Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Adran 135 ac 136 Nifer y bobl a gadwyd, yn ôl bwrdd iechyd lleol, man diogel cyntaf, dull cludo i’r man diogel cyntaf, a chwarter
None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Dull cludo i'r man diogel cyntaf[Hidlwyd]
-
Dull cludo i'r man diogel cyntaf 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Adran o’r Ddeddf Iechyd Meddwl[Hidlwyd]
-
Adran o’r Ddeddf Iechyd Meddwl 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Man diogel cyntaf[Hidlo]
-
Man diogel cyntaf 1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd 1
[Lleihau] CyfanswmY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoli CyfanswmY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrys
Cliciwch yma i ddidoliAdran Damweiniau ac Achosion BrysY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliMan diogel mewn safle iechydY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliGorsaf heddluY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliArallY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliHeb ei gofnodiY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrys
[Lleihau]Cymru115337513461
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr43962.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3144
Bwrdd Addysgu Iechyd Powys151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda10221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe332.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg239.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan27471.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro2996.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126

Metadata

Teitl

Nifer y bobl a gadwyd o dan Adran 135 ac 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf

2 Mawrth 2023 2 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

1 Mehefin 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Tynnu Person dan amheuaeth o anhwylder meddwl i le diogel (a.135 ac a.136 Deddf Iechyd Meddwl) Casglu Data, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data chwarterol ynglyn â nifer y bobl a gadwyd o dan Adran 135 ac 136 yng Nghymru yn ôl oedran, rhyw, ethnigrwydd, man diogel a chanlyniad yr asesiad.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2019 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen

Allweddeiriau

Iechyd meddwl, y GIG, yr heddlu, oed, rhyw, ethnigrwydd