Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y derbyniadau mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn y GIG yng Nghymru yn ôl band oedran, rhyw a safle

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynglŷn â chanslo rhai triniaethau meddygol a llacio targedau perfformiad, mae amryw o gasgliadau data cenedlaethol wedi dod i ben dros dro a byddwn hefyd yn rhoi’r gorau i roi gwybod am ystadegau perfformiad am y tro. Bydd y newidiadau hyn mewn grym tan o leiaf cyfnod adrodd mis Hydref. Felly bydd y diweddariadau misol StatsCymru yn awr yn rhoi crynodeb yn unig o’r data gweithgarwch.

None
[Lleihau]Ysbyty[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ysbyty 1[Hidlo]
-
Ysbyty 2[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
AreaCode[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
-
Oed 1
Cliciwch yma i ddidoliMai 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2019Cliciwch yma i ddidoliAwst 2019Cliciwch yma i ddidoliMedi 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref 2019Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2019Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2020Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2020Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2020Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2020Cliciwch yma i ddidoliMai 2020
[Lleihau]Pob Oedran90,66286,32696,84990,46089,50988,61383,93578,44676,91271,35661,62640,91857,810
Pob Oedran0-46,5306,2236,7846,1026,5127,0557,3116,9935,4075,5325,0152,9243,680
5-1714,18813,23914,40611,41413,69912,88612,1129,78310,3819,6558,1743,3274,967
18-249,0578,4509,3799,2229,3719,5649,1967,9057,9967,6336,2003,2744,869
25-296,2435,9886,8476,6116,2796,1115,7125,1925,4105,0464,2572,7774,096
30-345,6125,5716,3045,9805,7825,6665,2364,8355,0424,6004,0642,7313,989
35-395,0614,7055,4115,2354,8844,7254,3314,1914,3454,0183,4872,5483,480
40-444,2974,0264,7054,4334,0813,9873,7813,5073,5933,3382,8352,1453,020
45-494,5374,4545,1584,9554,5104,4374,0463,7883,8983,6783,1402,4153,411
50-544,8424,7635,2845,1654,8574,6274,3584,1334,1323,8623,4742,5733,714
55-594,6744,6375,2564,9734,7224,7084,2444,2354,2663,8513,3722,6293,749
60-644,1204,0774,5634,3063,9533,9843,7633,7693,6053,3842,8612,2903,224
65-694,0393,7544,4494,2173,8743,8323,5843,5493,4083,1342,5921,9832,894
70-744,7864,4864,9614,9514,4494,4563,9964,1693,8333,4733,0212,3233,361
75-794,2163,8504,3184,1614,0533,9933,8853,9603,7073,2292,8582,1943,025
80-843,7513,6814,0673,8623,7043,7153,5223,6633,3702,9332,6272,0962,715
85 a throsodd4,7094,4224,9574,8734,7794,8674,8584,7744,5193,9903,6492,6893,616

Metadata

Teitl
Nifer y derbyniadau mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn y GIG yng Nghymru yn ôl band oedran, rhyw a safle

Diweddariad diwethaf
18 Mehefin 2020 18 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf
23 Gorffennaf2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set ddata adran achosion brys (EDDS), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ni fydd modd cymharu’r data sydd ar gael cyn mis Ionawr 2013 â’r data ar gyfer mis Ionawr 2013 ymlaen oherwydd newid mewn methodoleg. Darllenwch y nodiadau yn natganiad mis Mawrth 2013 am ragor o fanylion (Ionawr 2013).
Nodwch fod y wybodaeth hon wedi'i darparu at ddibenion cyd-destunol yn unig. Nid yw’r ffigurau yn cynnwys data gan rai o unedau mân anafiadau yng Nghymru, yn ogystal â chleifion nad yw eu hoedran neu ryw yn hysbys neu'n ddilys, ac felly byddai cyfanswm nifer y derbyniadau yn is na’r rheini a ddyfynnwyd mewn datganiadau ystadegol a setiau data eraill StatsCymru.
Er bod rhywfaint o niferoedd bach yn y data sydd wedi'i gasglu a’i gyflwyno, ni chaiff y wybodaeth ei hystyried yn sensitif ac ni chyflwynir unrhyw wybodaeth mae modd adnabod pobl gyda hi.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Cymerodd ‘Cardigan Integrated Care Centre’ drosto ‘Cardigan and District Memorial Hospital’ o ganol mis Rhagfyr 2019. Ar gyfer Rhagfyr 2019, adroddwyd data yn erbyn y ddau safle am hyd yr amser yr oeddent ar agor yn ystod y mis.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Bob mis, gall Byrddau Iechyd Lleol ailgyflwyno data i NWIS os ydynt wedi cynnal gwaith dilysu pellach yn ystod y mis ac efallai y bydd angen iddynt adolygu eu data.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.
Cofnododd Ysbyty Maelor Wrecsam 4,868 o unigolion o rywedd ac oedran anhysbys ar gyfer mis Chwefror sy’n cyfyngu ar ansawdd yr eitemau data hyn ar gyfer y mis hwn.
Oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19), mae sawl Uned Mân Anafiadau wedi cau dros dro, o fis Mawrth ymlaen. Mae'r Unedau Mân Anafiadau yn cynnwys: Ysbyty'r Barri, Ysbyty Dolgellau a Bermo, Dolgellau, Llanymddyfri ac Ysbyty Bryn Beryl.


Allweddeiriau
Adran Damweiniau ac Achosion Brys