Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran y llwybrau cleifion cau yn ôl y mis, y bwrdd iechyd lleol ac wythnosau wedi'u grwpio
None
[Lleihau]Preswyl BILI[Hidlwyd]
-
Preswyl BILI 1[Hidlo]
Cod Ardal Parparwr[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlwyd]
-
Swyddogaeth Triniaeth 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswyl[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILI[Hidlwyd]
-
Darparwr BILI 1[Hidlo]
Measure1
Wythnosau wediu haros[Hidlo]
Dyddiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliHyd at 26 wythnosCliciwch yma i ddidoli26 i 36 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 36 wythnos
Med-1183.713.03.3
Hyd-1182.113.94.0
Tac-1183.512.53.9
Rha-1183.612.63.8
Ion-1281.514.04.5
Chw-1281.913.34.8
Maw-1282.212.55.3
Ebr-1284.312.82.9
Mai-1283.114.02.9
Meh-1281.914.83.3
Gor-1283.813.13.2
Aws-1282.713.63.8
Med-1281.315.73.0
Hyd-1281.015.73.3
Tac-1281.214.74.0
Rha-1282.913.43.7
Ion-1380.215.34.5
Chw-1380.114.65.4
Maw-1380.514.15.4
Ebr-1384.012.43.6
Mai-1382.013.44.6
Meh-1381.013.65.4
Gor-1383.011.45.6
Aws-1381.711.76.6
Med-1380.613.26.2
Hyd-1379.513.57.0
Tac-1379.413.57.1
Rha-1380.813.35.9
Ion-1478.714.37.1
Chw-1477.614.28.2
Maw-1476.512.910.6
Ebr-1480.613.16.3
Mai-1480.512.86.7
Meh-1478.913.57.6
Gor-1480.811.47.8
Aws-1479.512.08.5
Med-1478.313.78.0
Hyd-1478.413.18.5
Tac-1479.012.58.5
Rha-1481.011.67.4
Ion-1578.113.18.9
Chw-1576.913.49.8
Maw-1576.412.211.4
Ebr-1580.012.27.8
Mai-1578.812.48.7
Meh-1576.912.110.9
Gor-1578.111.510.5
Aws-1577.311.511.2
Med-1575.313.311.4
Hyd-1575.913.610.5
Tac-1576.213.410.3
Rha-1575.713.211.2
Ion-1674.414.411.2
Chw-1672.816.011.3
Maw-1674.913.212.0
Ebr-1679.712.77.6
Mai-1678.213.68.2
Meh-1677.213.29.6
Gor-1679.812.18.1
Aws-1678.113.18.9
Med-1676.414.09.6
Hyd-1678.213.48.4
Tac-1676.514.09.5
Rha-1677.113.69.3
Ion-1776.614.48.9
Chw-1774.215.010.8
Maw-1774.913.711.4
Ebr-1779.913.26.9
Mai-1778.114.47.5
Meh-1776.314.69.1
Gor-1779.013.47.6
Aws-1777.313.98.8
Med-1775.315.79.0
Hyd-1776.315.97.8
Tac-1774.915.59.6
Rha-1775.314.99.8
Ion-1873.417.29.4
Chw-1873.215.910.9
Maw-1875.413.710.9
Ebr-1879.614.85.6
Mai-1877.515.96.6
Meh-1877.114.98.0
Gor-1879.813.96.3
Aws-1878.614.07.4
Med-1877.215.57.4
Hyd-1877.015.67.3
Tac-1876.416.37.3
Rha-1877.515.86.7
Ion-1975.816.77.6
Chw-1976.415.77.9
Maw-1976.015.09.0
Ebr-1980.014.75.3
Mai-1978.615.46.0
Meh-1977.815.46.9

Metadata

Teitl
Amseroedd aros cyfunol rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth – llwybrau caeedig (O fis Medi 2011 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
22 Awst 2019 22 Awst 2019

Diweddariad nesaf
19 Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn darparu’r data presennol ar Amseroedd Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth ar gyfer llwybrau cleifion ar gau.
Ym mis Mawrth 2016, rydym wedi newid rhywfaint o’r derminoleg a ddefnyddir yn yr adroddiadau Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth. Yn flaenorol wrth gyhoeddi’r ystadegau hyn, roeddem yn defnyddio’r derminoleg ‘cleifion’. Fodd bynnag, gwnaeth rhai defnyddwyr gamddehongli hyn fel cleifion unigryw. Mae’n bosibl y gallai person fod ar amryw o wahanol restri aros ar gyfer gwahanol gyflyrau – h.y. byddai un claf ond mwy nag un llwybr. Gan fod y set ddata amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth yn gasgliad data cyfun, nid ydym yn gallu mesur nifer y cleifion unigol. Felly, rydym yn defnyddio’r derminoleg ‘llwybrau cleifion’ i adlewyrchu’r ffaith y gall un person fod ar fwy nag un rhestr aros. Nid yw’r fethodoleg a ddefnyddir i fesur a chyfrifo’r ystadegau hyn wedi newid. Mae hyn yn fwy cyson hefyd â gwledydd eraill y DU o ran y ffordd maent yn adrodd ar amseroedd aros Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth.

