Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cymhariaeth o weithluoedd meddygon teulu yn y Deyrnas Unedig yn ôl blwyddyn
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Country[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliLloegrCliciwch yma i ddidoliYr AlbanCliciwch yma i ddidoliGogledd Iwerddon
Ymarferwyr Cyffredinol Benywaidd (% o'r holl YC)102.8104.5111.1101.4
Ymarferwyr Cyffredinol 55+ oed (% o'r holl YC)45.742.439.448.4
Ymarferwyr Cyffredinol fesul 10,000 o'r boblogaeth12.912.8....
Cyfanswm Ymarferwyr Cyffredinol4,00670,4228,6332,560

Metadata

Teitl
Cymhariaeth o weithluoedd meddygon teulu yn y Deyrnas Unedig yn ôl blwyddyn

Diweddariad diwethaf
29 Mawrth 2017 29 Mawrth 2017

Diweddariad nesaf
Mis Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cynnwys gwybodaeth am Ymarferwyr (ac eithrio Cofrestryddion mewn Practis Cyffredinol, Ymarferwyr Cyffredinol Wrth Gefn a meddygon locwm). Arferai'r tabl hwn gynnwys gwybodaeth am ymarferwyr anghyfyngedig, sydd yn gategori nad yw'n cael ei gydnabod bellach yn dilyn cyflwyno'r contract Ymarferydd Cyffredinol newydd ar 1 Ebrill 2004.

Lloegr: Nid yw methodoleg cyfrif pennau newydd 2010 yn gwbl gymaradwy â data blynyddoedd blaenorol oherwydd y gwelliannau sy'n ei wneud yn gyfrifiad mwy manwl o niferoedd absoliwt. Mae'r blynyddoedd blaenorol yn gyfrifiad o gytundebau Ymarferwyr Cyffredinol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Darperir y data gan y Digidol GIG, sy'n casglu data ar gyfer Cymru a Lloegr gan ddefnyddio cronfa ddata Exeter. Y gronfa ddata hon yw system dalu gyfrifiadurol Meddygon Teulu sydd mewn contract gyda Byrddau Iechyd Lleol.

Mae'r data ar gyfer yr Alban yn cael ei ddarparu gan yr Information Services Division, NHS National Services Scotland, sy'n casglu data gan ddefnyddio Cronfa Ddata Contractwyr Meddygon Teulu (GPCD).

Mae'r data ar gyfer Gogledd Iwerddon yn cael ei ddarparu gan Health and Social Care Northern Ireland (HSCNI).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cymru: Dyddiadau'r cyfrifiadau yw 1 Hydref ar gyfer 2009 a 30 Medi ar gyfer pob blwyddyn arall.

Lloegr: Ar 30 Medi.

Yr Alban: Ar 1 Hydref. Yn cynnwys meddygon teulu ar gontract Perfformiwr, Perfformiwr Darparwr, Perfformiwr Cyflogedig, Perfformiwr Locwm Cyflogedig, Perfformiwr Cymrawd Gwledig a Pherfformiwr Dychwelyd.

Gogledd Iwerddon: Ar 30 Medi. Mae data ond yn cynnwys Ymarferwyr Anghyfyngedig neu Gyfwerth (UPEs) a meddygon teulu cyfyngedig o dan yr hen gontract.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data o cyn y cyfnod diwethaf wedi'i ddiwygio.

Ansawdd ystadegol
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau
General medical practitioner; GMP; General practitioner; GPs; GP workforce; workforce; Registered patients