Neidio i'r cynnwys

Chwarterol

Mae'r holl ddata a gynhwysir yn y setiau data chwarterol hyn bellach yn cael eu cyhoeddi bob mis (gweler y ffolder 'Misol'). Felly, ni fydd y setiau data chwarterol yn cael eu diweddaru. Os oes angen data ar sail chwarteri, gellir ei symio gan ddefnyddio'r setiau data misol.

Gwybodaeth ar amserau aros, a adroddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol, ar gyfer y cleifion hynny sydd newydd wedi derbyn diagnosis canser a sydd wedi dechrau triniaeth swyddogol yn ystod y chwarter.