Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl misoedd ac wythnosau wedi'u grwpio
None
[Lleihau]Preswyl BILl[Hidlwyd]
-
Preswyl BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlwyd]
-
Swyddogaeth Triniaeth 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
Cod Ardal Preswyl[Hidlo]
[Lleihau]Cam y Llwybr[Hidlwyd]
-
Cam y Llwybr 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros[Hidlo]
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 1
-
Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 2
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Pob unCliciwch yma i ddidoliPob un
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 26 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli26 i 36 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 36 wythnos
Med-11GwallGwallGwallGwall
Hyd-11GwallGwallGwallGwall
Tac-11GwallGwallGwallGwall
Rha-11GwallGwallGwallGwall
Ion-12GwallGwallGwallGwall
Chw-12GwallGwallGwallGwall
Maw-12GwallGwallGwallGwall
Ebr-12GwallGwallGwallGwall
Mai-12GwallGwallGwallGwall
Meh-12GwallGwallGwallGwall
Gor-12GwallGwallGwallGwall
Aws-12GwallGwallGwallGwall
Med-12GwallGwallGwallGwall
Hyd-12GwallGwallGwallGwall
Tac-12GwallGwallGwallGwall
Rha-12GwallGwallGwallGwall
Ion-13GwallGwallGwallGwall
Chw-13GwallGwallGwallGwall
Maw-13GwallGwallGwallGwall
Ebr-13GwallGwallGwallGwall
Mai-13GwallGwallGwallGwall
Meh-13GwallGwallGwallGwall
Gor-13GwallGwallGwallGwall
Aws-13GwallGwallGwallGwall
Med-13GwallGwallGwallGwall
Hyd-13GwallGwallGwallGwall
Tac-13GwallGwallGwallGwall
Rha-13GwallGwallGwallGwall
Ion-14GwallGwallGwallGwall
Chw-14GwallGwallGwallGwall
Maw-14GwallGwallGwallGwall
Ebr-14GwallGwallGwallGwall
Mai-14GwallGwallGwallGwall
Meh-14GwallGwallGwallGwall
Gor-14GwallGwallGwallGwall
Aws-14GwallGwallGwallGwall
Med-14GwallGwallGwallGwall
Hyd-14GwallGwallGwallGwall
Tac-14GwallGwallGwallGwall
Rha-14GwallGwallGwallGwall
Ion-15GwallGwallGwallGwall
Chw-15GwallGwallGwallGwall
Maw-15GwallGwallGwallGwall
Ebr-15GwallGwallGwallGwall
Mai-15GwallGwallGwallGwall
Meh-15GwallGwallGwallGwall
Gor-15GwallGwallGwallGwall
Aws-15GwallGwallGwallGwall
Med-15GwallGwallGwallGwall
Hyd-15GwallGwallGwallGwall
Tac-15GwallGwallGwallGwall
Rha-15GwallGwallGwallGwall
Ion-16GwallGwallGwallGwall
Chw-16GwallGwallGwallGwall
Maw-16GwallGwallGwallGwall
Ebr-16GwallGwallGwallGwall
Mai-16GwallGwallGwallGwall
Meh-16GwallGwallGwallGwall
Gor-16GwallGwallGwallGwall
Aws-16GwallGwallGwallGwall
Med-16GwallGwallGwallGwall
Hyd-16GwallGwallGwallGwall
Tac-16GwallGwallGwallGwall
Rha-16GwallGwallGwallGwall
Ion-17GwallGwallGwallGwall
Chw-17GwallGwallGwallGwall
Maw-17GwallGwallGwallGwall
Ebr-17GwallGwallGwallGwall
Mai-17GwallGwallGwallGwall
Meh-2017GwallGwallGwallGwall
Gor-2017GwallGwallGwallGwall
Aws-2017GwallGwallGwallGwall
Med-2017GwallGwallGwallGwall
Hyd-2017GwallGwallGwallGwall
Tac-2017GwallGwallGwallGwall
Rha-2017GwallGwallGwallGwall
Ion-2018GwallGwallGwallGwall
Chw-18GwallGwallGwallGwall
Maw-18GwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl
Amseroedd aros cyfunol rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth – cleifion sy’n aros (o fis Medi 2011 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
17 Mai 2018 17 Mai 2018

Diweddariad nesaf
21 Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar Amseroedd Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth ar gyfer llwybrau cleifion (llwybr agored) sy’n aros i ddechrau triniaeth yn ôl wythnosau wedi’u grwpio.

