Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Atgyfeiriadau brys lle’r amheuir canser a chleifion sy’n dechrau triniaeth, yn ôl bwrdd iechyd lleol a chwarter
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Lleoliad canser[Hidlwyd]
-
Lleoliad canser 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlo]
-
-
Darparwr BILl 1
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod i ben ym mis Mehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Medi 2017Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Medi 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2019Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mehefin 2019
[Lleihau]Cymru1,8371,8911,8721,8441,9072,1042,1752,0022,051
Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr428402414394395460437429478
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda276307291268267299335277306
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe........292
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg354403361380440451478400.
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg........342
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf170173166153194216217204.
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan330349335348341388440409359
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro279257305301270290268283274

Metadata

Teitl
Amseroedd Aros Chwarterol Canser - Cleifion brys yr amheuir bod canser arnynt (o’r chwarter a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2009 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
22 Awst 2019 22 Awst 2019

Diweddariad nesaf
21 Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sy’n cael eu trin trwy’r llwybr llwybr brys. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw:
Bydd o leiaf 95 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 62 dydd o dderbyn cyfeiriad.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O’r chwarter a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol. Cyn Tachwedd 2017, cyfeiriodd un safle yn Betsi Cadwaladr at gleifion oedd yn cael eu atgyfeirio am endosgopi uwch ac is fel atgyfeiriad UGI. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau gyda’r adran wybodaeth, mae’r cleifion hyny sydd angen endosgopi uwch ac is nawr yn cael eu rhannu rhwng LGI ac UGI.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi dweud wrthym fod efallai nad yw rhai o’r ffigurau hanesyddol maent wedi darparu ar gyfer nifer y cleifion wedi’u cadarnhau fel brys yr amheuir bod canser yn gywir. Yn benodol, mae ffigurau ar gyfer lleoliad tiwmor gastroberfeddol uchaf a gastroberfeddol isaf wedi eu tanadrodd cyn mis Ebrill 2015.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
https://llyw.cymru/amser-aros-canser-gig

Allweddeiriau
canser; amseroedd aros; iechyd