Skip to content

Darparwr data: Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansiau yn ôl ardal a mis
None
Ardal[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]DAA[Hidlo]
-
-
[Lleihau]DAA 1
-
-
DAA 2
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2019Cliciwch yma i ddidoliMai 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019
[Lleihau]Helpu i ddewis[Lleihau]Nifer digwyddiadau ymgysylltu cymunedol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru [AQI1]Nifer digwyddiadau ymgysylltu cymunedol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru [AQI1]112931
[Lleihau]Nifer yr achosion o fod yn bresennol mewn digwyddiadau rhanddeiliaid allweddol [AQI3]Nifer yr achosion o fod yn bresennol mewn digwyddiadau rhanddeiliaid allweddol [AQI3]394118
[Lleihau]Nifer yr ymweliadau unigryw â gwefan Galw Iechyd Cymru [AQI4i]Nifer yr ymweliadau unigryw â gwefan Galw Iechyd Cymru [AQI4i]296,222293,461364,768
[Lleihau]Nifer y galwadau Galw Iechyd Cymru yn ôl rheswm (10 uchaf y chwarter) [AQI4ii]Problemau deintyddol3,8063,9243,727
Poen yn yr abdomen1,2271,3401,243
Brech641557585
Poen yn y frest689607567
Cwympo - nid achos trawmatig...
Plentyn yn llefain...
Amlyncu gwenwyn...
Chwydu376394322
Anaf i'r pen...
Ymholiad am feddyginiaeth...
Twymyn691570540
Poen cefn462459476
Symptomau eraill633700620
Dolur gwddf554466438
Peswch461306259
Anawsterau anadlu...
[Lleihau]Nifer a chanran y galwyr aml [AQI5]Nifer y galwyr aml275273267
Nifer yr achosion a gynhyrchyd gan alwyr aml2,2782,2572,487
Cyfanswm nifer yr achosion39,87639,78538,490
Canran yr achosion o alwyr aml mewn cymhariaeth â nifer y digwyddiadau yn gyffredinol5.75.76.5
[Lleihau]Ateb fy ngalwad[Lleihau]Nifer y galwadau Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd a atebwyd [AQI6]Nifer y galwadau Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd a atebwyd [AQI6]6,7016,9156,280
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7]...
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7i]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7i]41,53140,79340,133
[Lleihau]Galwadau 999: amser i ateb [AQI7ii]Galwadau 999: amser i ateb - ymateb canolrif (mewn eiliadau)222
Galwadau 999: amser i ateb - 65ain canradd (mewn eiliadau)333
Galwadau 999: amser i ateb - 95ain canradd (mewn eiliadau)635666
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS) [AQI8]Cyfanswm nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS)39,87639,78538,490
Protocol 06: problemau anadlu4,3193,9043,691
Protocol 10: poen yn y frest4,4354,3114,210
Protocol 12: confylsiynau / ffitiadau1,3031,3271,272
Protocol 17: cwympiadau4,5444,5224,437
Protocol 21: gwaedlif / rhwygiadau ar y croen1,5051,5161,423
Protocol 23: gorddos / gwenwyno (amlyncu)...
Protocol 25: seicolegol / ymddygiad annormal / hunanladdiad...
Protocol 26: unigolyn sâl - diagnosis penodol2,9983,0012,828
Protocol 28: strôc - CVA1,4381,3471,305
Protocol 30: anafiadau trawmatig, penodol...
Protocol 31: anymwybodol / llewygu (bron a bod)2,4192,3712,390
Protocol 35: Gweithwyr iechyd proffesiynol4,1134,2013,944
Protocol UGA2: uwchraddio i oren 21,2451,4631,308
Protocol *U: anhysbys - defnyddiwr wedi gadael yr alwad...
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin) [AQI9i]Nifer y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)3,4123,2803,334
Nifer yr asesiadau ffôn NHSDW a gafodd eu datrys gyda chanlyniad 'nad oedd ambiwlans yn ofynnol’1,3931,4301,423
Nifer yr asesiadau ffôn desg glinigol a ddatryswyd gyda chanlyniad 'nad oedd ambiwlans yn ofynnol’2,0191,8501,911
Canran y galwadau a ddaeth i ben yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth8.68.28.7
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru [AQI9ii]Nifer y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru2,6602,6702,681
Nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS)39,87639,78538,490
Canran y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru6.76.77.0
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru [AQI9iii]Nifer y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru gyda’r canlyniad bod 'angen ambiwlans’959959948
Cyfanswm nifer y galwadau a frysbennwyd gan gynghorydd nyrsio2,3522,3892,371
Canran y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru40.840.140.0
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i gyngor gofal amgen [AQI9iv]Nifer y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i wasanaethau cyngor gofal amgen1,3931,4301,423
Cyfanswm nifer y galwadau a frysbennwyd gan gynghorydd nyrsio2,3522,3892,371
Canran y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i wasanaethau cyngor gofal amgen59.259.960.0
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau a dderbyniwyd o fewn 24 awr yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin) [AQI10i]Nifer y digwyddiadau a dderbyniwyd o fewn 24 awr yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)211212299
Nifer y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)3,4123,2803,334
Canran ailgysylltu o fewn 24 awr i frysbennu dros y ffôn (Gwrando a Thrin)6.26.59.0
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau o fewn 24 awr yn dilyn presenoldeb yn y lleoliad, lle na chludwyd y claf i'r ysbyty (Gwrando a Thrin) [AQI10ii]Nifer y digwyddiadau o fewn 24 awr yn dilyn Gwrando a Thrin182126
Nifer yr achosion o fod yn y lleoliad lle na chludwyd y claf i'r ysbyty (Gwrando a Thrin)2,8543,0072,805
Canran ailgysylltu o fewn 24 awr i Gwrando a Thrin0.60.70.9
[Lleihau]Dod i’m gweld[Lleihau]Galwadau cod COCH, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI11]Nifer y digwyddiadau categori COCH sy'n arwain at ymateb brys1,9672,1722,138
Nifer y digwyddiadau categori COCH gyda'r ymateb cyntaf yn cyrraedd y lleoliad o fewn 8 munud1,3821,5251,549
Canran y digwyddiadau categori COCH gyda'r ymateb cyntaf yn cyrraedd y lleoliad o fewn 8 munud (targed 65%)70.370.272.5
Categori COCH - ymateb canolrif (mewn eiliadau)330326323
Categori COCH - 65ain canradd (mewn eiliadau)432436415
