Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cleifion yr amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr LHB[Hidlo]
-
-
Darparwr LHB 1
Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2017Cliciwch yma i ddidoliMawrth 2017Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2017Cliciwch yma i ddidoliMai 2017Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf 2017Cliciwch yma i ddidoliAwst 2017Cliciwch yma i ddidoliMedi 2017Cliciwch yma i ddidoliHydref 2017Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2017Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2018Cliciwch yma i ddidoliChwefror 2018
[Lleihau]Cymru590712562634641621657613637703532620593
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr131161135152141137139126146160108139112
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda101979287971111019510298919283
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg11713990136128132136135121138102116121
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf52705556595954605952555051
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan111137951061291131241129813899117131
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro7810895978769103851111177710695

Metadata

Teitl
Amseroedd Aros Misol Canser ydynt trwy’r llwybr cleifion brys yr amheuir bod canser arnynt (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
19 Ebrill 2018 19 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
17 Mai 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sydd newydd gael diagnosis o ganser a ddechreuodd gael triniaeth derfynol trwy’r llwybr cleifion brys yr amheuir bod canser arnynt. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw: Bydd o leiaf 95 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 62 dydd o dderbyn cyfeiriad.

Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi dweud wrthym fod efallai nad yw rhai o’r ffigurau hanesyddol maent wedi darparu ar gyfer nifer y cleifion wedi’u cadarnhau fel brys yr amheuir bod canser yn gywir. Yn benodol, mae ffigurau ar gyfer lleoliad tiwmor gastroberfeddol uchaf a gastroberfeddol isaf wedi eu tanadrodd cyn mis Ebrill 2015.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-cancer-waiting-times/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
canser; amseroedd aros; iechyd