Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Staff eraill y practisau (nifer y staff cyfwerth ag amser llawn) yn ôl rhyw a bwrdd iechyd lleol
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Staff[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Bwrdd iechyd lleol[Hidlo]
[Lleihau]PoblCliciwch yma i ddidoliPobl
Cliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMerchedCliciwch yma i ddidoliArall/anhysbysCliciwch yma i ddidoliHeb ei nodi
Cymru491,38311.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,443
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr203962.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol418
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys3793.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda4218.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe5144.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg21543.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol159
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan10247.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol257
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro61683.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol177

Metadata

Teitl

Staff eraill y practisau (nifer y staff cyfwerth ag amser llawn) yn ôl rhyw a bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

29 Chwefror 2024 29 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae hyn yn dangos nifer y nyrsys (cyfrif pennau) a swm cyfwerth ag amser llawn, y staff gofal uniongyrchol i gleifion a’r staff gweinyddol/anghlinigol a gyflogir mewn practisau cyffredinol yn ôl rhyw a bwrdd iechyd lleol, ar ddyddiadau pob ciplun chwarterol ers 31-Rhag-20.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ffigurau ar gyfer cyfrif pennau yn gyfrifiadau unigryw. Felly mae unigolyn sy’n cael ei gyflogi nifer o weithiau mewn un bwrdd iechyd lleol neu chategori staff yn cael ei gyfrif unwaith yn unig (ond os bydd unigolyn hefyd yn cael ei gyflogi mewn bwrdd iechyd lleol neu chategori staff arall, bydd yn cael ei gyfrif unwaith ym mhob bwrdd neu chategori staff). Felly, ni ellir cyfrif ffigurau yn ôl bwrdd iechyd lleol na chategori staff.
Mae'r ffigurau ar gyfer CALl yn cyfrif tuag at y data ynghylch rhyw a’r bwrdd iechyd y mae pob contract yn perthyn iddo. Felly bydd y ffigurau CALl ar gyfer pob bwrdd iechyd gyda’i gilydd yn cyfateb i ffigur Cymru a bydd y swm CALl ar gyfer dynion, menywod, arall/anhysbys a heb ei nodi yn cyfateb i'r swm CALl ar gyfer 'personau', yn amodol ar wahaniaethau talgrynnu bach.
Mae’r System Adrodd Genedlaethol ar gyfer Gweithlu Cymru yn darparu adnodd diogel ar-lein sydd wedi ei ddatblygu i gasglu gwybodaeth am staff sy’n gweithio mewn practisau cyffredinol yng Nghymru.
Yn gyffredinol, mae’r system yn gweithio drwy fod rheolwyr practisau’n bwydo manylion eu staff i mewn i’r system, gan gadarnhau’r manylion bob chwarter. Mae’r data wedyn yn cael eu tynnu ar ddiwrnod olaf bob chwarter (Mawrth, Mehefin, Medi, Rhagfyr). Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru hefyd yn cwblhau dilysiadau er mwyn gwella ansawdd y data cyn i’r data dienw gael eu rhannu gydag ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru, i’w dilysu ymhellach a chynhyrchu’r ystadegau swyddogol hen.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r data’n cael eu dangos fel y maent yn ymddangos ar 31 Mawrth, 30 Mehefin, 30 Medi, a 31 Rhagfyr.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Cewch gael yr wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn ôl y ddolen a ddarperir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Data CALl wedi’u talgrynnu i 1 lle degol.

Ansawdd ystadegol

Ni wnaeth nifer o bractisau gadarnhau bod data System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu yn gyfredol yn y chwarter hyd at ddyddiad pob ciplun. Gweler y datganiad ystadegol am ragor o wybodaeth.