Bydd llwybrau ar gau yn cynnwys: llwybrau cleifion wedi’u trin, llwybrau cleifion nad oeddent am gael eu gweld mwyach, llwybrau cleifion sydd wedi marw. Gan eithrio llwybrau cleifion ar gau gyda dyddiad dechrau triniaeth anhysbys.

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Medi 2011 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer cleifion a oedd yn aros rhwng mis Medi 2011 a mis Tachwedd 2018 gan eu bwrdd iechyd lleol ar 21/02/2019. Digwyddodd oherwydd gwall yn y cyfrifiadau a ddefnyddiwyd, a oedd yn dangos data yn seiliedig ar ddarparwr bwrdd iechyd a nid preswylfa claf.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Mae swyddogaethau triniaeth manylach wedi’u cyflwyno’n ddiweddar ond nid ydynt wedi cael eu defnyddio’n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, gallai cleifion sy’n cael llawdriniaeth fasgwlaidd fod wedi cael eu cofnodi dan naill ai swyddogaethau triniaeth “Llawdriniaeth Gyffredinol” neu “Llawdriniaeth Fasgwlaidd”.
Er mwyn lleihau ansicrwydd ac er mwyn gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y swyddogaethau newydd yn cael eu dileu dros dro a bydd y swyddogaethau triniaeth yn cael eu cofnodi o dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd yr holl gleifion sy’n cael llawdriniaeth fasgwlaidd yn cael eu cyhoeddi nawr o dan “Llawdriniaeth Gyffredinol” hyd nes y bydd trefn gyson o gofnodi swyddogaethau triniaeth wedi’i chadarnhau ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Mae hyn bellach wedi’i roi ar waith yn ôl hyd at fis Ebrill 2016, pan gyflwynwyd y codau newydd, a byddant yn aros o dan benawdau cyffredinol hyd nes y bydd y swyddogaethau triniaeth manylach yn cael eu defnyddio’n gyson drwy Gymru

Amcangyfrifir ffigurau Aneurin Bevan o fis Rhagfyr 2011 i fis Chwefror 2012 ar gyfer y rheini sy'n aros i ddechrau triniaeth a'r rheini a gafodd driniaeth, yn ogystal â ffigurau mis Mawrth 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth, gan ddefnyddio'r data ar gyfer mis Tachwedd 2011. Hefyd, nid yw'r data ers mis Ebrill 2012 ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth wedi'u dilysu'n llawn. Mae hyn wedi digwydd yn sgil rhoi System Gweinyddu Cleifion newydd ar waith ar ddiwedd 2011.
Oherwydd anawsterau technegol, nid oedd Aneurin Bevan yn gallu cynhyrchu’r adroddiad i ddarparu ffigurau ar gyfer y llwybrau cleifion hynny a gafodd driniaeth ym mis Mehefin a Gorffennaf 2012, ac er mwyn osgoi methu â chyflwyno unrhyw ffigurau, mae'r ffigurau ar gyfer y rheini a gafodd driniaeth a gyflwynwyd yn flaenorol ar gyfer mis Mai 2012 wedi cael eu defnyddio fel amcangyfrifon.
Ni all ffigurau Tachwedd 2016 ar gyfer Llawfeddygaeth Bediatrig yn Betsi Cadwaladr eu darparu yn gywir. Felly, defnyddiwyd ffigurau ar gyfer Hydref 2016 fel amcangyfrifon.
Cyn Chwefror 2017, roedd data rhiwmatoleg ar gyfer Betsi Cadwaladr wedi eu gor-adrodd oherwydd y ffaith eu bod wedi cynnwys, ar gam, sganiau DEXA yn y data a gyflwynwyd, sydd dim yn cael eu hadrodd o dan RTT. O Chwefror 2017 ymlaen mae’r data a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn gywir.

Nid yw Cwm Taf wedi gallu cyflwyno data ynghylch llwybrau ar gau ers mis Awst 2018. Felly, nid oes modd cymharu cyfanswm Cymru cyn Awst 2018 â’r misoedd diweddarach. Gweler datganiad mis Chwefror am ragor o wybodaeth.

Allweddeiriau
amseroedd aros; iechyd; triniaeth; ysbyty