Ym mis Mawrth 2016, rydym wedi newid rhywfaint o’r derminoleg a ddefnyddir yn yr adroddiadau Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth. Yn flaenorol wrth gyhoeddi’r ystadegau hyn, roeddem yn defnyddio’r derminoleg ‘cleifion’. Fodd bynnag, gwnaeth rhai defnyddwyr gamddehongli hyn fel cleifion unigryw. Mae’n bosibl y gallai person fod ar amryw o wahanol restri aros ar gyfer gwahanol gyflyrau – h.y. byddai un claf ond mwy nag un llwybr. Gan fod y set ddata amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth yn gasgliad data cyfun, nid ydym yn gallu mesur nifer y cleifion unigol. Felly, rydym yn defnyddio’r derminoleg ‘llwybrau cleifion’ i adlewyrchu’r ffaith y gall un person fod ar fwy nag un rhestr aros. Nid yw’r fethodoleg a ddefnyddir i fesur a chyfrifo’r ystadegau hyn wedi newid. Mae hyn yn fwy cyson hefyd â gwledydd eraill y DU o ran y ffordd maent yn adrodd ar amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth.

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol.

Cyn Chwefror 2017, roedd data rhewmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data a gylfwynwyd. O Chwefror 2017 ymlaen mae’r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir. Mae’r bwrdd iechyd ar hyn o bryd yn ymchwilio os bydd hi’n bosibl i ail-gyflwyno eu data hanesyddol gan eithrio sganiau DEXA, gan nad ydynt yw adrodd o dan RTT.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Yn ddiweddar cyflwynwyd mathau o driniaeth fwy manwl ond nid ydynt wedi'u defnyddio'n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, efallai y bydd cleifion sy'n cael llawdriniaeth fasgwlaidd wedi'u cofnodi naill ai o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" neu "Llawdriniaeth Fasgwlaidd". Er mwyn lleihau ansicrwydd a gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y fath o driniaeth newydd yn cael eu dileu dros dro ac yn cael eu cofnodi dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd pob claf sy'n derbyn llawdriniaeth fasgwlaidd bellach yn cael ei chyhoeddi o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" nes bod cofnodi'r fath o driniaeth wedi ei gadarnhau i fod yn gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Bydd mwy o fanylion yn dilyn.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Medi 2011 ymlaenMedi 2011 ymlaen


Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amcangyfrifir ffigurau Aneurin Bevan o fis Rhagfyr 2011 i fis Chwefror 2012 ar gyfer y rheini sy'n aros i ddechrau triniaeth a'r rheini a gafodd driniaeth, yn ogystal â ffigurau mis Mawrth 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth, gan ddefnyddio'r data ar gyfer mis Tachwedd 2011. Hefyd, nid yw'r data ers mis Ebrill 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth wedi'u dilysu'n llawn. Mae hyn wedi digwydd yn sgil rhoi System Gweinyddu Cleifion newydd ar waith ar ddiwedd 2011.
Nid oedd modd i ffigurau mis Hydref 2015 ar gyfer Gwasanaethau Diagnostig a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ar gyfer BILl Prifysgol Cwm Taf gael eu darparu’n gywir. Felly, mae ffigurau ar gyfer mis Medi 2015 wedi’u defnyddio fel amcangyfrifon.
Nid oedd modd i ffigurau mis Ebrill 2017 ar gyfer Gwasanaethau Diagnostig a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ar gyfer BILl Prifysgol Cwm Taf gael eu darparu’n gywir. Felly, mae ffigurau ar gyfer mis Mawrth 2017 wedi’u defnyddio fel amcangyfrifon.
Cyn Chwefror 2017, roedd data rhiwmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data a gyflwynwyd, sydd dim yn cael eu hadrodd o dan RTT. O Chwefror 2017 ymlaen mae’r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir.

Yn dilyn y penderfyniad i eithrio sganiau DEXA o’u cyflwyniad RTT o Chwefror 2017, darganfuwyd Betsi Cadwaladr fod rhai clinigau wedi parhau i adrodd y sganiau yma o dan riwmatoleg. O Hydref 2017 ymlaen, mae’r holl ddata ar gyfer sganiau DEXA yn Betsi Cadwaladr wedi’i eithrio.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/referral-to-treatment-times/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
amseroedd aros; iechyd; triniaeth; ysbyty