Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Atgyfeiriad am driniaeth

Gwybodaeth ar amserau aros rhwng atgyfeiriad a thriniaeth (RTT), a roddwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol. RTT yw’r cyfnod amser rhwng atgyfeiriad gan feddyg teulu neu ymarferydd meddygol arall a mynd i’r ysbyty i gael triniaeth yn y GIG yng Nghymru. Mae llwybr RTT yn ymdrin â’r amser a arhosir rhwng yr atgyfeiriad a mynd i’r ysbyty i gael triniaeth yn y GIG yng Nghymru ac mae’n cynnwys amser a dreulir yn aros am unrhyw apwyntiad, prawf, sgan neu weithdrefn arall yn yr ysbyty y gall fod eu hangen cyn cael y driniaeth