Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Uchelgeisiau allweddol y cynllun adfer gofal a gynlluniwyd o ran yr amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, yn ôl dyddiad, swyddogaeth y driniaeth, uchelgais a bwrdd iechyd lleol

Ar 26 Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei rhaglen i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros yng Nghymru. Mae'r cynllun hwn yn nodi nifer o uchelgeisiau allweddol i leihau amseroedd aros i bobl yng Nghymru a chyhoeddir yma’r data perthnasol ar gyfer yr amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth.

None
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlwyd]
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1[Hidlo]
Grŵp oedran[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILI[Hidlwyd]
-
Darparwr BILI 1[Hidlo]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlwyd]
-
Swyddogaeth Triniaeth 1[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Dyddiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliLlwybrau cleifion yn aros mwy na blwyddyn am apwyntiad claf allanol cyntafCliciwch yma i ddidoliLlwybrau cleifion yn aros yn hwy na dwy flyneddI’w gyflawni ar gyfer y rhan fwyaf o arbenigeddau erbyn mis Mawrth 2023Cliciwch yma i ddidoliLlwybrau cleifion yn aros yn hwy na blwyddynI’w gyflawni ar gyfer y rhan fwyaf o arbenigeddau erbyn Gwanwyn 2025
Med-1131611,696
Hyd-11340.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,691
Tac-11243.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,787
Rha-1139021,913
Ion-1214771,575
Chw-12231121,251
Maw-1233480
Ebr-1228535
Mai-1219528
Meh-12112546
Gor-12418542
Aws-12122531
Med-12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21478
Hyd-12325550
Tac-12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22574
Rha-12321561
Ion-13218599
Chw-13818709
Maw-13209797
Ebr-1345111,071
Mai-1377101,324
Meh-1359131,342
Gor-1342201,388
Aws-1362261,365
Med-1331251,137
Hyd-132121985
Tac-132520976
Rha-1339171,233
Ion-1444161,402
Chw-1455101,489
Maw-142111,021
Ebr-14815988
Mai-1434151,164
Meh-1431151,231
Gor-1453231,480
Aws-14110341,919
Med-14168632,065
Hyd-14276472,478
Tac-14297632,588
Rha-14313713,032
Ion-15307763,335
Chw-15333793,623
Maw-15206812,896
Ebr-15426903,474
Mai-155021133,857
Meh-15613943,860
Gor-15624914,267
Aws-15605774,437
Med-15770744,499
Hyd-15851744,781
Tac-15790774,788
Rha-15703815,042
Ion-16634914,810
Chw-16350904,301
Maw-16152843,636
Ebr-16189883,815
Mai-16203863,957
Meh-16212913,983
Gor-162291054,239
Aws-162311064,537
Med-162061194,478
Hyd-162331204,606
Tac-162531164,570
Rha-162911224,872
Ion-171941274,651
Chw-171601284,508
Maw-17671283,594
Ebr-17811333,929
Mai-17851414,300
Meh-17951434,197
Gor-171351494,380
Aws-172521605,039
Med-173091615,092
Hyd-173901635,232
Tac-175741675,372
Rha-177611985,928
Ion-184201775,533
Chw-182831745,339
Maw-18311744,745
Ebr-18411814,656
Mai-18301734,670
Meh-18231644,261
Gor-18301774,296
Aws-18381814,530
Med-18411804,402
Hyd-18541884,180
Tac-181151864,186
Rha-181912034,410
Ion-192672074,258
Chw-193321724,057
Maw-191901663,428
Ebr-191631673,421
Mai-191451693,695
Meh-19881623,641
Gor-191352083,836
Aws-192301924,197
Med-192492114,312
Hyd-194762114,779
Tac-197512165,342
Rha-191,0862216,221
Ion-201,1152346,460
Chw-201,2382416,726
Maw-201,4572797,561
Ebr-202,17135010,297
Mai-203,19852614,107
Meh-204,39168318,647
Gor-207,27588026,866
Aws-2012,6331,09639,682
Med-2021,5711,31455,506
Hyd-2034,6081,68076,612
Tac-2046,0572,11294,827
Rha-2059,3992,783116,150
Ion-2171,1583,865135,368
Chw-2186,0994,771158,181
Maw-2198,9726,126177,655
Ebr-2197,8127,666174,094
Mai-2195,7929,775169,841
Meh-2194,13512,173166,359
Gor-2196,09515,790167,586
Aws-2198,89620,899170,524
Med-21100,00427,641172,918
Hyd-21101,16735,568175,416
Tac-2199,26942,616173,635
Rha-2196,29149,692173,053
Ion-2293,88356,515170,238
Chw-2292,13064,102168,521
Maw-2291,13570,417168,495
Ebr-2293,07768,032171,409
Mai-2295,72065,053176,314
Meh-2297,88262,136177,964
Gor-22101,10660,557181,390

