Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran y llwybrau cleifion cau yn ôl y mis, y bwrdd iechyd lleol ac wythnosau wedi'u grwpio

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

None
Cod ardal preswyl[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILICyn Chwefror 2017, roedd data rhiwmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data y cyflwynwyd, sydd dim yn cael eu hadrodd o dan RTT. O Chwefror 2017 ymlaen mae\'r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir.[Hidlwyd]
-
Darparwr BILI 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Preswyl BILI[Hidlwyd]
-
Preswyl BILI 1[Hidlo]
Cod ardal darparwr[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth TriniaethO fis Ebrill 2016, mae\'r codau swyddogaeth triniaeth wedi newid. Cyn Chwefror 2017, roedd data rhiwmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data y cyflwynwyd, sydd dim yn cael eu hadrodd o dan RTT. O Chwefror 2017 ymlaen mae\'r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir.          [Hidlwyd]
-
Swyddogaeth Triniaeth 1[Hidlwyd]
Measure1
Wythosau wedi'u haros[Hidlo]
Dyddiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliHyd at 26 wythnosCliciwch yma i ddidoli26 i 36 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 36 wythnos
Med-11GwallGwallGwall
Hyd-11GwallGwallGwall
Tac-11GwallGwallGwall
Rha-11GwallGwallGwall
Ion-12GwallGwallGwall
Chwe-12GwallGwallGwall
Maw-12GwallGwallGwall
Ebr-12GwallGwallGwall
Mai-12GwallGwallGwall
Meh-12GwallGwallGwall
Gor-12GwallGwallGwall
Aws-12GwallGwallGwall
Med-12GwallGwallGwall
Hyd-12GwallGwallGwall
Tac-12GwallGwallGwall
Rha-12GwallGwallGwall
Ion-13GwallGwallGwall
Chwe-13GwallGwallGwall
Maw-13GwallGwallGwall
Ebr-13GwallGwallGwall
Mai-13GwallGwallGwall
Meh-13GwallGwallGwall
Gor-13GwallGwallGwall
Aws-13GwallGwallGwall
Med-13GwallGwallGwall
Hyd-13GwallGwallGwall
Tac-13GwallGwallGwall
Rha-13GwallGwallGwall
Ion-14GwallGwallGwall
Chwe-14GwallGwallGwall
Maw-14GwallGwallGwall
Ebr-14GwallGwallGwall
Mai-14GwallGwallGwall
Meh-14GwallGwallGwall
Gor-14GwallGwallGwall
Aws-14GwallGwallGwall
Med-14GwallGwallGwall
Hyd-14GwallGwallGwall
Tac-14GwallGwallGwall
Rha-14GwallGwallGwall
Ion-15GwallGwallGwall
Chwe-15GwallGwallGwall
Maw-15GwallGwallGwall
Ebr-15GwallGwallGwall
Mai-15GwallGwallGwall
Meh-15GwallGwallGwall
Gor-15GwallGwallGwall
Aws-15GwallGwallGwall
Med-15GwallGwallGwall
Hyd-15GwallGwallGwall
Tac-15GwallGwallGwall
Rha-15GwallGwallGwall
Ion-16GwallGwallGwall
Chwe-16GwallGwallGwall
Maw-16GwallGwallGwall
Ebr-16GwallGwallGwall
Mai-16GwallGwallGwall
Meh-16GwallGwallGwall
Gor-16GwallGwallGwall
Aws-16GwallGwallGwall
Med-16GwallGwallGwall
Hyd-16GwallGwallGwall
Tac-16GwallGwallGwall
Rha-16GwallGwallGwall
Ion-17GwallGwallGwall
Chwe-17GwallGwallGwall
Maw-17GwallGwallGwall
Ebr-17GwallGwallGwall
Mai-17GwallGwallGwall
Meh-17GwallGwallGwall
Gor-17GwallGwallGwall
Aws-17GwallGwallGwall
Med-17GwallGwallGwall
Hyd-17GwallGwallGwall
Tac-17GwallGwallGwall
Rha-17GwallGwallGwall
Ion-18GwallGwallGwall
Chwe-18GwallGwallGwall
Maw-18GwallGwallGwall
Ebr-18GwallGwallGwall
Mai-18GwallGwallGwall
Meh-18GwallGwallGwall
Gor-18GwallGwallGwall
Aws-18GwallGwallGwall
Med-18GwallGwallGwall
Hyd-18GwallGwallGwall
Tac-18GwallGwallGwall
Rha-18GwallGwallGwall
Ion-19GwallGwallGwall
Chwe-19GwallGwallGwall
Maw-19GwallGwallGwall
Ebr-19GwallGwallGwall
Mai-19GwallGwallGwall
Meh-19GwallGwallGwall
Gor-19GwallGwallGwall
Aws-19GwallGwallGwall
Med-19GwallGwallGwall
Hyd-19GwallGwallGwall
Tac-19GwallGwallGwall
Rha-19GwallGwallGwall
Ion-20GwallGwallGwall
Chwe-20GwallGwallGwall
Maw-20GwallGwallGwall
Ebr-20GwallGwallGwall
Mai-20GwallGwallGwall
Meh-20GwallGwallGwall
Gor-20GwallGwallGwall
Aws-20GwallGwallGwall
Med-20GwallGwallGwall
Hyd-20GwallGwallGwall
Tac-20GwallGwallGwall
Rha-20GwallGwallGwall
Ion-21GwallGwallGwall
Chwe-21GwallGwallGwall
Maw-21GwallGwallGwall
Ebr-21GwallGwallGwall
Mai-21GwallGwallGwall
Meh-21GwallGwallGwall
Gor-21GwallGwallGwall
Aws-21GwallGwallGwall
Med-21GwallGwallGwall
Hyd-21GwallGwallGwall
Tac-21GwallGwallGwall
Rha-21GwallGwallGwall
Ion-22GwallGwallGwall
Chwe-22GwallGwallGwall
Maw-22GwallGwallGwall
Ebr-22GwallGwallGwall
Mai-22GwallGwallGwall
Meh-22GwallGwallGwall
Gor-22GwallGwallGwall
Aws-22GwallGwallGwall
Med-22GwallGwallGwall
Hyd-22GwallGwallGwall
Tac-22GwallGwallGwall
Rha-22GwallGwallGwall
Ion-23GwallGwallGwall
Chwe-23GwallGwallGwall
Maw-23GwallGwallGwall
Ebr-23GwallGwallGwall
Mai-23GwallGwallGwall
Meh-23GwallGwallGwall
Gor-23GwallGwallGwall
Aws-23GwallGwallGwall
Med-23GwallGwallGwall
Hyd-23GwallGwallGwall
Tac-23GwallGwallGwall
Rha-23GwallGwallGwall
Ion-2024GwallGwallGwall
Chwe-24GwallGwallGwall
Maw-24GwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Amseroedd aros cyfunol rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth – llwybrau caeedig (O fis Medi 2011 ymlaen)

