Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amseroedd aros yn ôl arbenigedd a'r math o glaf

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Darpawr[Hidlo]
[Lleihau]Preswyl BILl[Hidlwyd]
-
Preswyl BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o Apwyntiad[Hidlo]
-
Math o Apwyntiad 1
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros[Hidlo]
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 1
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 2
-
Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 3
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
[Lleihau]Cleifion mewnol ac achosion dyddCliciwch yma i ddidoliCleifion mewnol ac achosion dydd[Lleihau]Cleifion allanol
[Lleihau]Cleifion mewnol[Lleihau]Achosion dydd[Lleihau]Cleifion allanol
[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos
[Lleihau]Pob Swyddogaeth TriniaethNi chyflwynodd Hywel Dda unrhyw ddata ar gyfer codau triniaeth iechyd meddwl ym mis Awst a mis Medi 2020 oherwydd y prosiect Ymfudo Iechyd Meddwl.491397159701237499421,1011,5861,5375113,634
Pob Swyddogaeth TriniaethNi chyflwynodd Hywel Dda unrhyw ddata ar gyfer codau triniaeth iechyd meddwl ym mis Awst a mis Medi 2020 oherwydd y prosiect Ymfudo Iechyd Meddwl.Seiciatreg fforensig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Anabledd dysgu.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1218838
Afiechyd meddwl37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol441262634751,1001,0013282,429
Seiciatreg henoed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4615111611,133
Orthodonteg22610840152200210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22
Deintyddiaeth Paediatrig7941572013173206263.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Meddygaeth lliniarol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111133420
Seicotherapi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Deintyddiaeth Adferol3246511668417501552.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4812

Metadata

Teitl

Amseroedd aros llawn ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol (o fis Ebrill 2010 ymlaen)

Diweddariad diwethaf

19 Tachwedd 2020 19 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data yn y tabl hwn yn dod o ffurflen gasglu data PP0W1.
Nodwyd nad yw’r diffiniadau a’r dulliau casglu data a ddefnyddir yn PP01W yn gyfredol ac nad ydynt yn addas i’r diben mwyach.
O ganlyniad, ni fwriedir cyhoeddi data o’r casgliad data hwn ar ôl cyfnod adrodd Medi 2020, yn natganiad ystadegol Tachwedd 2020. Mae’n bosibl y daw’r casgliad data ei hun i ben gan ddibynnu ar ganlyniad asesiad o’r effaith a gynhelir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).


Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar restri aros llawn ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol.
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS): Yn dilyn anawsterau diweddar gyda data CAMHS, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth reoli dros dro. Nid yw’r data hyn wedi bod drwy’r broses safonau data, ond mae’r byrddau iechyd wedi rhoi sicrwydd bod y data yn adlewyrchu yn fanwl gywir niferoedd y cleifion sy’n aros am driniaeth gan dimau CAMHS arbenigol. Nid yw data Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ar gael ar hyn o bryd. Gweler y dadansoddiad am fwy o wybodaeth. Ceir dadansoddiadau manwl ar daenlenni yma: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Inpatient-and-Outpatient-Waiting-Times-for-Non-RTT-Specialties


Casgliad data a dull cyfrifo

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS): Yn dilyn anawsterau diweddar gyda data CAMHS, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth reoli dros dro. Nid yw’r data hyn wedi bod drwy’r broses safonau data, ond mae’r byrddau iechyd wedi rhoi sicrwydd bod y data yn adlewyrchu yn fanwl gywir niferoedd y cleifion sy’n aros am driniaeth gan dimau CAMHS arbenigol. Nid yw data Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ar gael ar hyn o bryd. Gweler y dadansoddiad am fwy o wybodaeth. Ceir dadansoddiadau manwl ar daenlenni yma: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Inpatient-and-Outpatient-Waiting-Times-for-Non-RTT-Specialties

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2010 I Fedi 2020

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ni chyflwynodd Hywel Dda unrhyw ddata ar gyfer codau triniaeth iechyd meddwl ym mis Awst a mis Medi 2020 oherwydd y prosiect Ymfudo Iechyd Meddwl.

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

Allweddeiriau

GIG; amseroedd aros