Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl, fesul bwrdd iechyd lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
CodArdal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Statws cyfreithiol[Hidlo]
-
Statws cyfreithiol 1
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
Sefydliad 1
[Lleihau]Cyfanswm derbyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm derbyniadau
Cliciwch yma i ddidoliDerbyniadau ffurfiolCliciwch yma i ddidoliDerbyniadau anffurfiol
[Lleihau]Cymru14,58058,44073,020
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr2,7509,59712,347
Bwrdd Iechyd Addysgu PowysYn 2010, trosglwyddodd BILl Addysgu Powys wasanaethau iechyd meddwl i BILl Aneurin Bevan, BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr a BILl Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Ar gyfer 2010-11 a 2011-12, mae’r data ar gyfer Powys i’w gweld o dan y BILlau hyn. Ar gyfer 2012-2013 ymlaen, mae’r data i’w gweld o dan Powys. Cafodd y gwasnaethau yma eu trosglwyddo nôl i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar 31 Tachwedd 2015.3731,6662,039
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1,7055,1066,811
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe1791,0671,246
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg I Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid: mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd iechyd Prifysgol Bae Abertawe.2,13715,01217,149
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg2811,0781,359
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg I Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid: mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd iechyd Prifysgol Bae Abertawe.1,3706,8808,250
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1,30810,24411,552
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2,6097,58410,193
Cyfanswm ysbytai annibynnolNi ddarparwyd data gan un ysbyty annibynnol yn 2012-13 a dau ysbyty annibynnol yn 2017-18, 2018-19 a 2019-20. O ganlyniad, defnyddiwyd eu data a gyflwynwyd ar gyfer 2011-12 a 2016-17 fel amcangyfrif ar gyfer 2012-13, 2017-18, 2018-19 a 2019-20 yn ôl eu trefn.1,8682062,074

Metadata

Teitl

Derbyn cleifion i Gyfleusterau Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf

Hydref 2021 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Achosion o dderbyn, newid mewn statws a chadw o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (KP90), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae gwybodaeth gryno am nifer y cleifion sy'n cael eu derbyn i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru, yn ffurfiol (wedi'u cadw o dan adran o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 neu ddeddfwriaeth arall) ac yn anffurfiol.

Mae pobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty yn orfodol yn cael eu galw'n gleifion 'ffurfiol' ac mae pobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty pan maent yn sâl heb ddefnyddio pwerau gorfodol yn cael eu galw'n gleifion 'anffurfiol’.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data'n cael ei gasglu gan Lywodraeth Cymru, yn ôl blwyddyn ariannol, gan fyrddau iechyd lleol unigol ac ysbytai annibynnol trwy'r ffurflen casglu data KP90. Darperir rhestr o ysbytai annibynnol sydd wedi cofrestru i gadw cleifion i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Mae'r rhestr hon yn gallu amrywio rhwng blynyddoedd.
Cyflwynir gwybodaeth am gleifion a dderbynnir i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru (gan gynnwys y GIG ac ysbytai annibynnol). Er mai derbyniadau anffurfiol yw'r rhan fwyaf o'r derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru, er eu hiechyd neu eu diogelwch eu hunain neu er diogelwch pobl eraill, gall person gael ei dderbyn neu ei gadw'n ffurfiol mewn ysbyty o dan wahanol adrannau o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a deddfwriaeth arall.

Ers 1 Ebrill 2010, mae BILl Addysgu Powys wedi trosglwyddo gwasanaethau iechyd meddwl i BILl Aneurin Bevan, BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr a BILl Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Ers hynny, mae'r data wedi'i ddangos o dan y BILlau hyn yn y cyhoeddiad. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a BILl Powys, mae'r data ar gyfer 2012-13 ymlaen yn cael ei ddangos o dan Powys. O ganlyniad, ni fydd y data o 2012-13 ymlaen ar gyfer y BILlau hynny yn gymaradwy â data ar gyfer blynyddoedd blaenorol.Cafodd y gwasnaethau yma eu trosglwyddo nôl i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar 31 Tachwedd 2015.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn o 2010-11 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid yw data'n cael ei ddiwygio'n rheolaidd. Fodd bynnag, bydd unrhyw ddiwygiadau'n cael eu nodi gyda 'r'.

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn yr adran “Gwybodaeth Ansawdd Allweddol” yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol: "Derbyn cleifion i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru"Allweddeiriau

Iechyd Meddwl, derbyniadau, salwch meddwl