Neidio i'r cynnwys

Gweithlu practisau cyffredinol

Setiau data ynghylch nifer a nodweddion Meddygon Teulu a staff ehangach practisau ar lefel byrddau iechyd lleol a chlwstwr gofal sylfaenol.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dadansoddiad o'r gweithlu meddygon teulu yn ôl cwintelau amddifadedd practisau a chlwstwr
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Meddygon teulu cwbl gymwysedig (cyfrif pennau a chyfwerth ag amser llawn) yn ôl band oedran a bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Meddygon teulu cwbl gymwysedig (cyfrif pennau a chyfwerth ag amser llawn) yn ôl rhyw a bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Meddygon teulu cwbl gymwysedig (cyfrif pennau a chyfwerth ag amser llawn) yn ôl ethnigrwydd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Sgiliau a gallu Cymraeg meddygon teulu cwbl gymwysedig (cyfrif pennau) yn ôl bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Staff eraill y practisau (cyfrif pennau a chyfwerth ag amser llawn) yn ôl band oedran a bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Staff eraill y practisau (nifer y staff cyfwerth ag amser llawn) yn ôl rhyw a bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Staff eraill y practisau (cyfrif pennau a chyfwerth ag amser llawn) yn ôl ethnigrwydd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Sgiliau a gallu Cymraeg staff ehangach y practisau (cyfrif pennau) yn ôl bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Meddygon teulu cwbl gymwysedig (cyfrif pennau) yn ôl rhyw a gwaith llawn amser a rhan-amser
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Meddygon teulu cwbl gymwysedig cyfwerth ag amser llawn fesul 10,000 o'r boblogaeth, yn ôl bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Staff eraill cyfwerth ag amser llawn mewn practisau, fesul 10,000 o'r boblogaeth, yn ôl bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Meddygon Teulu cymwysedig (cyfwerth ag amser llawn) ymunwyr a'r rhai sy'n gadael yn ôl math o feddyg teulu, rhyw a band oedran
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Staff practis ehangach (cyfwerth ag amser llawn) staff sy'n ymuno ac yn gadael yn ôl grŵp staff, rhyw a band oedran
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llifoedd gweithlu meddygon teulu cymwysedig blynyddol (cyfwerth ag amser llawn)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr ymarferwyr cyffredinol a gyflogir mewn practisau cyffredinol, yn ôl y math o ymarferydd cyffredinol a’r bwrdd iechyd lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y staff eraill yn y practis a gyflogir mewn practisau cyffredinol, yn ôl chategori staff a’r bwrdd iechyd lleol