Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Sgiliau a gallu Cymraeg staff ehangach y practisau (cyfrif pennau) yn ôl bwrdd iechyd lleol
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Staff[Hidlwyd]
Sgil Cymraeg[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Gallu[Hidlo]
-
Gallu 1
Bwrdd iechyd lleol[Hidlo]
[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl
Cliciwch yma i ddidoliDim SgiliauCliciwch yma i ddidoliMynediadCliciwch yma i ddidoliSylfaenCliciwch yma i ddidoliCanolraddCliciwch yma i ddidoliUwchCliciwch yma i ddidoliHyfedreddCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodiCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
Cymru62632772780664.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,443
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr137523540226.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol418
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3446.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda921713142966.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe754122263.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg671212581.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol159
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan13511.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol117.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol257
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro926.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol79.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol177

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae hyn yn dangos nifer y nyrsys (cyfrif pennau), y staff gofal uniongyrchol i gleifion a’r staff gweinyddol/anghlinigol a gyflogir mewn practisau cyffredinol yn ôl sgiliau iaith Gymraeg (siarad, darllen, ysgrifennu), gallu yn y Gymraeg a bwrdd iechyd lleol, ar ddyddiadau pob ciplun chwarterol ers 31-Rhag-20.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau ar gyfer cyfrif pennau yn gyfrifiadau unigryw. Felly mae unigolyn sy’n cael ei gyflogi nifer o weithiau mewn un bwrdd iechyd lleol neu chategori staff yn cael ei gyfrif unwaith yn unig (ond os bydd unigolyn hefyd yn cael ei gyflogi mewn bwrdd iechyd lleol neu chategori staff arall, bydd yn cael ei gyfrif unwaith ym mhob bwrdd neu chategori staff). Felly, ni ellir cyfrif ffigurau yn ôl bwrdd iechyd lleol na chategori staff.

Mae’r System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru yn darparu adnodd diogel ar-lein sydd wedi ei ddatblygu i gasglu gwybodaeth am staff sy’n gweithio mewn practisau cyffredinol yng Nghymru.

Yn gyffredinol, mae’r system yn gweithio drwy fod rheolwyr practisau’n bwydo manylion eu staff i mewn i’r system, gan gadarnhau’r manylion bob chwarter. Mae’r data wedyn yn cael eu tynnu ar ddiwrnod olaf bob chwarter (Mawrth, Mehefin, Medi, Rhagfyr). Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru hefyd yn cwblhau dilysiadau er mwyn gwella ansawdd y data cyn i’r data dienw gael eu rhannu gydag ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru, i’w dilysu ymhellach a chynhyrchu’r ystadegau swyddogol hen.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r data’n cael eu dangos fel y maent yn ymddangos ar 31 Mawrth, 30 Mehefin, 30 Medi, a 31 Rhagfyr.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Cewch gael yr wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn ôl y ddolen a ddarperir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Teitl

Sgiliau a gallu Cymraeg staff ehangach y practisau (cyfrif pennau) yn ôl bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

29 Chwefror 2024 29 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Ni wnaeth nifer o bractisau gadarnhau bod data System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu yn gyfredol yn y chwarter hyd at ddyddiad pob ciplun. Gweler y datganiad ystadegol am ragor o wybodaeth.