Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amseroedd aros yn ôl arbenigedd a'r math o glaf

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS): Yn dilyn anawsterau diweddar gyda data CAMHS, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth reoli dros dro. Nid yw’r data hyn wedi bod drwy’r broses safonau data, ond mae’r byrddau iechyd wedi rhoi sicrwydd bod y data yn adlewyrchu yn fanwl gywir niferoedd y cleifion sy’n aros am driniaeth gan dimau CAMHS arbenigol. Nid yw data Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ar gael ar hyn o bryd. Gweler y dadansoddiad am fwy o wybodaeth. Ceir dadansoddiadau manwl ar daenlenni yma: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Inpatient-and-Outpatient-Waiting-Times-for-Non-RTT-Specialties

None
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Darpawr[Hidlo]
[Lleihau]Preswyl BILl[Hidlwyd]
-
Preswyl BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o Apwyntiad[Hidlo]
-
Math o Apwyntiad 1
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros[Hidlo]
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 1
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 2
-
Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 3
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
[Lleihau]Cleifion mewnol ac achosion dyddCliciwch yma i ddidoliCleifion mewnol ac achosion dydd[Lleihau]Cleifion allanol
[Lleihau]Cleifion mewnol[Lleihau]Achosion dydd[Lleihau]Cleifion allanol
[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth29162873451582354385111,3179901132,420
Pob Swyddogaeth TriniaethSeiciatreg fforensig.............
Anabledd dysgu.........12191243
Afiechyd meddwl161.17....17871676831,630
Seiciatreg henoed.........4252786709
Orthodonteg1135428691011061214
Deintyddiaeth Paediatrig1195251362681106....
Meddygaeth lliniarol......111810725
Seicotherapi.............
Deintyddiaeth Adferol1520262868159255281.549

Metadata

Teitl
Amseroedd aros llawn ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol (o fis Ebrill 2010 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
19 Mawrth 2020 19 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
23 Ebrill 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar restri aros llawn ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol.

Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS): Yn dilyn anawsterau diweddar gyda data CAMHS, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth reoli dros dro. Nid yw’r data hyn wedi bod drwy’r broses safonau data, ond mae’r byrddau iechyd wedi rhoi sicrwydd bod y data yn adlewyrchu yn fanwl gywir niferoedd y cleifion sy’n aros am driniaeth gan dimau CAMHS arbenigol. Nid yw data Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ar gael ar hyn o bryd. Gweler y dadansoddiad am fwy o wybodaeth. Ceir dadansoddiadau manwl ar daenlenni yma: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Inpatient-and-Outpatient-Waiting-Times-for-Non-RTT-Specialties

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2010 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
GIG; amseroedd aros