Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y staff eraill yn y practis a gyflogir mewn practisau cyffredinol, yn ôl chategori staff a’r bwrdd iechyd lleol
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Staff[Hidlo]
-
Staff 1
Bwrdd iechyd lleol[Hidlo]
[Lleihau]Staff eraill y practisauYn cynnwys yr holl nyrsys, staff gofal uniongyrchol i gleifion a staff gweinyddol. Mae\'r tri grwp hyn yn cynnwys yr holl staff \'nad ydynt yn feddygon teulu\' mewn practis cyffredinol.[Lleihau] NyrsysCliciwch yma i ddidoli Nyrsys[Lleihau] Yn darparu gofal uniongyrchol i gleifionCliciwch yma i ddidoli Yn darparu gofal uniongyrchol i gleifion[Lleihau] Gweinyddiaeth/nid yw’n glinigolCliciwch yma i ddidoli Gweinyddiaeth/nid yw’n glinigol
Cliciwch yma i ddidoliStaff eraill y practisauYn cynnwys yr holl nyrsys, staff gofal uniongyrchol i gleifion a staff gweinyddol. Mae\'r tri grwp hyn yn cynnwys yr holl staff \'nad ydynt yn feddygon teulu\' mewn practis cyffredinol.Cliciwch yma i ddidoliUwch-ymarferydd NyrsioCliciwch yma i ddidoliNyrs Practis â Rôl EstynedigCliciwch yma i ddidoliNyrs Gweinyddu MeddyginiaethauCliciwch yma i ddidoliNyrs ArbenigolCliciwch yma i ddidoliPartner NyrsioCliciwch yma i ddidoliNyrs PractisCliciwch yma i ddidoliNyrs dan HyfforddiantCliciwch yma i ddidoliPrentis – Cynorthwyydd Gofal IechydCliciwch yma i ddidoliGweinyddwr MeddyginiaethauCliciwch yma i ddidoliCynorthwyydd Gofal IechydCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliParafeddygCliciwch yma i ddidoliFferyllyddCliciwch yma i ddidoliTechnegydd FferyllolCliciwch yma i ddidoliGwaedyddCliciwch yma i ddidoliCydymaith MeddygolCliciwch yma i ddidoliFfisiotherapyddCliciwch yma i ddidoliTherapydd - CwnselyddCliciwch yma i ddidoliTherapydd – Therapydd GalwedigaetholCliciwch yma i ddidoliTherapydd – ArallCliciwch yma i ddidoliYmarferydd Lles SeicolegolCliciwch yma i ddidoliGweithiwr Cyswllt Presgripsiynu CymdeithasolCliciwch yma i ddidoliPrentis – GwaedyddCliciwch yma i ddidoliDeietegyddCliciwch yma i ddidoliCydymaith NyrsioCliciwch yma i ddidoliGweithiwr Cymorth IechydCliciwch yma i ddidoliPrentis - ArallCliciwch yma i ddidoliPrentisCliciwch yma i ddidoliYstadau ac AtegolCliciwch yma i ddidoliPartner RheoliCliciwch yma i ddidoliRheolwrCliciwch yma i ddidoliYsgrifennydd MeddygolCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliDerbynnyddCliciwch yma i ddidoliUwch-reolwrCliciwch yma i ddidoliTeleffonyddCliciwch yma i ddidoliCyfarwyddwr CyllidCliciwch yma i ddidoliGweinyddwr
Cymru24,1398934358124162,83464,278406671,782100103544200292142257208819.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3114033,98855232841,8451,2702,1029,43658113394916,094
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr5,948386136530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol66531,21593534854225703829186120357.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,1061872194453604962,041155031883,694
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys1,5105449.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2547113133.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10333818226.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol315.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3891223.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93109894756.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81888
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda3,275115583483448.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol66565024212247747441431.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52543152241993391,175914.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1002,097
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe2,6815439.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol231336.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4525311418165514154462.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol314101292221152201,225531.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol801,924
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg3,0176854.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol335.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45662624511988248493.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol511123192101422631,29161.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1182,071
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan4,60315874.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1410510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol762312237381215224942313.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71826.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55193552204321,81855.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2003,089
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro3,3107631.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4242235344.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2089108415816.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3123601216173141312751,4561212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1892,433

Metadata

Teitl

Nifer y staff eraill yn y practis a gyflogir mewn practisau cyffredinol, yn ôl chategori staff a’r bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

14 Medi 2023 14 Medi 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae hyn yn dangos nifer y (cyfrif pennau) a chyfwerth ag amser llawn staff eraill a gyflogir mewn practisau cyffredinol yn ôl chategori staff a’r bwrdd iechyd lleol, ar ddyddiad pob cipolwg chwarterol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau ar gyfer cyfrif pennau yn gyfrifiadau unigryw. Felly mae unigolyn sy’n cael ei gyflogi nifer o weithiau mewn un bwrdd iechyd lleol neu chategori staff yn cael ei gyfrif unwaith yn unig (ond os bydd unigolyn hefyd yn cael ei gyflogi mewn bwrdd iechyd lleol neu chategori staff arall, bydd yn cael ei gyfrif unwaith ym mhob bwrdd neu chategori staff). Felly, ni ellir cyfrif ffigurau yn ôl bwrdd iechyd lleol na chategori staff.

