Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl misoedd, wythnosau wedi'u grwpio a cham y llwybr.

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynglŷn â chanslo rhai triniaethau meddygol a llacio targedau perfformiad, mae amryw o gasgliadau data cenedlaethol wedi dod i ben dros dro a byddwn hefyd yn rhoi’r gorau i roi gwybod am ystadegau perfformiad am y tro. Bydd y newidiadau hyn mewn grym tan o leiaf cyfnod adrodd mis Hydref. Felly ni fydd unrhyw ddata misol StatsCymru nes y bydd y gwaith o gasglu data yn ailddechrau.

None
[Lleihau]Preswyl BILI[Hidlwyd]
-
Preswyl BILI 1[Hidlo]
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILI[Hidlwyd]
-
Darparwr BILI 1[Hidlo]
[Lleihau]Cam y Llwybr[Hidlwyd]
-
Cam y Llwybr 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswyl[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros[Hidlo]
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 1
-
Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 2
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Pob unCliciwch yma i ddidoliPob un
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli26 i 36 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 36 wythnos
Med-11359,16625,8677,434392,467
Hyd-11358,61523,7137,469389,797
Tac-11356,01923,3297,629386,977
Rha-11350,99825,1947,699383,891
Ion-12346,71622,4606,543375,719
Chw-12350,83120,9924,863376,686
Maw-12366,98921,6251,614390,228
Ebr-12371,47923,2112,101396,791
Mai-12371,99624,1962,277398,469
Meh-12375,89525,3772,803404,075
Gor-12375,26524,8173,103403,185
Aws-12373,77729,4813,428406,686
Med-12364,95332,4683,201400,622
Hyd-12366,00930,4573,733400,199
Tac-12358,64330,4064,425393,474
Rha-12352,39731,1965,426389,019
Ion-13347,15628,6846,850382,690
Chw-13352,89226,2396,390385,521
Maw-13356,67827,7795,414389,871
Ebr-13357,49330,9887,611396,092
Mai-13362,20934,5938,933405,735
Meh-13368,36531,57310,123410,061
Gor-13375,19230,19711,109416,498
Aws-13370,96434,41113,147418,522
Med-13368,56936,69611,672416,937
Hyd-13366,87536,86712,281416,023
Tac-13364,99936,50313,269414,771
Rha-13360,17040,87514,745415,790
Ion-14357,71938,32416,109412,152
Chw-14364,00434,67115,388414,063
Maw-14371,87735,97910,586418,442
Ebr-14371,74439,47012,795424,009
Mai-14371,22343,66715,499430,389
Meh-14379,65138,85016,407434,908
Gor-14378,33637,79517,653433,784
Aws-14377,04941,43720,152438,638
Med-14371,18442,92618,810432,920
Hyd-14372,00639,76519,785431,556
Tac-14365,68838,18119,679423,548
Rha-14357,88341,42021,230420,533
Ion-15349,70341,43923,532414,674
Chw-15354,68737,81223,238415,737
Maw-15360,49638,94818,938418,382
Ebr-15364,09242,07422,753428,919
Mai-15364,33845,16325,519435,020
Meh-15372,81041,44625,373439,629
Gor-15377,53139,00027,313443,844
Aws-15374,55941,32428,652444,535
Med-15370,75446,85225,014442,620
Hyd-15372,43844,76326,005443,206
Tac-15371,84741,12325,872438,842
Rha-15365,80646,05126,341438,198
Ion-16363,18142,76726,356432,304
Chw-16368,56936,82122,767428,157
Maw-16371,65539,12517,190427,970
Ebr-16374,37140,30719,358434,036
Mai-16373,44741,27319,446434,166
Meh-16379,02738,29017,611434,928
Gor-16383,49437,97220,075441,541
Aws-16379,40141,47121,663442,535
Med-16382,31143,66817,841443,820
Hyd-16378,59542,64820,142441,385
Tac-16378,06540,25820,385438,708
Rha-16371,13144,80520,151436,087
Ion-17368,08740,01421,386429,487
Chw-17374,46636,78019,395430,641
Maw-17382,22239,96012,354434,536
Ebr-17383,09142,14816,587441,826
Mai-17384,95545,01118,210448,176
Meh-17391,63443,08816,655451,377
Gor-17392,31640,12920,050452,495
Aws-17386,79344,77322,440454,006
Med-17379,98952,00219,748451,739
Hyd-17382,02943,93322,931448,893
Tac-17376,53041,95922,929441,418
Rha-17367,95345,12422,003435,080
Ion-18360,18637,57622,955420,717
Chw-18366,20534,25119,031419,487
Maw-18369,30339,92412,119421,346
Ebr-18378,05139,02414,797431,872
Mai-18381,47539,65915,344436,478
Meh-18388,63137,13612,594438,361
Gor-18394,59735,07713,818443,492
Aws-18393,29840,13915,622449,059
Med-18387,30842,80813,673443,789
Hyd-18387,49239,85214,101441,445
Tac-18382,74839,57713,510435,835
Rha-18380,22344,31712,982437,522
Ion-19378,71739,18514,140432,042
Chw-19387,41636,59413,272437,282
Maw-19393,59239,3058,985441,882
Ebr-19393,70942,74011,043447,492
Mai-19396,17146,53412,398455,103
Meh-19399,70844,89713,260457,865
Gor-19403,15543,17915,543461,877
Aws-19400,61447,96719,100467,681
Med-19396,28152,11418,776467,171
Hyd-19396,59149,74521,145467,481
Tac-19392,35348,02622,879463,258
Rha-19386,41250,63325,549462,594
Ion-20385,49649,54827,314462,358

Metadata

Teitl
Amseroedd aros cyfunol rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth – cleifion sy’n aros (o fis Medi 2011 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
23 Ebrill 2020 23 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf
Hydref 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar Amseroedd Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth ar gyfer llwybrau cleifion (llwybr agored) sy’n aros i ddechrau triniaeth yn ôl wythnosau wedi’u grwpio.

