Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cleifion sydd newydd gael diagnosis ond nid drwy’r llwybr brys lle’r amheuir canser, sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a chwarter
None
[Lleihau]Lleoliad canser[Hidlwyd]
-
Lleoliad canser 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlo]
-
-
Darparwr BILl 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Medi 2017Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Medi 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2019Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Medi 2019
[Lleihau]Cymru2,3562,3592,3012,3652,2722,3872,3792,1792,253
Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr518489519509525528548512551
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda358353366338340326377367405
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.......220274
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg483434449476395399386..
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.......385297
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf343357346376336328301..
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan429482437457454551528469489
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro225244184209222255239226237

Metadata

Teitl
Amseroedd Aros Chwarterol Canser - Cleifion yr amheuir bod canser arnynt ond nad ydynt yn achosion brys (o’r chwarter a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2009 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
21 Tachwedd 2019 21 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
20 Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sy’n cael eu trin trwy’r llwybr nad yw’n llwybr brys. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw: Bydd o leiaf 98 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a ni chawsant eu cyfeirio fel achosion brys, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 31 dydd o’r diagnosis (waeth beth oedd y llwybr cyfeirio)

Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O’r chwarter a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
https://llyw.cymru/amser-aros-canser-gig

Allweddeiriau
canser; amseroedd aros; iechyd