Categori COCH - 95ain canradd (mewn eiliadau)992963964
[Lleihau]Galwadau cod AMBR, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI12]Nifer y digwyddiadau categori AMBR sy'n arwain at ymateb brys22,55122,68821,502
Categori AMBR - ymateb canolrif (mewn eiliadau)1,6731,6021,613
Categori AMBR - 65ain canradd (mewn eiliadau)2,5652,4322,464
Categori COCH - 95ain canradd (mewn eiliadau)11,2129,69910,316
[Lleihau]Galwadau cod GWYRDD, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI13]Nifer y digwyddiadau categori GWYRDD sy'n arwain at ymateb2,2372,2432,169
Categori GWYRDD - ymateb canolrif (mewn eiliadau)2,7492,6842,657
Categori GWYRDD - 65ain canradd (mewn eiliadau)4,2843,9663,876
Categori GWYRDD - 95ain canradd (mewn eiliadau)16,76018,01816,206
[Lleihau]Nifer y digwyddiadau yr ymatebwyd iddynt ble roedd o leiaf 1 adnodd wedi cyrraedd yn y fan a’r lleNifer y digwyddiadau yr ymatebwyd iddynt ble roedd o leiaf 1 adnodd wedi cyrraedd yn y fan a’r lle (ac eithrio digwyddiadau lle mae dosbarthiadau lluosog yn briodol)21,75722,32120,999
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 1 cerbyd yn y fan a’r lle82.583.082.9
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 2 gerbyd yn y fan a’r lle16.015.515.5
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 3 cherbyd yn y fan a’r lle1.21.31.3
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 4 neu ragor o gerbydau yn y fan a’r lle0.30.20.3
[Lleihau]Presenoldeb Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol yn y lleoliad, gan gynnwys yn ôl categori galwadau a chanran [AQI15]Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad1,5211,4531,584
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - COCH1,193287306
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - AMBR611,1081,216
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - GWYRDD2675862
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad lle mai dyna'r ymateb cyntaf i gyrraedd y lleoliad1,3161,2781,361
Canran yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad lle mai nhw oedd yr ymateb cyntaf i gyrraedd y lleoliad86.588.085.9
[Lleihau]Rhoi triniaeth i mi[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty [AQI16i]Canran y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty17.220.011.0
Nifer y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty414519
Cyfanswm nifer y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon238225172
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol [AQI16ii]Canran y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol94.695.996.6
Nifer y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol351352365
Cyfanswm nifer y cleifion yr amheuir iddynt gael strôc371367378
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia a bwndel gofal priodol [AQI16iii]Canran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael bwndel gofal priodol [gan gynnwys analgesia]83.981.783.9
Nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael bwndel gofal priodol214205214
Cyfanswm nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri255251255
Canran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia93.391.693.7
Nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia238230239
Cyfanswm nifer y cleifion hyn yr amheuir eu bod wedi torri clun255251255
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol [AQI16iv]Canran y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol70.364.482.9
Nifer y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol455858
Cyfanswm nifer y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI)649070
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS [AQI16v]Canran y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS98.697.3100.0
Nifer y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS707353
Cyfanswm y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis717553
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol [AQI16vi]Canran y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol100.0100.0100.0
Nifer y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol372239
Cyfanswm nifer y cleifion 5 mlwydd oed ac iau yr amheuir iddynt gael ffit wres372239
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol [AQI16vii]Canran y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol87.683.289.2
Nifer y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol261253215
Cyfanswm nifer y cleifion hypoglycemig298304241
[Lleihau]Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty [AQI17]Cyfanswm nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty5,1025,1594,822
Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty - triniaeth yn y lleoliad2,8543,0072,805
Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty - cyfeirio at ddarparwr arall2,2482,1522,017
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau lle’r oedd adnodd yn ymateb delfrydol / addas yn unol â’r model ymateb clinigol [AQI18]Nifer y digwyddiadau lle’r oedd RRV yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol...
Nifer y digwyddiadau lle anfonwyd RRV fel ymateb delfrydol...
Canran o y ddigwyddiadau lle anfonwyd RRV fel ymateb delfrydol...
Nifer y digwyddiadau lle’r oedd EA yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol...
Nifer y digwyddiadau lle anfonwyd EA fel ymateb delfrydol...
Canran y digwyddiadau lle anfonwyd EA fel ateb delfrydol...
Nifer y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (cerdyn 35) lle’r oedd UCS yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol...
Nifer y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (cerdyn 35) lle anfonwyd UCS fel ymateb delfrydol...
Canran y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol lle anfonwyd UCS fel ymateb delfrydol...
Cyfanswm nifer y digwyddiadau OREN yr ymatebwyd iddynt20,17419,97819,058
Nifer y digwyddiadau OREN lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd13,74413,78212,938
Canran y digwyddiadau OREN lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd68.169.067.9