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ar 26 Ebrill 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei rhaglen i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros yng Nghymru. Mae'r cynllun hwn yn nodi nifer o uchelgeisiau allweddol i leihau amseroedd aros i bobl yng Nghymru a chyhoeddir yma’r data perthnasol ar gyfer yr amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data a gyflwynir yn defnyddio gwybodaeth reoli sy’n cael ei dal gan Fyrddau Iechyd Lleol mewn perthynas â rheoli cleifion sydd wedi cael eu hatgyfeirio ar gyfer triniaeth mewn ysbyty. Darperir canllawiau i'r GIG yng Nghymru ynghylch sut dylid rheoli’r cleifion hynny a sut mae mesur ac adrodd ar y data perthnasol. Mae data’n cael eu cyflwyno’n fisol gan y Byrddau Iechyd Lleol drwy wasanaeth cyfnewid Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae’r broses casglu data wedi bod yn ei lle ers mis Ebrill 2007

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Medi 2011 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’n bosibl y bydd y data ar gyfer y 12 mis cyn y dyddiad cyhoeddi yn cael ei adolygu. Nodir unrhyw newidiadau mawr neu arwyddocaol i'r data yn y 'Nodiadau ar gyhoeddiad y mis hwn' yn y datganiad ystadegol.

Teitl

Uchelgeisiau allweddol y cynllun adfer gofal a gynlluniwyd o ran yr amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, yn ôl dyddiad, swyddogaeth y driniaeth, uchelgais a bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

22/09/2022 22/09/2022

Diweddariad nesaf

20/10/2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

RTT
Cynllun Adfer Gofal a Gynlluniwyd
Amseroedd aros
Llwybrau

Ansawdd ystadegol

Mae’r llwybr rhwng atgyfeirio a thriniaeth (RTT) yn cynnwys yr amser a arhoswyd o gael atgyfeiriad i fynd i’r ysbyty i gael triniaeth ac mae’n cynnwys yr amser a dreulir yn aros am unrhyw apwyntiadau, profion, sganiau neu driniaethau eraill yn yr ysbyty sydd eu hangen cyn cael triniaeth.

Mae llwybr claf yn agor, ac mae amser aros yn dechrau, pan fydd ysbyty’n derbyn atgyfeiriad. Gan amlaf, caiff atgyfeiriadau eu cyflwyno gan feddygon teulu ond gallant hefyd ddod gan weithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal iechyd. Mae’r prif fesur gweithgarwch ar gyfer amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cyfrif o nifer y llwybrau cleifion sydd ar agor ar ddiwedd pob mis. Gellir meddwl am hyn fel ‘y rhestr aros’.

Mae llwybr claf yn cael ei gau os bydd y claf naill ai’n dechrau triniaeth, neu os nad oes angen triniaeth ysbyty ar ôl ymgynghori ag arbenigwr ysbyty. Gallai hyn gynnwys:

claf yn cael ei dderbyn i’r ysbyty am lawdriniaeth neu driniaeth
dechrau triniaeth ond nad oes angen aros yn yr ysbyty (er enghraifft, meddyginiaeth neu ffisiotherapi)
dechrau gosod dyfais feddygol megis bresys coes
dechrau cyfnod o amser y cytunwyd arno i fonitro cyflwr y claf i asesu’r angen am driniaeth bellach
Efallai y bydd cleifion ag anghenion cymhleth yn cael eu cyfeirio am fwy nag un math o driniaeth, felly efallai y bydd nifer o lwybrau’n cael eu hagor a byddant yn ymddangos yn y set ddata fwy nag unwaith. Mae hyn yn golygu y gellir cyfrif llwybrau gwahanol i'r un claf yn y cyfrifiadau ar gyfer y ddau darged.