Skip to content

Darparwr data: Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansiau yn ôl ardal a mis
None
Ardal[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]DAA[Hidlo]
-
-
[Lleihau]DAA 1
-
-
DAA 2
Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2019
[Lleihau]Helpu i ddewis[Lleihau]Nifer digwyddiadau ymgysylltu cymunedol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru [AQI1]Nifer digwyddiadau ymgysylltu cymunedol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru [AQI1]9
[Lleihau]Nifer yr achosion o fod yn bresennol mewn digwyddiadau rhanddeiliaid allweddol [AQI3]Nifer yr achosion o fod yn bresennol mewn digwyddiadau rhanddeiliaid allweddol [AQI3]12
[Lleihau]Nifer yr ymweliadau unigryw â gwefan Galw Iechyd Cymru [AQI4i]Nifer yr ymweliadau unigryw â gwefan Galw Iechyd Cymru [AQI4i]310,381
[Lleihau]Nifer y galwadau Galw Iechyd Cymru yn ôl rheswm (10 uchaf y chwarter) [AQI4ii]Problemau deintyddol3,730
Poen yn yr abdomen1,292
Brech536
Poen yn y frest750
Cwympo - nid achos trawmatig.
Plentyn yn llefain.
Amlyncu gwenwyn.
Chwydu.
Anaf i'r pen.
Ymholiad am feddyginiaeth.
Twymyn770
Poen cefn441
Symptomau eraill606
Dolur gwddf487
Peswch547
Anawsterau anadlu433
[Lleihau]Nifer a chanran y galwyr aml [AQI5]Nifer y galwyr aml268
Nifer yr achosion a gynhyrchyd gan alwyr aml2,155
Cyfanswm nifer yr achosion40,245
Canran yr achosion o alwyr aml mewn cymhariaeth â nifer y digwyddiadau yn gyffredinol5.4
[Lleihau]Ateb fy ngalwad[Lleihau]Nifer y galwadau Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd a atebwyd [AQI6]Nifer y galwadau Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd a atebwyd [AQI6]7,217
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7]44,975
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS) [AQI8]Cyfanswm nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS)40,245
Protocol 06: problemau anadlu4,945
Protocol 10: poen yn y frest4,317
Protocol 12: confylsiynau / ffitiadau1,319
Protocol 17: cwympiadau4,405
Protocol 21: gwaedlif / rhwygiadau ar y croen1,474
Protocol 23: gorddos / gwenwyno (amlyncu).
Protocol 25: seicolegol / ymddygiad annormal / hunanladdiad.
Protocol 26: unigolyn sâl - diagnosis penodol3,087
Protocol 28: strôc - CVA1,331
Protocol 30: anafiadau trawmatig, penodol.
Protocol 31: anymwybodol / llewygu (bron a bod)2,346
Protocol 35: Gweithwyr iechyd proffesiynol4,464
Protocol UGA2: uwchraddio i oren 21,192
Protocol *U: anhysbys - defnyddiwr wedi gadael yr alwad.
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin) [AQI9i]Nifer y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)3,765
Nifer yr asesiadau ffôn NHSDW a gafodd eu datrys gyda chanlyniad 'nad oedd ambiwlans yn ofynnol’1,345
Nifer yr asesiadau ffôn desg glinigol a ddatryswyd gyda chanlyniad 'nad oedd ambiwlans yn ofynnol’2,420
Canran y galwadau a ddaeth i ben yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth9.4
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru [AQI9ii]Nifer y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru2,777
Nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS)40,245
Canran y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru6.9
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru [AQI9iii]Nifer y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru gyda’r canlyniad bod 'angen ambiwlans’1,078
Cyfanswm nifer y galwadau a frysbennwyd gan gynghorydd nyrsio2,423
Canran y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru44.5
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i gyngor gofal amgen [AQI9iv]Nifer y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i wasanaethau cyngor gofal amgen1,345
Cyfanswm nifer y galwadau a frysbennwyd gan gynghorydd nyrsio2,423
Canran y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i wasanaethau cyngor gofal amgen55.5
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau a dderbyniwyd o fewn 24 awr yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin) [AQI10i]Nifer y digwyddiadau a dderbyniwyd o fewn 24 awr yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)165
Nifer y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)3,765
Canran ailgysylltu o fewn 24 awr i frysbennu dros y ffôn (Gwrando a Thrin)4.4
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau o fewn 24 awr yn dilyn presenoldeb yn y lleoliad, lle na chludwyd y claf i'r ysbyty (Gwrando a Thrin) [AQI10ii]Nifer y digwyddiadau o fewn 24 awr yn dilyn Gwrando a Thrin21
Nifer yr achosion o fod yn y lleoliad lle na chludwyd y claf i'r ysbyty (Gwrando a Thrin)2,944
Canran ailgysylltu o fewn 24 awr i Gwrando a Thrin0.7
[Lleihau]Dod i’m gweld[Lleihau]Galwadau cod COCH, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI11]Nifer y digwyddiadau categori COCH sy'n arwain at ymateb brys2,028
Nifer y digwyddiadau categori COCH gyda'r ymateb cyntaf yn cyrraedd y lleoliad o fewn 8 munud1,456
Canran y digwyddiadau categori COCH gyda'r ymateb cyntaf yn cyrraedd y lleoliad o fewn 8 munud (targed 65%)71.8
Categori COCH - ymateb canolrif (mewn eiliadau)326
Categori COCH - 65ain canradd (mewn eiliadau)426
Categori COCH - 95ain canradd (mewn eiliadau)926
[Lleihau]Galwadau cod AMBR, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI12]Nifer y digwyddiadau categori AMBR sy'n arwain at ymateb brys22,872
Categori AMBR - ymateb canolrif (mewn eiliadau)1,563
Categori AMBR - 65ain canradd (mewn eiliadau)2,405
Categori COCH - 95ain canradd (mewn eiliadau)10,715
[Lleihau]Galwadau cod GWYRDD, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI13]Nifer y digwyddiadau categori GWYRDD sy'n arwain at ymateb2,300
Categori GWYRDD - ymateb canolrif (mewn eiliadau)2,756
Categori GWYRDD - 65ain canradd (mewn eiliadau)4,027
Categori GWYRDD - 95ain canradd (mewn eiliadau)17,699
[Lleihau]Nifer y digwyddiadau yr ymatebwyd iddynt ble roedd o leiaf 1 adnodd wedi cyrraedd yn y fan a’r lleNifer y digwyddiadau yr ymatebwyd iddynt ble roedd o leiaf 1 adnodd wedi cyrraedd yn y fan a’r lle (ac eithrio digwyddiadau lle mae dosbarthiadau lluosog yn briodol)22,338
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 1 cerbyd yn y fan a’r lle83.3
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 2 gerbyd yn y fan a’r lle15.2
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 3 cherbyd yn y fan a’r lle1.3
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 4 neu ragor o gerbydau yn y fan a’r lle0.2
[Lleihau]Presenoldeb Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol yn y lleoliad, gan gynnwys yn ôl categori galwadau a chanran [AQI15]Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad1,613
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - COCH295
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - AMBR1,227
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - GWYRDD91
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad lle mai dyna'r ymateb cyntaf i gyrraedd y lleoliad1,386
Canran yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad lle mai nhw oedd yr ymateb cyntaf i gyrraedd y lleoliad85.9
[Lleihau]Rhoi triniaeth i mi[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty [AQI16i]Canran y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty15.0
Nifer y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty45
Cyfanswm nifer y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon301
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol [AQI16ii]Canran y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol96.0
Nifer y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol388
Cyfanswm nifer y cleifion yr amheuir iddynt gael strôc404
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia a bwndel gofal priodol [AQI16iii]Canran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael bwndel gofal priodol [gan gynnwys analgesia]80.6
Nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael bwndel gofal priodol232
Cyfanswm nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri288
Canran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia91.7
Nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia264
Cyfanswm nifer y cleifion hyn yr amheuir eu bod wedi torri clun288
