Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Atgyfeiriadau brys lle’r amheuir canser a chleifion sy’n dechrau triniaeth, yn ôl lleoliad y tiwmor a chwarter
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Lleoliad canser[Hidlo]
-
-
Lleoliad canser 1
Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Medi 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2019Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Mehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy’n dod i ben ym mis Medi 2019Cliciwch yma i ddidoliY chwarter sy'n dod I ben ym mis Rhagfyr 2019
[Lleihau]Pob lleoliad1,8721,8441,9072,1042,1752,0022,0512,1312,035
Pob lleoliadPen a gwddf104102911051219710599126
Gastroberfeddol Uchaf106103127122124120117107124
Gastroberfeddol Isaf174188193185210187215220198
Ysgyfaint172176187186176173182189175
Sarcoma10911141011151513
Croen408355312381397364411416388
Ymennydd/System Nerfol Ganolog200001300
Brest302293313348358318341332356
Gynaecolegol117108121154159143116118106
Wrolegol384398473528540488461539465
Hematolegol587850474763526055
Lewcemia Acíwt212104441
Canser mewn plant000011200
Arall333327333232273228

Metadata

Teitl
Amseroedd Aros Chwarterol Canser - Cleifion brys yr amheuir bod canser arnynt (o’r chwarter a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2009 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
20 Chwefror 2020 20 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
21 Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Y cleifion a ddangosir yma yw’r rhai sy’n cael eu trin trwy’r llwybr llwybr brys. Y targed cenedlaethol ar gyfer y cleifion hyn yw:
Bydd o leiaf 95 y cant o’r cleifion hynny a oedd newydd wedi derbyn diagnosis canser, a chawsant eu cyfeirio fel achosion brys yr amheuir bod canser arnynt, yn dechrau triniaeth ddiffiniol o fewn 62 dydd o dderbyn cyfeiriad.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O’r chwarter a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol. Cyn Tachwedd 2017, cyfeiriodd un safle yn Betsi Cadwaladr at gleifion oedd yn cael eu atgyfeirio am endosgopi uwch ac is fel atgyfeiriad UGI. Fodd bynnag, yn dilyn trafodaethau gyda’r adran wybodaeth, mae’r cleifion hyny sydd angen endosgopi uwch ac is nawr yn cael eu rhannu rhwng LGI ac UGI.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi dweud wrthym fod efallai nad yw rhai o’r ffigurau hanesyddol maent wedi darparu ar gyfer nifer y cleifion wedi’u cadarnhau fel brys yr amheuir bod canser yn gywir. Yn benodol, mae ffigurau ar gyfer lleoliad tiwmor gastroberfeddol uchaf a gastroberfeddol isaf wedi eu tanadrodd cyn mis Ebrill 2015.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
https://llyw.cymru/amser-aros-canser-gig

Allweddeiriau
canser; amseroedd aros; iechyd

Enw
Hlth0048