Neidio i'r cynnwys

Amseroedd aros cleifion mewnol ac allanol am arbenigeddau nad yw'n rhai RTT

Ers 2009, mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi data misol am Amserau rhwng Atgyfeiriad a Thriniaeth (RTT), sy’n mesur cyfanswm yr amser aros rhwng atgyfeiriad y meddyg teulu a’r driniaeth, a hon bellach yw prif ffynhonnell yr wybodaeth am amserau aros y GIG. Er hynny, mae rhai arbenigeddau heb gael eu cynnwys yn adroddiadau’r RTT ac mae’r adran hon yn dangos y data ar amserau aros y rhain.