Neidio i'r cynnwys

Atgyfeiriad am driniaeth

Gwybodaeth ar amserau aros rhwng atgyfeiriad a thriniaeth (RTT), a roddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol. RTT yw’r cyfnod amser rhwng atgyfeiriad gan feddyg teulu neu ymarferydd meddygol arall a mynd i’r ysbyty i gael triniaeth yn y GIG yng Nghymru. Mae llwybr RTT yn ymdrin â’r amser a arhosir rhwng yr atgyfeiriad a mynd i’r ysbyty i gael triniaeth yn y GIG yng Nghymru ac mae’n cynnwys amser a dreulir yn aros am unrhyw apwyntiad, prawf, sgan neu weithdrefn arall yn yr ysbyty y gall fod eu hangen cyn cael y driniaeth

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canran y llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth o fewn y targed amser fesul mis a grwpiau o wythnosau, Ionawr 2018 ymlaen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl misoedd, wythnosau wedi'u grwpio a cham y llwybr. Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canran y llwybrau cleifion cau yn ôl y mis, y bwrdd iechyd lleol ac wythnosau wedi'u grwpio Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Llwybrau cleifion ar gau yn ôl y mis, y bwrdd iechyd lleol a'r wythnosau aros, Ionawr 2021 ymlaen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl misoedd, wythnosau wedi'u grwpio a gweithrediad y driniaeth, Ionawr 2018 ymlaen Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Uchelgeisiau allweddol y cynllun adfer gofal a gynlluniwyd o ran yr amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, yn ôl dyddiad, swyddogaeth y driniaeth, uchelgais a bwrdd iechyd lleol yn ôl oedran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Uchelgeisiau allweddol y cynllun adfer gofal a gynlluniwyd o ran yr amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, yn ôl dyddiad, swyddogaeth y driniaeth, uchelgais a bwrdd iechyd lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau allweddol Atgyfeirio i Driniaeth: amseroedd aros canolrifol a 90fed canradd, cyfansymiau aros a llwybrau aros 26 a 36 wythnos, Ionawr 2018 ymlaen, fesul mis Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau allweddol rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth: amseroedd aros canolrifol a 90fed canradd, cyfansymiau aros a llwybrau aros o 26 a 36 wythnos, Ionawr 2018 ymlaen, fesul bwrdd iechyd lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mesurau allweddol Atgyfeirio i Driniaeth: amseroedd aros canolrifol a 90fed canradd, cyfansymiau aros a llwybrau aros 26 a 36 wythnos, Ionawr 2018 ymlaen, yn ôl swyddogaeth triniaeth Ystadegau Gwladol

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canolrif amser aros ar gyfer cyfeirio i driniaeth, gan y bwrdd iechyd lleol , Medi 2011 ymlaen