Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Uchelgeisiau allweddol y cynllun adfer gofal a gynlluniwyd o ran yr amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, yn ôl dyddiad, swyddogaeth y driniaeth, uchelgais a bwrdd iechyd lleol

Ar 26 Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei rhaglen i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros yng Nghymru. Mae'r cynllun hwn yn nodi nifer o uchelgeisiau allweddol i leihau amseroedd aros i bobl yng Nghymru a chyhoeddir yma’r data perthnasol ar gyfer yr amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth.

None
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlwyd]
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1[Hidlo]
Grwp oedran[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILI[Hidlwyd]
-
Darparwr BILI 1[Hidlo]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlwyd]
-
Swyddogaeth Triniaeth 1[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Dyddiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliLlwybrau cleifion yn aros mwy na blwyddyn am apwyntiad claf allanol cyntafCliciwch yma i ddidoliLlwybrau cleifion yn aros yn hwy na dwy flyneddI’w gyflawni ar gyfer y rhan fwyaf o arbenigeddau erbyn mis Mawrth 2023Cliciwch yma i ddidoliLlwybrau cleifion yn aros yn hwy na blwyddynI’w gyflawni ar gyfer y rhan fwyaf o arbenigeddau erbyn Gwanwyn 2025
Med-11GwallGwallGwall
Hyd-11GwallGwallGwall
Tac-11GwallGwallGwall
Rha-11GwallGwallGwall
Ion-12GwallGwallGwall
Chwe-12GwallGwallGwall
Maw-12GwallGwallGwall
Ebr-12GwallGwallGwall
Mai-12GwallGwallGwall
Meh-12GwallGwallGwall
Gor-12GwallGwallGwall
Aws-12GwallGwallGwall
Med-12GwallGwallGwall
Hyd-12GwallGwallGwall
Tac-12GwallGwallGwall
Rha-12GwallGwallGwall
Ion-13GwallGwallGwall
Chwe-13GwallGwallGwall
Maw-13GwallGwallGwall
Ebr-13GwallGwallGwall
Mai-13GwallGwallGwall
Meh-13GwallGwallGwall
Gor-13GwallGwallGwall
Aws-13GwallGwallGwall
Med-13GwallGwallGwall
Hyd-13GwallGwallGwall
Tac-13GwallGwallGwall
Rha-13GwallGwallGwall
Ion-14GwallGwallGwall
Chwe-14GwallGwallGwall
Maw-14GwallGwallGwall
Ebr-14GwallGwallGwall
Mai-14GwallGwallGwall
Meh-14GwallGwallGwall
Gor-14GwallGwallGwall
Aws-14GwallGwallGwall
Med-14GwallGwallGwall
Hyd-14GwallGwallGwall
Tac-14GwallGwallGwall
Rha-14GwallGwallGwall
Ion-15GwallGwallGwall
Chwe-15GwallGwallGwall
Maw-15GwallGwallGwall
Ebr-15GwallGwallGwall
Mai-15GwallGwallGwall
Meh-15GwallGwallGwall
Gor-15GwallGwallGwall
Aws-15GwallGwallGwall
Med-15GwallGwallGwall
Hyd-15GwallGwallGwall
Tac-15GwallGwallGwall
Rha-15GwallGwallGwall
Ion-16GwallGwallGwall
Chwe-16GwallGwallGwall
Maw-16GwallGwallGwall
Ebr-16GwallGwallGwall
Mai-16GwallGwallGwall
Meh-16GwallGwallGwall
Gor-16GwallGwallGwall
Aws-16GwallGwallGwall
Med-16GwallGwallGwall
Hyd-16GwallGwallGwall
Tac-16GwallGwallGwall
Rha-16GwallGwallGwall
Ion-17GwallGwallGwall
Chwe-17GwallGwallGwall
Maw-17GwallGwallGwall
Ebr-17GwallGwallGwall
Mai-17GwallGwallGwall
Meh-17GwallGwallGwall
Gor-17GwallGwallGwall
Aws-17GwallGwallGwall
Med-17GwallGwallGwall
Hyd-17GwallGwallGwall
Tac-17GwallGwallGwall
Rha-17GwallGwallGwall
Ion-18GwallGwallGwall
Chwe-18GwallGwallGwall
Maw-18GwallGwallGwall
Ebr-18GwallGwallGwall
Mai-18GwallGwallGwall
Meh-18GwallGwallGwall
Gor-18GwallGwallGwall
Aws-18GwallGwallGwall
Med-18GwallGwallGwall
Hyd-18GwallGwallGwall
Tac-18GwallGwallGwall
Rha-18GwallGwallGwall
Ion-19GwallGwallGwall
Chwe-19GwallGwallGwall
Maw-19GwallGwallGwall
Ebr-19GwallGwallGwall
Mai-19GwallGwallGwall
Meh-19GwallGwallGwall
Gor-19GwallGwallGwall
Aws-19GwallGwallGwall
Med-19GwallGwallGwall
Hyd-19GwallGwallGwall
Tac-19GwallGwallGwall
Rha-19GwallGwallGwall
Ion-20GwallGwallGwall
Chwe-20GwallGwallGwall
Maw-20GwallGwallGwall
Ebr-20GwallGwallGwall
Mai-20GwallGwallGwall
Meh-20GwallGwallGwall
Gor-20GwallGwallGwall
Aws-20GwallGwallGwall
Med-20GwallGwallGwall
Hyd-20GwallGwallGwall
Tac-20GwallGwallGwall
Rha-20GwallGwallGwall
Ion-21GwallGwallGwall
Chwe-21GwallGwallGwall
Maw-21GwallGwallGwall
Ebr-21GwallGwallGwall
Mai-21GwallGwallGwall
Meh-21GwallGwallGwall
Gor-21GwallGwallGwall
Aws-21GwallGwallGwall
Med-21GwallGwallGwall
Hyd-21GwallGwallGwall
Tac-21GwallGwallGwall
Rha-21GwallGwallGwall
Ion-22GwallGwallGwall
Chwe-22GwallGwallGwall
Maw-22GwallGwallGwall
Ebr-22GwallGwallGwall
Mai-22GwallGwallGwall
Meh-22GwallGwallGwall
Gor-22GwallGwallGwall
Aws-22GwallGwallGwall
Med-22GwallGwallGwall
Hyd-22GwallGwallGwall
Tac-22GwallGwallGwall
Rha-22GwallGwallGwall
Ion-23GwallGwallGwall
Chwe-23GwallGwallGwall
Maw-23GwallGwallGwall
Ebr-23GwallGwallGwall
Mai-23GwallGwallGwall
Meh-23GwallGwallGwall
Gor-23GwallGwallGwall
Aws-23GwallGwallGwall
Med-23GwallGwallGwall
Hyd-23GwallGwallGwall
Tac-23GwallGwallGwall
Rha-23GwallGwallGwall
Ion-2024GwallGwallGwall
Chwe-24GwallGwallGwall
Maw-24GwallGwallGwall