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol [AQI16iv]Canran y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol65.9
Nifer y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol56
Cyfanswm nifer y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI)85
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS [AQI16v]Canran y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS100.0
Nifer y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS91
Cyfanswm y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis91
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol [AQI16vi]Canran y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol100.0
Nifer y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol41
Cyfanswm nifer y cleifion 5 mlwydd oed ac iau yr amheuir iddynt gael ffit wres41
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol [AQI16vii]Canran y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol85.3
Nifer y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol273
Cyfanswm nifer y cleifion hypoglycemig320
[Lleihau]Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty [AQI17]Cyfanswm nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty5,305
Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty - triniaeth yn y lleoliad2,944
Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty - cyfeirio at ddarparwr arall2,361
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau lle’r oedd adnodd yn ymateb delfrydol / addas yn unol â’r model ymateb clinigol [AQI18]Nifer y digwyddiadau lle’r oedd RRV yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol.
Nifer y digwyddiadau lle anfonwyd RRV fel ymateb delfrydol.
Canran o y ddigwyddiadau lle anfonwyd RRV fel ymateb delfrydol.
Nifer y digwyddiadau lle’r oedd EA yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol.
Nifer y digwyddiadau lle anfonwyd EA fel ymateb delfrydol.
Canran y digwyddiadau lle anfonwyd EA fel ateb delfrydol.
Nifer y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (cerdyn 35) lle’r oedd UCS yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol.
Nifer y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (cerdyn 35) lle anfonwyd UCS fel ymateb delfrydol.
Canran y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol lle anfonwyd UCS fel ymateb delfrydol.
Cyfanswm nifer y digwyddiadau OREN yr ymatebwyd iddynt20,479
Nifer y digwyddiadau OREN lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd14,101
Canran y digwyddiadau OREN lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd68.9
Nifer y digwyddiadau OREN lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf1,214
Canran y digwyddiadau OREN lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf5.9
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD2 yr ymatebwyd iddynt909
Nifer y digwyddiadau GWYRDD2 lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd526
Canran y digwyddiadau GWYRDD2 lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd57.9
Nifer y digwyddiadau GWYRDD2 lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf32
Canran y digwyddiadau GWYRDD2 lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf3.5
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) yr ymatebwyd iddynt1,084
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd641
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd59.1
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf68
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf6.3
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) yr ymatebwyd iddynt3,020
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd1,954
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd64.7
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf12
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf0.4
[Lleihau]Mynd â mi i'r ysbyty[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn dilyn asesiad wyneb yn wyneb [AQI19i]Nifer y cleifion 999 a gludwyd i'r ysbyty15,942
Cyfanswm nifer y digwyddiadau lle'r oedd adnodd ambiwlans yn bresennol23,563
Canran y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn dilyn asesiad wyneb yn wyneb67.7
[Lleihau]Nifer y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn ôl math [AQI19ii]Nifer y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn ôl math21,230
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys19,510
Haen 2 Unedau damweiniau ac achosion brys llai o faint - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol528
Haen 3 Prif unedau acíwt - Uned Dderbyn Feddygol898
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)294
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty [AQI20i]Canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty48.0
Nifer yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud9,752
Cyfanswm nifer y trosglwyddiadau20,324
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty, yn ôl math o ysbyty [AQI20ii]Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud47.6
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud9,119
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau19,159
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud28.9
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud88
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau304
Haen 3 Prif unedau acíwt - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud63.3
Haen 3 Prif unedau acíwt - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud545
Haen 3 Prif unedau acíwt - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau861
Arall - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud0.0
Arall - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud0
Arall - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau0
[Lleihau]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o hysbysiad i drosglwyddo dros 15 munud [AQI21]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o hysbysiad i drosglwyddo dros 15 munud8,781
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys8,450
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol192
Haen 3 Prif uned acíwt - Uned Derbyniadau Meddygol140
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)0
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud o ran trosglwyddo gofal cleifion i staff yr ysbyty [AQI22i]Canran o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud75.3
Nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud15,306
Cyfanswm nifer y trosglwyddiadau20,324
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud o ran trosglwyddo gofal cleifion i staff yr ysbyty yn ôl math o ysbyty [AQI22ii]Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud75.1
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud14,389
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau19,159
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud86.8
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud264
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau304
Haen 3 Prif unedau acíwt - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud75.8
Haen 3 Prif unedau acíwt - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud653
Haen 3 Prif unedau acíwt - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau861
Arall - canran o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud0.0
Arall - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud0
Arall - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau [AQI22]0
[Lleihau]Cludo i leoliadau eraill y BILl [AQI23]Cludo i ysbyty y tu allan i ardal Bwrdd Iechyd Lleol1,522
Nifer yr achosion o gludo yn gyffredinol i'r ysbyty21,230
Canran yr achosion o gludo i'r ysbyty y tu allan i ardal y Bwrdd Iechyd Lleol7.2
[Lleihau]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o drosglwyddo i glirio dros 15 munud [AQI24]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o drosglwyddo i glirio dros 15 munud1,099
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys1,068
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol5
Haen 3 (Prif uned acíwt) - Uned Derbyniadau Meddygol26
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)0