Diweddariad diwethaf

23/05/2024 23/05/2024

Diweddariad nesaf

20/06/2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

amseroedd aros; iechyd; triniaeth; ysbyty

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar Amseroedd Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth ar gyfer llwybrau cleifion ar gau.

Bydd llwybrau ar gau yn cynnwys: llwybrau cleifion wedi’u trin, llwybrau cleifion nad oeddent am gael eu gweld mwyach, llwybrau cleifion sydd wedi marw. Gan eithrio llwybrau cleifion ar gau gyda dyddiad dechrau triniaeth anhysbys.

Nid oes gan bwrdd iechyd Hywel Dda unrhyw gleifion sy'n aros am meddygaeth awdiolegol o Ionawr 2019 ymlaen, oherwydd gwnaeth y gwasanaeth symud i’r model cymunedol.


O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol.

Ym mis Mawrth 2016, rydym wedi newid rhywfaint o’r derminoleg a ddefnyddir yn yr adroddiadau Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth. Yn flaenorol wrth gyhoeddi’r ystadegau hyn, roeddem yn defnyddio’r derminoleg ‘cleifion’. Fodd bynnag, gwnaeth rhai defnyddwyr gamddehongli hyn fel cleifion unigryw. Mae’n bosibl y gallai person fod ar amryw o wahanol restri aros ar gyfer gwahanol gyflyrau – h.y. byddai un claf ond mwy nag un llwybr. Gan fod y set ddata amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth yn gasgliad data cyfun, nid ydym yn gallu mesur nifer y cleifion unigol. Felly, rydym yn defnyddio’r derminoleg ‘llwybrau cleifion’ i adlewyrchu’r ffaith y gall un person fod ar fwy nag un rhestr aros. Nid yw’r fethodoleg a ddefnyddir i fesur a chyfrifo’r ystadegau hyn wedi newid. Mae hyn yn fwy cyson hefyd â gwledydd eraill y DU o ran y ffordd maent yn adrodd ar amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth.