Mae'r ffigurau ar gyfer CALl yn cyfrif tuag at y grwp staff a'r bwrdd iechyd y mae pob contract yn perthyn iddo. Felly bydd y ffigurau CALl ar gyfer pob bwrdd iechyd gyda’i gilydd yn cyfateb i ffigur Cymru a bydd swm y staff cyfwerth ag amser llawn ar gyfer nyrsys, staff gofal uniongyrchol i gleifion a staff gweinyddol yn cyfateb i’r swm CALl ar gyfer 'staff eraill y practisau’, yn amodol ar wahaniaethau talgrynnu bach.

Mae’r System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru yn darparu adnodd diogel ar-lein sydd wedi ei ddatblygu i gasglu gwybodaeth am staff sy’n gweithio mewn practisau cyffredinol yng Nghymru.

Yn gyffredinol, mae’r system yn gweithio drwy fod rheolwyr practisau’n bwydo manylion eu staff i mewn i’r system, gan gadarnhau’r manylion bob chwarter. Mae’r data wedyn yn cael eu tynnu ar ddiwrnod olaf bob chwarter (Mawrth, Mehefin, Medi, Rhagfyr). Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru hefyd yn cwblhau dilysiadau er mwyn gwella ansawdd y data cyn i’r data dienw gael eu rhannu gydag ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru, i’w dilysu ymhellach a chynhyrchu’r ystadegau swyddogol hen.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r data’n cael eu dangos fel y maent yn ymddangos ar 31 Mawrth, 30 Mehefin, 30 Medi, a 31 Rhagfyr o 2020.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Data CALl wedi’u talgrynnu i 1 lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid yw data cyhoeddedig yn cael eu diwygio fel mater o drefn a gall unrhyw newidiadau ymylol o chwarter i chwarter fod o ganlyniad i welliannau yn ansawdd y data.

Allweddeiriau

Ymarferydd cyffredinol, staff eraill yn y practis, practisau cyffredinol

Ansawdd ystadegol

Data mis Mawrth 2020: March 2020 data: ni wnaeth 2 allan o’r 404 o bractisau gweithgar ddarparu data, neu ni wnaethant gadarnhau fod eu data yn y System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru yn gyfredol. Fe wnaeth y practisau hyn ddarparu data cychwynnol drwy daenlen Excel ar ddiwedd 2019, a defnyddiwyd y data hynny i roi manylion ymlaen llaw yn y System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru, cyn i’r system fynd yn fyw ar gyfer practisau. Felly, y data a ddarparwyd yn y daenlen gychwynnol yw’r data a ddefnyddiwyd ar gyfer y ddau bractis hyn. Nodwch fod y ddau bractis wedi adrodd nad oedd unrhyw ymarferwyr cyffredinol yn y practis, ond bod staff eraill yn gweithio yn y practisau hynny.

Data Mehefin 2020: Ni chadarnhaodd 46 o bractisau, o’r 402 o bractisau gweithredol sydd â staff, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2020 (Fe wnaethant gadarnhau hynny ddiwethaf rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2020). Ni wnaeth 50 o bractisau ychwanegol addasu eu data yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2020 (er iddynt edrych ar ddata yn y chwarter hwnnw). Fe wnaeth 3 o bractisau ddiweddaru eu data yn fuan ar ôl dyddiad y cipolwg (ar 2 Gorffennaf).

Data Medi 2020: Ni chadarnhaodd 6 o bractisau, o’r 399 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Medi 2020 (Fe wnaethant gadarnhau hynny ddiwethaf rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020).

Data Rhagfyr 2020: Ni chadarnhaodd 36 o bractisau, o’r 396 o bractisau gweithredol sydd â staff, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Rhagfyr 2020.

Data Mawrth 2021: Ni chadarnhaodd 9 o bractisau, o’r 396 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mawrth 2021.

Data Mehefin 2021: Cadarnhaodd yr holl bractisau gweithredol fod eu data'n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2021.

Data Medi 2021: Ni chadarnhaodd 11 o bractisau, o’r 391 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Medi 2021.

Data Rhagfyr 2021: Ni chadarnhaodd 30 o bractisau, o’r 390 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Rhagfyr 2021.

Data Mawrth 2022: Ni chadarnhaodd 6 o bractisau, o’r 388 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mawrth 2022.

Data Mehefin 2022: Ni chadarnhaodd 11 o bractisau, o’r 386 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mehefin 2022.

Data Medi 2022: Ni chadarnhaodd 16 o bractisau, o’r 386 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Medi 2022.

Data Rhagfyr 2022: Ni chadarnhaodd 10 o bractisau, o’r 383 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Rhagfyr 2022.

Data Mawrth 2023: Ni chadarnhaodd 2 o bractisau, o’r 383 o bractisau gweithredol, fod eu data’n gyfredol yn y chwarter hyd at fis Mawrth 2023.