Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cleifion na amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis

Diweddarwyd y tabl hwn ym Mai 2018 i gynnwys data misol o 2009 i 2012. Cyhoeddwyd y data hwn yn flaenorol fel gwybodaeth am berfformiad chwarterol ac rydym yn rhannu'r wybodaeth reoli fisol hon i alluogi defnyddwyr i wneud cymariaethau cyson dros y tymor hir.

None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlo]
-
-
Darparwr BILl 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2018Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2018Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2018Cliciwch yma i ddidoliMai 2018Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2018Cliciwch yma i ddidoliAwst 2018Cliciwch yma i ddidoliMedi 2018Cliciwch yma i ddidoliHydref 2018Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2018Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2018
[Lleihau]Cymru695821714766747837781797748727900857630
Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr144188137194151180178174181170191183154
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda10613110313210811111913110110811611298
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg13317314213414417315914211413917213394
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf97126121991391271101221199511712883
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan131146151140134163160157154143224192135
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro845760677183557179728010966

Metadata

Teitl
Amseroedd Aros Misol Canser nad ydynt trwy’r llwybr cleifion brys yr amheuir bod canser arnynt (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
21 Chwefror 2019 21 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
21 Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sy’n cael eu trin trwy’r llwybr nad yw’n llwybr brys. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw: Bydd o leiaf 98 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 31 dydd o’r diagnosis (waeth beth oedd y llwybr cyfeirio)

Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli canrannau, yn enwedig wrth ymdrin â niferoedd bach


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-cancer-waiting-times/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
canser; amseroedd aros; iechyd

Enw
Hlth0049