Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer y meddygon teulu yn y gweithlu a meddygon teulu Cyfwerth ag Amser Llawn yn ôl bwrdd iechyd lleol, rhyw a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]30 Medi 2013[Lleihau]30 Medi 2014[Lleihau]30 Medi 2015[Lleihau]30 Medi 2016[Lleihau]30 Medi 2017[Lleihau]30 Medi 2018
[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau[Lleihau]PersonauCliciwch yma i ddidoliPersonau
Cliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynionCliciwch yma i ddidoliMenywodCliciwch yma i ddidoliDynion
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru9441,0822,0269751,0312,0061,0069911,9971,0539562,0091,0428841,9261,0918731,964
[Lleihau]W11000023[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr183261444197249446206231437219221440212195407226199425
[Lleihau]W11000024[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys4260102465298485098574710454481025646102
[Lleihau]W11000025[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda112143255116137253115128243119124243108116224112109221
[Lleihau]W11000026[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg161181342170176346173173346177167344180155335193154347
[Lleihau]W11000027[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf789917777931708890178948117592801729782179
[Lleihau]W11000028[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan206180386207175382210172382222171393218158376217155372
[Lleihau]W11000029[Lleihau]Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro162158320162149311166147313165145310178132310190128318

Metadata

Teitl
Gweithlu Meddygon Teulu

Diweddariad diwethaf
26 Mawrth 2019 26 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mis Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer y meddygon teulu yng Nghymru a'r nifer cyfwerth ag amser cyflawn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Darperir y data gan y Digidol GIG, sy'n casglu data ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddefnyddio cronfa ddata Exeter. Y gronfa ddata hon yw system dalu gyfrifiadurol Meddygon Teulu sydd mewn contract gyda Byrddau Iechyd Lleol.

Mae cyfrifiadau WTE yn seiliedig ar nifer y sesiynau mae meddyg teulu'n gweithio yn ystod yr wythnos, hyd at uchafswm o naw sesiwn.

Mae ffigyrau cyfwerth ag amser llawn wedi’u hepgor ers 2015 yn dilyn pryderon a fynegwyd gan ddefnyddwyr am ansawdd y data. Cyhoeddir ffigyrau cyfwerth ag amser llawn unwaith y bydd y mater wedi cael ei ymchwilio’n llawn a’i datrys. Nid yw ffigyrau cyfrif pennau wedi’u heffeithio.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r holl ddata'n ymwneud â niferoedd ar 30 Medi, ac eithrio ar gyfer 2009 sydd ar 1 Hydref.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data o cyn y cyfnod diwethaf wedi'i ddiwygio.

Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau
General medical practitioner; GMP; General practitioner; GPs; GP workforce; workforce; Registered patients