Nifer y digwyddiadau OREN lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf1,2751,1001,122
Canran y digwyddiadau OREN lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf6.35.55.9
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD2 yr ymatebwyd iddynt882930899
Nifer y digwyddiadau GWYRDD2 lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd503544534
Canran y digwyddiadau GWYRDD2 lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd57.058.559.4
Nifer y digwyddiadau GWYRDD2 lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf364430
Canran y digwyddiadau GWYRDD2 lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf4.14.73.3
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) yr ymatebwyd iddynt1,0881,1041,024
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd700734647
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd64.366.563.2
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf595868
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf5.45.36.6
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) yr ymatebwyd iddynt2,7552,8822,738
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd1,7911,8771,845
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd65.065.167.4
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf8109
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf0.30.30.3
[Lleihau]Mynd â mi i'r ysbyty[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn dilyn asesiad wyneb yn wyneb [AQI19i]Nifer y cleifion 999 a gludwyd i'r ysbyty15,48015,68714,812
Cyfanswm nifer y digwyddiadau lle'r oedd adnodd ambiwlans yn bresennol23,29523,35222,276
Canran y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn dilyn asesiad wyneb yn wyneb66.567.266.5
[Lleihau]Nifer y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn ôl math [AQI19ii]Nifer y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn ôl math20,48520,92819,753
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys18,62219,08918,008
Haen 2 Unedau damweiniau ac achosion brys llai o faint - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol516521540
Haen 3 Prif unedau acíwt - Uned Dderbyn Feddygol1,047977912
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)300341293
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty [AQI20i]Canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty48.650.250.6
Nifer yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud9,5519,9709,577
Cyfanswm nifer y trosglwyddiadau19,66119,86218,912
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty, yn ôl math o ysbyty [AQI20ii]Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud48.149.850.5
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud8,8169,2758,950
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau18,33318,62717,735
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud28.040.134.3
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud87119107
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau311297312
Haen 3 Prif unedau acíwt - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud63.761.460.1
Haen 3 Prif unedau acíwt - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud648576520
Haen 3 Prif unedau acíwt - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau1,017938865
Arall - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud0.00.00.0
Arall - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud000
Arall - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau000
[Lleihau]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o hysbysiad i drosglwyddo dros 15 munud [AQI21]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o hysbysiad i drosglwyddo dros 15 munud8,7667,1007,324
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys8,4946,9247,097
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol15966106
Haen 3 Prif uned acíwt - Uned Derbyniadau Meddygol113110121
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)000
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud o ran trosglwyddo gofal cleifion i staff yr ysbyty [AQI22i]Canran o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud74.975.882.5
Nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud14,72115,06315,603
Cyfanswm nifer y trosglwyddiadau19,66119,86218,912
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud o ran trosglwyddo gofal cleifion i staff yr ysbyty yn ôl math o ysbyty [AQI22ii]Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud74.375.282.0
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud13,61514,01114,544
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau18,33318,62717,735
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud80.184.590.7
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud249251283
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau311297312
Haen 3 Prif unedau acíwt - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud84.385.489.7
Haen 3 Prif unedau acíwt - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud857801776
Haen 3 Prif unedau acíwt - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau1,017938865
Arall - canran o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud0.00.00.0
Arall - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud000
Arall - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau [AQI22]000
[Lleihau]Cludo i leoliadau eraill y BILl [AQI23]Cludo i ysbyty y tu allan i ardal Bwrdd Iechyd Lleol1,6201,7741,582
Nifer yr achosion o gludo yn gyffredinol i'r ysbyty20,48520,92819,753
Canran yr achosion o gludo i'r ysbyty y tu allan i ardal y Bwrdd Iechyd Lleol7.98.58.0
[Lleihau]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o drosglwyddo i glirio dros 15 munud [AQI24]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o drosglwyddo i glirio dros 15 munud1,062947644
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys1,033926631
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol1352
Haen 3 (Prif uned acíwt) - Uned Derbyniadau Meddygol161510
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)000