Metadata

Teitl
Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansiau yn ôl ardal a mis

Diweddariad diwethaf
24 Mai 2019 24 Mai 2019

Diweddariad nesaf
22 Awst 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar ran pobl Cymru, mae gwasanaethau ambiwlans brys yn cael eu comisiynu gan y saith Bwrdd Iechyd Lleol drwy’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB).

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) sy’n darparu gwasanaethau ambiwlans brys i boblogaeth Cymru.

Mae’r PGAB wedi datblygu cyfres o Ddangosyddion Ansawdd Ambiwlans i fonitro a gwella perfformiad ar draws y Llwybr Gofal Ambiwlans 5 Cam: Helpu i ddewis; Ateb fy ngalwad; Dod i’m gweld; Rhoi triniaeth i mi; Mynd â mi i'r ysbyty


Casgliad data a dull cyfrifo
Darperir y data gan yr Adran Gwybodeg Iechyd yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Yn fisol o mis Ebrill 2016

Ansawdd ystadegol
Cyflenwir data ar daenlen EXCEL a'i drosglwyddo i gronfa ddata MYNEDIAD; gwneir gwiriadau dilysu yn cynnwys tueddiadau misol a chyfeirid unrhyw ymholiadau tuag at YGAC / PGAB

Allweddeiriau
Ambiwlans; Galw Iechyd Cymru