Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Iechyd meddwl

Crynodeb o wybodaeth ar gleifion a dderbyniwyd i gyfleusterau iechyd meddwl, a chanlyniadau o’r Cyfrifiad ar gleifion yn ysbytai ac unedau iechyd meddwl y GIG.