Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amseroedd aros yn ôl arbenigedd a'r math o glaf
None
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Darpawr[Hidlo]
[Lleihau]Preswyl BILl[Hidlwyd]
-
Preswyl BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o Apwyntiad[Hidlo]
-
Math o Apwyntiad 1
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros[Hidlo]
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 1
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 2
-
Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 3
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
[Lleihau]Cleifion mewnol ac achosion dyddCliciwch yma i ddidoliCleifion mewnol ac achosion dydd[Lleihau]Cleifion allanol
[Lleihau]Cleifion mewnol[Lleihau]Achosion dydd[Lleihau]Cleifion allanol
[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros[Lleihau]Cyfanswm amseroedd arosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm amseroedd aros
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli4 i 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 26 wythnos
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth17182358471392174034611,4801,3951493,024
Pob Swyddogaeth TriniaethSeiciatreg Plant a Phobl Ifanc (CAMHS).........242125.367
Seiciatreg fforensig.............
Anabledd dysgu.........21421679
Afiechyd meddwl31.4....48158091091,733
Seiciatreg henoed21.3....33874069802
Orthodonteg21254266393981214
Deintyddiaeth Paediatrig913123183325376....
Meddygaeth lliniarol.....1.11126725
Seicotherapi.............
Deintyddiaeth Adferol122023257915225627925714

Metadata

Teitl
Amseroedd aros llawn ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol (o fis Ebrill 2010 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
19 Medi 2019 19 Medi 2019

Diweddariad nesaf
17 Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar restri aros llawn ar gyfer cleifion mewnol a chleifion allanol.

Mae rhai byrddau iechyd yn adrodd ar hyn o bryd bod nifer isel, ac mewn rhai achosion, dim cleifion o gwbl yn aros am CAMHS arbennig ar gyfer mis Gorffennaf 2019. Mae’r dull presennol o gasglu’r data hwn yn seiliedig ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i ymgynghorwyr yn unig. Fodd bynnag, mae’r byrddau iechyd hynny sy’n gweithredu gyda model gwasanaeth integredig yn golygu nad oes unrhyw atgyfeiriadau uniongyrchol gan feddygon teulu i CAMHs arbenigol, ac felly nid ydynt yn cael eu cyfrif o dan y diffiniadau presennol. Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu’r data a gaiff ei gasglu ar gyfer CAMHS arbenigol ar frys. Rydym yn bwriadu cyhoeddi gwybodaeth reoli dros dro cyn gynted â phosibl.

Cyn Mawrth 2017, mae’r nifer yn aros am CAMHS yng Nghwm Taf yn rhy uchel gan eu bod yn cynnwys llwybrau nad ydynt yn CAMHS na ddylai gael eu cynnwys. Ni ddylech gymharu data cyn Mawrth 2017.

Mae'r niferoedd sydd yn aros am y gwasanaethau hyn yn seiliedig ar ba ddarparwr cyfeirir y claf ato, nid lle maent yn preswylio. Felly, cynhwysir preswylwyr o AMBU a Chaerdydd a’r Fro yn y nifer yn aros am wasanaethau CAMHS a ddarperir gan Gwm Taf.


O Ebrill 2019, mae yna wedi bod newydiad i ddarpariaeth gwasanaeth CAMHS yn Aneurin Bevan oherwydd ei ddarpariaeth gwasanaeth 'SPACE' newydd. Felly, nid yw ddata am Ebrill 2019 ymlaen yn gymharu’n uniongyrchol gyda misoedd blaenorol.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2010 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ailgyflwynodd bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro ddata ar gyfer mis Mehefin 2019, gan fod y cofnod blaenorol yn anghywir.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
GIG; amseroedd aros