Metadata

Teitl
Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansiau yn ôl ardal a mis

Diweddariad diwethaf
22 Awst 2019 22 Awst 2019

Diweddariad nesaf
21 Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar ran pobl Cymru, mae gwasanaethau ambiwlans brys yn cael eu comisiynu gan y saith Bwrdd Iechyd Lleol drwy’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB).

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) sy’n darparu gwasanaethau ambiwlans brys i boblogaeth Cymru.

Mae’r PGAB wedi datblygu cyfres o Ddangosyddion Ansawdd Ambiwlans i fonitro a gwella perfformiad ar draws y Llwybr Gofal Ambiwlans 5 Cam: Helpu i ddewis; Ateb fy ngalwad; Dod i’m gweld; Rhoi triniaeth i mi; Mynd â mi i'r ysbyty


Casgliad data a dull cyfrifo
Darperir y data gan yr Adran Gwybodeg Iechyd yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Yn fisol o mis Ebrill 2016

Ansawdd ystadegol
Cyflenwir data ar daenlen EXCEL a'i drosglwyddo i gronfa ddata MYNEDIAD; gwneir gwiriadau dilysu yn cynnwys tueddiadau misol a chyfeirid unrhyw ymholiadau tuag at YGAC / PGAB

Allweddeiriau
Ambiwlans; Galw Iechyd Cymru