Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mesurau allweddol Atgyfeirio i Driniaeth: amseroedd aros canolrifol a 90fed canradd, cyfansymiau aros a llwybrau aros 26 a 36 wythnos, Ionawr 2018 ymlaen, yn ôl swyddogaeth triniaeth

Sylwch fod y data a gynhwysir yn y set ddata hwn yn cwmpasu cyfnod yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae rhai gwasanaethau'r GIG yn cael eu cynnig a dewisiadau pobl o ran gwasanaethau iechyd. Gweler y datganiad diweddaraf am ragor o wybodaeth.

None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Darparwr BILI[Hidlwyd]
-
Darparwr BILI 1[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Swyddogaeth triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y llwybrau yn arosCliciwch yma i ddidoliCanran y llwybrau sy'n aros llai na 26 wythnosCliciwch yma i ddidoliLlwybrau yn aros mwy na 36 wythnosCliciwch yma i ddidoliAmser aros canolrifol (wythnosau degol)Cliciwch yma i ddidoli90fed canradd (wythnosau degol)
[Lleihau]Pob Swyddogaeth TriniaethGwallGwallGwallGwallGwall
Pob Swyddogaeth TriniaethDamweiniau ac Achosion BrysGwallGwallGwallGwallGwall
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i IechydGwallGwallGwallGwallGwall
AnesthetegGwallGwallGwallGwallGwall
Gwasanaeth GwrthgeulyddGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth AwdiolegolGwallGwallGwallGwallGwall
Trallwysiad GwaedGwallGwallGwallGwallGwall
CardiolegGwallGwallGwallGwallGwall
Llawfeddygaeth GardiothorasigGwallGwallGwallGwallGwall
Trawsblannu CardiothorasigGwallGwallGwallGwallGwall
Patholeg GemegolGwallGwallGwallGwallGwall
Cytogeneteg Glinigol a Geneteg FoleciwlaiddGwallGwallGwallGwallGwall
Geneteg GlinigolGwallGwallGwallGwallGwall
Imiwnoleg Glinigol ac AlergeddGwallGwallGwallGwallGwall
Niwroffisioleg GlinigolGwallGwallGwallGwallGwall
Oncoleg Glinigol (yn flaenorol radiotherapi)GwallGwallGwallGwallGwall
Ffarmacoleg GlinigolGwallGwallGwallGwallGwall
Seicoleg GlinigolGwallGwallGwallGwallGwall
Llawdriniaeth y colon a'r rhefrGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth GymunedolGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth DdeintyddolGwallGwallGwallGwallGwall
DermatolegGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth DdiabeticGwallGwallGwallGwallGwall
Gwasanaethau DiagnostigGwallGwallGwallGwallGwall
Clustiau, Trwyn a GwddfGwallGwallGwallGwallGwall
EndocrinolegGwallGwallGwallGwallGwall
GastroenterolegGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth GyffredinolGwallGwallGwallGwallGwall
Patholeg GyffredinolGwallGwallGwallGwallGwall
Llawfeddygaeth GyffredinolGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth Genhedlol-wrinolGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth GeriatrigGwallGwallGwallGwallGwall
Meddyg Teulu - MamolaethGwallGwallGwallGwallGwall
Meddyg Teulu - arallGwallGwallGwallGwallGwall
GynaecolegGwallGwallGwallGwallGwall
HaematolegGwallGwallGwallGwallGwall
Haemotoleg (glinigol)GwallGwallGwallGwallGwall
HepatolegGwallGwallGwallGwallGwall
HistopatholegGwallGwallGwallGwallGwall
ImiwnopatholegGwallGwallGwallGwallGwall
Clefydau HeintusGwallGwallGwallGwallGwall
Radioleg YmyriadolGwallGwallGwallGwallGwall
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y CydGwallGwallGwallGwallGwall
Llawdriniaeth y Wyneb a’r GegGwallGwallGwallGwallGwall
Microbioleg FeddygolGwallGwallGwallGwallGwall
Oncoleg FeddygolGwallGwallGwallGwallGwall
Offthalmoleg FeddygolGwallGwallGwallGwallGwall
BydwreigiaethGwallGwallGwallGwallGwall
ArennegGwallGwallGwallGwallGwall
NiwrolegGwallGwallGwallGwallGwall
NiwropatholegGwallGwallGwallGwallGwall
NiwrolawdriniaethGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth NiwclearGwallGwallGwallGwallGwall
NyrsioGwallGwallGwallGwallGwall
Obstetreg – cleifion mewnol ac achosion dydd yn unig)GwallGwallGwallGwallGwall
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig)GwallGwallGwallGwallGwall
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig)GwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth AlwedigaetholGwallGwallGwallGwallGwall
OffthalmolegGwallGwallGwallGwallGwall
Llawdriniaeth y GegGwallGwallGwallGwallGwall
OrthodontegGwallGwallGwallGwallGwall
Deintyddiaeth BediatrigGwallGwallGwallGwallGwall
Oncoleg Feddygol BediatrigGwallGwallGwallGwallGwall
Niwroleg BediatrigGwallGwallGwallGwallGwall
Llawfeddygaeth BediatrigGwallGwallGwallGwallGwall
PediatregGwallGwallGwallGwallGwall
Rheoli PoenGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth LiniarolGwallGwallGwallGwallGwall
Llawdriniaeth BlastigGwallGwallGwallGwallGwall
RadiolegGwallGwallGwallGwallGwall
AdsefydluGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth AnadlolGwallGwallGwallGwallGwall
Deintyddiaeth AdferolGwallGwallGwallGwallGwall
RhiwmatolegGwallGwallGwallGwallGwall
Pwl o Isgemia dros droGwallGwallGwallGwallGwall
Trawma ac OrthopedigGwallGwallGwallGwallGwall
WrolegGwallGwallGwallGwallGwall
Llawdriniaeth BronGwallGwallGwallGwallGwall
Llawdriniaeth Gastroberfeddol UchafGwallGwallGwallGwallGwall
Llawdriniaeth FasgwlaiddGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygaeth StrôcGwallGwallGwallGwallGwall
Ffisioleg AnadlolGwallGwallGwallGwallGwall
Seicoleg GlinigolGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Yr amser aros canolrifol yw’r ffigur yn y canol wrth restru’r holl amseroedd aros o’r byrraf i’r hiraf, felly mae hanner yr holl arosiadau o fewn yr amser hwn. Fe’i defnyddir yn aml yn lle’r cymedr gan ei fod yn llai agored i werthoedd eithafol.


Casgliad data a dull cyfrifo

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Ionawr 2018 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Teitl

Amseroedd aros canolrifol a mesurau allweddol eraill ar gyfer atgyfeirio am driniaeth

Diweddariad diwethaf

23/05/2024 23/05/2024

Diweddariad nesaf

20/06/2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Atgyfeiriad am driniaeth (RTT), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Oherwydd pandemig COVID-19 (Coronafeirws) ataliwyd pob apwyntiad cleifion allanol nad oeddent yn rhai brys ym mis Mawrth 2020. Roedd hyn yn golygu y bu'n rhaid i'r rhan fwyaf o ysbytai leihau neu atal y gwasanaethau yr oeddent yn eu cynnig, ac fe arweiniodd hyn at gynnydd yn hyd yr aros a’r nifer o bobl ar y llwybrau cleifion ym mis Ebrill 2020 a'r misoedd dilynol.

Dolenni'r we

I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
https://llyw.cymru/amseroedd-atgyfeiriad-am-driniaeth

Allweddeiriau

RTT Waiting times