Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl, fesul bwrdd iechyd lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlwyd]
CodArdal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Statws cyfreithiol[Hidlo]
-
Statws cyfreithiol 1
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
Sefydliad 1
[Lleihau]Cyfanswm derbyniadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm derbyniadau
Cliciwch yma i ddidoliDerbyniadau ffurfiolCliciwch yma i ddidoliDerbyniadau anffurfiol
[Lleihau]Cymru12,64753,13665,783
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr2,3378,81711,154
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys3041,4851,789
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1,4554,6396,094
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg2,13715,01217,149
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf1,4027,0778,479
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1,1179,20510,322
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2,2546,7018,955
Cyfanswm ysbytai annibynnol1,6412001,841

Metadata

Teitl
Derbyn cleifion i Gyfleusterau Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf
Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf
I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Achosion o dderbyn, newid mewn statws a chadw o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (KP90), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae gwybodaeth gryno am nifer y cleifion sy'n cael eu derbyn i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru, yn ffurfiol (wedi'u cadw o dan adran o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 neu ddeddfwriaeth arall) ac yn anffurfiol.

Mae pobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty yn orfodol yn cael eu galw'n gleifion 'ffurfiol' ac mae pobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty pan maent yn sâl heb ddefnyddio pwerau gorfodol yn cael eu galw'n gleifion 'anffurfiol’.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data'n cael ei gasglu gan Lywodraeth Cymru, yn ôl blwyddyn ariannol, gan fyrddau iechyd lleol unigol ac ysbytai annibynnol trwy'r ffurflen casglu data KP90. Darperir rhestr o ysbytai annibynnol sydd wedi cofrestru i gadw cleifion i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Mae'r rhestr hon yn gallu amrywio rhwng blynyddoedd.
Cyflwynir gwybodaeth am gleifion a dderbynnir i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru (gan gynnwys y GIG ac ysbytai annibynnol). Er mai derbyniadau anffurfiol yw'r rhan fwyaf o'r derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru, er eu hiechyd neu eu diogelwch eu hunain neu er diogelwch pobl eraill, gall person gael ei dderbyn neu ei gadw'n ffurfiol mewn ysbyty o dan wahanol adrannau o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a deddfwriaeth arall.

Ers 1 Ebrill 2010, mae BILl Addysgu Powys wedi trosglwyddo gwasanaethau iechyd meddwl i BILl Aneurin Bevan, BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr a BILl Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Ers hynny, mae'r data wedi'i ddangos o dan y BILlau hyn yn y cyhoeddiad. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a BILl Powys, mae'r data ar gyfer 2012-13 ymlaen yn cael ei ddangos o dan Powys. O ganlyniad, ni fydd y data o 2012-13 ymlaen ar gyfer y BILlau hynny yn gymaradwy â data ar gyfer blynyddoedd blaenorol.Cafodd y gwasnaethau yma eu trosglwyddo nôl i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar 31 Tachwedd 2015.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn o 2010-11 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Nid yw data'n cael ei ddiwygio'n rheolaidd. Fodd bynnag, bydd unrhyw ddiwygiadau'n cael eu nodi gyda 'r'.

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn yr adran “Gwybodaeth Ansawdd Allweddol” yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol: "Derbyn cleifion i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru"

2009-10
Oherwydd anawsterau o ran echdynnu data cadarn o hen system weithredu, nid yw BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gallu darparu data 2009-10. Felly, nid yw data ar gyfer BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gael ar gyfer 2009-10.

Allweddeiriau
Iechyd Meddwl, derbyniadau, salwch meddwl

Enw
HLTH0712