rhagfyr 2020: Ni chadarnhaodd 36 o bractisau, o’r 396 o bractisau gweithredol sydd â staff, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Rhagfyr 2020.

Data Mawrth 2021: Ni chadarnhaodd 9 o bractisau, o’r 396 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mawrth 2021.

Data Mehefin 2021: Cadarnhaodd yr holl bractisau gweithredol fod eu data'n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2021.

Data Medi 2021: Ni chadarnhaodd 11 o bractisau, o’r 391 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Medi 2021.

Data Rhagfyr 2021: Ni chadarnhaodd 30 o bractisau, o’r 390 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Rhagfyr 2021.

Data Mawrth 2022: Ni chadarnhaodd 6 o bractisau, o’r 388 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mawrth 2022.

Data Mehefin 2022: Ni chadarnhaodd 11 o bractisau, o’r 386 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2022.

Data Medi 2022: Ni chadarnhaodd 16 o bractisau, o’r 386 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Medi 2022.

Data Rhagfyr 2022: Ni chadarnhaodd 10 o bractisau, o’r 383 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Rhagfyr 2022.

Data Mawrth 2023: Ni chadarnhaodd 2 o bractisau, o’r 383 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mawrth 2023.

Allweddeiriau

Ymarferydd cyffredinol, practisau cyffredinol