Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Adran 135 ac 136 Nifer y bobl a gadwyd, yn ôl bwrdd iechyd lleol, man diogel cyntaf, dull cludo i’r man diogel cyntaf, a chwarter
None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Dull cludo i'r man diogel cyntaf[Hidlwyd]
-
Dull cludo i'r man diogel cyntaf 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Adran o’r Ddeddf Iechyd Meddwl[Hidlwyd]
-
Adran o’r Ddeddf Iechyd Meddwl 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Man diogel cyntaf[Hidlo]
-
Man diogel cyntaf 1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd 1
[Lleihau] CyfanswmY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoli CyfanswmY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrys
Cliciwch yma i ddidoliAdran Damweiniau ac Achosion BrysY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliMan diogel mewn safle iechydY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliGorsaf heddluY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliArallY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrysCliciwch yma i ddidoliHeb ei gofnodiY man cadw cyntaf y mae\'r unigolyn yn cael ei gadw ynddo neu\'n cael ei gludo iddo gyntaf. Gellir symud unigolyn i fan diogel dilynol os, er enghraifft, y cafodd ei gludo i orsaf heddlu yn y lle cyntaf oherwydd y risg o niwed i’w hun neu i eraill ac yna ei symud i fan diogel ar sail iechyd ar ôl i\'r risgiau gael eu rheoli / datrys
[Lleihau]Cymru40173712.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol141,164
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr1331514.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1289
Bwrdd Addysgu Iechyd Powys39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda48531.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5107
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe24471.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol173
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg66882.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol156
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan491274.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4184
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro78262.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3343

Metadata

Teitl

Nifer y bobl a gadwyd o dan Adran 135 ac 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf

30 Tachwedd 2023 30 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

29 Chwefror 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Tynnu Person dan amheuaeth o anhwylder meddwl i le diogel (a.135 ac a.136 Deddf Iechyd Meddwl) Casglu Data, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data chwarterol ynglyn â nifer y bobl a gadwyd o dan Adran 135 ac 136 yng Nghymru yn ôl oedran, rhyw, ethnigrwydd, man diogel a chanlyniad yr asesiad.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2019 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen

Allweddeiriau

Iechyd meddwl, y GIG, yr heddlu, oed, rhyw, ethnigrwydd

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen