Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cymariaethau o weithlu ymarferwyr cyffredinol byrddau iechyd lleol yn ôl blwyddyn
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Area Code[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliYmarferwyr Cyffredinol fesul 10,000 o'r boblogaethCliciwch yma i ddidoliYmarferwyr Cyffredinol cyfwerth ag amser cyflawn fesul 10,000 o'r boblogaethCliciwch yma i ddidoliYmarferwyr benywaidd fel canran o weithlu'r Ymarferwyr CyffredinolCliciwch yma i ddidoliCanran y gweithlu Ymarferwyr Cyffredinol sy'n 55 oed neu'n hynCliciwch yma i ddidoliCanran o bartneriaethau sydd ag un partner
[Lleihau]Cymru12.5..109.744.923.5
Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr12.0..105.347.437.8
[Ehangu]Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys15.4..107.852.011.8
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda11.6..98.956.217.8
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg12.9..109.435.214.5
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf11.9..107.742.741.9
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan12.8..116.343.028.0
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro12.7..117.245.20.0

Metadata

Teitl
Cymariaethau o weithlu ymarferwyr cyffredinol byrddau iechyd lleol yn ôl blwyddyn

Diweddariad diwethaf
26 Mawrth 2019 26 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mis Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yma yn dangos data ar nifer/cyfran y meddygon teulu yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Darperir y data gan Digidol GIG, sy'n casglu data ar gyfer Cymru gan ddefnyddio cronfa ddata Exeter. Y gronfa ddata hon yw system dalu gyfrifiadurol Meddygon Teulu sydd mewn contract gyda Byrddau Iechyd Lleol.

Mae ffigyrau cyfwerth ag amser llawn wedi’u hepgor ers 2015 yn dilyn pryderon a fynegwyd gan ddefnyddwyr am ansawdd y data. Cyhoeddir ffigyrau cyfwerth ag amser llawn unwaith y bydd y mater wedi cael ei ymchwilio’n llawn a’i datrys. Nid yw ffigyrau cyfrif pennau wedi’u heffeithio.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar 1 Hydref cyn 2000 ac ar gyfer 2009, fel arall 30 Medi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data o cyn y cyfnod diwethaf wedi'i ddiwygio.

Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau
General medical practitioner; GMP; General practitioner; GPs; GP workforce; workforce; Registered patients