Casgliad data a dull cyfrifo

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Medi 2011 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer cleifion a oedd yn aros rhwng mis Medi 2011 a mis Tachwedd 2018 gan eu bwrdd iechyd lleol ar 21/02/2019. Digwyddodd oherwydd gwall yn y cyfrifiadau a ddefnyddiwyd, a oedd yn dangos data yn seiliedig ar ddarparwr bwrdd iechyd a nid preswylfa claf.

Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O ganlyniad i’r pandemig COVID-19 (y coronafeirws) cafodd pob apwyntiad i gleifion allanol nad ydynt yn rhai brys eu hatal dros dro ym mis Mawrth 2020. O ganlyniad, roedd yn rhaid i’r rhan fwyaf o ysbytai leihau’r gwasanaethau a gynigir ganddynt, neu eu hatal dros dro, ac arweiniodd hyn at ostyngiad yn y niferoedd ar gyfer llwybrau sydd wedi’u cau ym mis Ebrill 2020 a’r misoedd dilynol.

Nid yw Cwm Taf wedi gallu cyflwyno data ynghylch llwybrau ar gau ers mis Awst 2018. Felly, nid oes modd cymharu cyfanswm Cymru cyn Awst 2018 â’r misoedd diweddarach. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

Mae swyddogaethau triniaeth manylach wedi’u cyflwyno’n ddiweddar ond nid ydynt wedi cael eu defnyddio’n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, gallai cleifion sy’n cael llawdriniaeth fasgwlaidd fod wedi cael eu cofnodi dan naill ai swyddogaethau triniaeth “Llawdriniaeth Gyffredinol” neu “Llawdriniaeth Fasgwlaidd”.
Er mwyn lleihau ansicrwydd ac er mwyn gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y swyddogaethau newydd yn cael eu dileu dros dro a bydd y swyddogaethau triniaeth yn cael eu cofnodi o dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd yr holl gleifion sy’n cael llawdriniaeth fasgwlaidd yn cael eu cyhoeddi nawr o dan “Llawdriniaeth Gyffredinol” hyd nes y bydd trefn gyson o gofnodi swyddogaethau triniaeth wedi’i chadarnhau ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Mae hyn bellach wedi’i roi ar waith yn ôl hyd at fis Ebrill 2016, pan gyflwynwyd y codau newydd, a byddant yn aros o dan benawdau cyffredinol hyd nes y bydd y swyddogaethau triniaeth manylach yn cael eu defnyddio’n gyson drwy Gymru.

Ni all ffigurau Tachwedd 2016 ar gyfer Llawfeddygaeth Bediatrig yn Betsi Cadwaladr eu darparu yn gywir. Felly, defnyddiwyd ffigurau ar gyfer Hydref 2016 fel amcangyfrifon.
Cyn Chwefror 2017, roedd data rhiwmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data a gyflwynwyd, sydd dim yn cael eu hadrodd o dan RTT. O Chwefror 2017 ymlaen mae’r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir.

Oherwydd anawsterau technegol, nid oedd Aneurin Bevan yn gallu cynhyrchu’r adroddiad i ddarparu ffigurau ar gyfer y llwybrau cleifion hynny a gafodd driniaeth ym mis Mehefin a Gorffennaf 2012, ac er mwyn osgoi methu â chyflwyno unrhyw ffigurau, mae'r ffigurau ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth a gyflwynwyd yn flaenorol ar gyfer mis Mai 2012 wedi cael eu defnyddio fel amcangyfrifon.

Amcangyfrifir ffigurau Aneurin Bevan o fis Rhagfyr 2011 i fis Chwefror 2012 ar gyfer y rheini sy'n aros i ddechrau triniaeth a'r rheini a gafodd driniaeth, yn ogystal â ffigurau mis Mawrth 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth, gan ddefnyddio'r data ar gyfer mis Tachwedd 2011. Hefyd, nid yw'r data ers mis Ebrill 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth wedi'u dilysu'n llawn. Mae hyn wedi digwydd yn sgil rhoi System Gweinyddu Cleifion newydd ar waith ar ddiwedd 2011.