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ar 26 Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei rhaglen i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros yng Nghymru. Mae'r cynllun hwn yn nodi nifer o uchelgeisiau allweddol i leihau amseroedd aros i bobl yng Nghymru a chyhoeddir yma’r data perthnasol ar gyfer yr amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data a gyflwynir yn defnyddio gwybodaeth reoli sy’n cael ei dal gan Fyrddau Iechyd Lleol mewn perthynas â rheoli cleifion sydd wedi cael eu hatgyfeirio ar gyfer triniaeth mewn ysbyty. Darperir canllawiau i'r GIG yng Nghymru ynghylch sut dylid rheoli’r cleifion hynny a sut mae mesur ac adrodd ar y data perthnasol. Mae data’n cael eu cyflwyno’n fisol gan y Byrddau Iechyd Lleol drwy wasanaeth cyfnewid Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae’r broses casglu data wedi bod yn ei lle ers mis Ebrill 2007

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Medi 2011 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’n bosibl y bydd y data ar gyfer y 12 mis cyn y dyddiad cyhoeddi yn cael ei adolygu. Nodir unrhyw newidiadau mawr neu arwyddocaol i'r data yn y 'Nodiadau ar gyhoeddiad y mis hwn' yn y datganiad ystadegol.

Teitl

Uchelgeisiau allweddol y cynllun adfer gofal a gynlluniwyd o ran yr amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, yn ôl dyddiad, swyddogaeth y driniaeth, uchelgais a bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

23/05/2024 23/05/2024

Diweddariad nesaf

20/06/2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

RTT
Cynllun Adfer Gofal a Gynlluniwyd
Amseroedd aros
Llwybrau

Ansawdd ystadegol

Mae’r llwybr rhwng atgyfeirio a thriniaeth (RTT) yn cynnwys yr amser a arhoswyd o gael atgyfeiriad i fynd i’r ysbyty i gael triniaeth ac mae’n cynnwys yr amser a dreulir yn aros am unrhyw apwyntiadau, profion, sganiau neu driniaethau eraill yn yr ysbyty sydd eu hangen cyn cael triniaeth.

Mae llwybr claf yn agor, ac mae amser aros yn dechrau, pan fydd ysbyty’n derbyn atgyfeiriad. Gan amlaf, caiff atgyfeiriadau eu cyflwyno gan feddygon teulu ond gallant hefyd ddod gan weithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal iechyd. Mae’r prif fesur gweithgarwch ar gyfer amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cyfrif o nifer y llwybrau cleifion sydd ar agor ar ddiwedd pob mis. Gellir meddwl am hyn fel ‘y rhestr aros’.

Mae llwybr claf yn cael ei gau os bydd y claf naill ai’n dechrau triniaeth, neu os nad oes angen triniaeth ysbyty ar ôl ymgynghori ag arbenigwr ysbyty. Gallai hyn gynnwys:

claf yn cael ei dderbyn i’r ysbyty am lawdriniaeth neu driniaeth
dechrau triniaeth ond nad oes angen aros yn yr ysbyty (er enghraifft, meddyginiaeth neu ffisiotherapi)
dechrau gosod dyfais feddygol megis bresys coes
dechrau cyfnod o amser y cytunwyd arno i fonitro cyflwr y claf i asesu’r angen am driniaeth bellach
Efallai y bydd cleifion ag anghenion cymhleth yn cael eu cyfeirio am fwy nag un math o driniaeth, felly efallai y bydd nifer o lwybrau’n cael eu hagor a byddant yn ymddangos yn y set ddata fwy nag unwaith. Mae hyn yn golygu y gellir cyfrif llwybrau gwahanol i'r un claf yn y cyfrifiadau ar gyfer y ddau darged.