Ym mis Mawrth 2016, rydym wedi newid rhywfaint o’r derminoleg a ddefnyddir yn yr adroddiadau Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth. Yn flaenorol wrth gyhoeddi’r ystadegau hyn, roeddem yn defnyddio’r derminoleg ‘cleifion’. Fodd bynnag, gwnaeth rhai defnyddwyr gamddehongli hyn fel cleifion unigryw. Mae’n bosibl y gallai person fod ar amryw o wahanol restri aros ar gyfer gwahanol gyflyrau – h.y. byddai un claf ond mwy nag un llwybr. Gan fod y set ddata amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth yn gasgliad data cyfun, nid ydym yn gallu mesur nifer y cleifion unigol. Felly, rydym yn defnyddio’r derminoleg ‘llwybrau cleifion’ i adlewyrchu’r ffaith y gall un person fod ar fwy nag un rhestr aros. Nid yw’r fethodoleg a ddefnyddir i fesur a chyfrifo’r ystadegau hyn wedi newid. Mae hyn yn fwy cyson hefyd â gwledydd eraill y DU o ran y ffordd maent yn adrodd ar amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth.

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol.

Cyn Chwefror 2017, roedd data rhewmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data a gylfwynwyd. O Chwefror 2017 ymlaen mae’r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir. Mae’r bwrdd iechyd ar hyn o bryd yn ymchwilio os bydd hi’n bosibl i ail-gyflwyno eu data hanesyddol gan eithrio sganiau DEXA, gan nad ydynt yw adrodd o dan RTT.

Nid oes gan bwrdd iechyd Hywel Dda unrhyw gleifion sy'n aros am meddygaeth awdiolegol o Ionawr 2019 ymlaen, oherwydd gwnaeth y gwasanaeth symud i’r model cymunedol.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Medi 2011 ymlaenMedi 2011 ymlaen


Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Mae swyddogaethau triniaeth manylach wedi’u cyflwyno’n ddiweddar ond nid ydynt wedi cael eu defnyddio’n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, gallai cleifion sy’n cael llawdriniaeth fasgwlaidd fod wedi cael eu cofnodi dan naill ai swyddogaethau triniaeth “Llawdriniaeth Gyffredinol” neu “Llawdriniaeth Fasgwlaidd”.
Er mwyn lleihau ansicrwydd ac er mwyn gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y swyddogaethau newydd yn cael eu dileu dros dro a bydd y swyddogaethau triniaeth yn cael eu cofnodi o dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd yr holl gleifion sy’n cael llawdriniaeth fasgwlaidd yn cael eu cyhoeddi nawr o dan “Llawdriniaeth Gyffredinol” hyd nes y bydd trefn gyson o gofnodi swyddogaethau triniaeth wedi’i chadarnhau ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Mae hyn bellach wedi’i roi ar waith yn ôl hyd at fis Ebrill 2016, pan gyflwynwyd y codau newydd, a byddant yn aros o dan benawdau cyffredinol hyd nes y bydd y swyddogaethau triniaeth manylach yn cael eu defnyddio’n gyson drwy Gymru.

Amcangyfrifir ffigurau Aneurin Bevan o fis Rhagfyr 2011 i fis Chwefror 2012 ar gyfer y rheini sy'n aros i ddechrau triniaeth a'r rheini a gafodd driniaeth, yn ogystal â ffigurau mis Mawrth 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth, gan ddefnyddio'r data ar gyfer mis Tachwedd 2011. Hefyd, nid yw'r data ers mis Ebrill 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth wedi'u dilysu'n llawn. Mae hyn wedi digwydd yn sgil rhoi System Gweinyddu Cleifion newydd ar waith ar ddiwedd 2011.
Nid oedd modd i ffigurau mis Hydref 2015 ar gyfer Gwasanaethau Diagnostig a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ar gyfer BILl Prifysgol Cwm Taf gael eu darparu’n gywir. Felly, mae ffigurau ar gyfer mis Medi 2015 wedi’u defnyddio fel amcangyfrifon.
Nid oedd modd i ffigurau mis Ebrill 2017 ar gyfer Gwasanaethau Diagnostig a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ar gyfer BILl Prifysgol Cwm Taf gael eu darparu’n gywir. Felly, mae ffigurau ar gyfer mis Mawrth 2017 wedi’u defnyddio fel amcangyfrifon.
Cyn Chwefror 2017, roedd data rhiwmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data a gyflwynwyd, sydd dim yn cael eu hadrodd o dan RTT. O Chwefror 2017 ymlaen mae’r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir.

Yn dilyn y penderfyniad i eithrio sganiau DEXA o’u cyflwyniad RTT o Chwefror 2017, darganfuwyd Betsi Cadwaladr fod rhai clinigau wedi parhau i adrodd y sganiau yma o dan riwmatoleg. O Hydref 2017 ymlaen, mae’r holl ddata ar gyfer sganiau DEXA yn Betsi Cadwaladr wedi’i eithrio.

Allweddeiriau
amseroedd aros; iechyd; triniaeth; ysbyty