Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y derbyniadau mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn y GIG yng Nghymru yn ôl band oedran, rhyw a safle

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

None
[Lleihau]Ysbyty[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ysbyty 1[Hidlo]
-
Ysbyty 2[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
AreaCode[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
-
Oed 1
Cliciwch yma i ddidoliHydref 2019Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2019Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2020Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2020Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2020Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2020Cliciwch yma i ddidoliMai 2020Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2020Cliciwch yma i ddidoliAwst 2020Cliciwch yma i ddidoliMedi 2020Cliciwch yma i ddidoliHydref 2020
[Lleihau]Pob Oedran88,63484,06283,62881,94976,25461,60540,94757,82965,17972,28677,73973,51863,566
Pob Oedran0-47,0567,3207,4965,7995,9195,0112,9293,6844,1454,4915,0614,9364,323
5-1712,88712,12610,30810,89510,1278,1743,3314,9676,2857,9609,33310,3367,792
18-249,5679,2088,3228,4518,1066,1963,2764,8676,1096,5847,6036,7505,938
25-296,1125,7165,5055,7255,3714,2572,7764,0984,5855,0595,5764,9604,236
30-345,6665,2415,0705,3294,9234,0632,7333,9884,6465,0915,3564,7074,255
35-394,7254,3364,4354,5984,2513,4852,5503,4823,9974,2974,7414,1073,732
40-443,9893,7863,7243,7923,5442,8352,1463,0233,3283,8754,0913,6513,104
45-494,4384,0514,0364,1763,9113,1392,4153,4093,6534,0164,2773,6873,413
50-544,6284,3674,4484,4404,1813,4722,5773,7144,0164,4054,4984,1423,697
55-594,7094,2484,5344,5684,1263,3692,6303,7464,0074,2604,6554,1383,651
60-643,9843,7684,0233,8303,6232,8592,2883,2253,4723,7173,9143,8103,160
65-693,8323,5913,7933,6443,3582,5911,9842,8953,2113,5153,4673,2802,841
70-744,4564,0094,5054,1133,7563,0152,3233,3603,6753,9894,0333,9693,442
75-793,9933,8894,2824,0083,4902,8552,1943,0243,3573,6173,7173,6793,185
80-843,7153,5293,9463,6403,1932,6242,0962,7142,9323,3363,2873,2842,954
85 a throsodd4,8684,8665,1804,9204,3533,6432,6893,6143,7484,0594,1214,0643,826
Anhysbys911212122171019131591817

Metadata

Teitl

Nifer y derbyniadau mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn y GIG yng Nghymru yn ôl band oedran, rhyw a safle

Diweddariad diwethaf

19 Tachwedd 2020 19 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

23 Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Set ddata adran achosion brys (EDDS), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ni fydd modd cymharu’r data sydd ar gael cyn mis Ionawr 2013 â’r data ar gyfer mis Ionawr 2013 ymlaen oherwydd newid mewn methodoleg. Darllenwch y nodiadau yn natganiad mis Mawrth 2013 am ragor o fanylion (Ionawr 2013).
Nodwch fod y wybodaeth hon wedi'i darparu at ddibenion cyd-destunol yn unig. Nid yw’r ffigurau yn cynnwys data gan rai o unedau mân anafiadau yng Nghymru, ac felly byddai cyfanswm nifer y derbyniadau yn is na’r rheini a ddyfynnwyd mewn datganiadau ystadegol a setiau data eraill StatsCymru.
Er bod rhywfaint o niferoedd bach yn y data sydd wedi'i gasglu a’i gyflwyno, ni chaiff y wybodaeth ei hystyried yn sensitif ac ni chyflwynir unrhyw wybodaeth mae modd adnabod pobl gyda hi.


Casgliad data a dull cyfrifo

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Cymerodd ‘Cardigan Integrated Care Centre’ drosto ‘Cardigan and District Memorial Hospital’ o ganol mis Rhagfyr 2019. Ar gyfer Rhagfyr 2019, adroddwyd data yn erbyn y ddau safle am hyd yr amser yr oeddent ar agor yn ystod y mis.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Bob mis, gall Byrddau Iechyd Lleol ailgyflwyno data i NWIS os ydynt wedi cynnal gwaith dilysu pellach yn ystod y mis ac efallai y bydd angen iddynt adolygu eu data.


Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Yn ystod y pandemig COVID-19, wnaeth sawl Uned Mân Anafiadau cau dros dro, ond mae rhai wedi ail-agor erbyn rwan. Rhain yw Ysbyty'r Barri (caewyd Mawrth 2020; ail-agorwyd Awst 2020); Bryn Beryl (caewyd Mai 2020; ail-agorwyd Awst 2020); Ysbyty Dolgellau ac Abermo (caewyd Ebrill 2020; dal ar gau); Ysbyty Tywyn (caewyd June 2020; dal ar gau); ac Ysbyty Llanymddyfri (caewyd Ebrill 2020; dal ar gau).

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

Allweddeiriau

Adran Damweiniau ac Achosion Brys