Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansiau yn ôl ardal a mis

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynglŷn â chanslo rhai triniaethau meddygol a llacio targedau perfformiad, mae amryw o gasgliadau data cenedlaethol wedi dod i ben dros dro a byddwn hefyd yn rhoi’r gorau i roi gwybod am ystadegau perfformiad am y tro. Bydd y newidiadau hyn mewn grym tan o leiaf cyfnod adrodd mis Hydref.

None
Ardal[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]DAA[Hidlo]
-
-
[Lleihau]DAA 1
-
-
DAA 2
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2019Cliciwch yma i ddidoliMai 2019Cliciwch yma i ddidoliMehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2019Cliciwch yma i ddidoliAwst 2019Cliciwch yma i ddidoliMedi 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref 2019Cliciwch yma i ddidoliTachwedd 2019Cliciwch yma i ddidoliRhagfyr 2019
[Lleihau]Helpu i ddewis[Ehangu]Nifer digwyddiadau ymgysylltu cymunedol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru [AQI1]11293124291847273
[Lleihau]Nifer yr achosion o fod yn bresennol mewn digwyddiadau rhanddeiliaid allweddol [AQI3]Nifer yr achosion o fod yn bresennol mewn digwyddiadau rhanddeiliaid allweddol [AQI3]39411826102113165
[Lleihau]Nifer yr ymweliadau unigryw â gwefan Galw Iechyd Cymru [AQI4i]Nifer yr ymweliadau unigryw â gwefan Galw Iechyd Cymru [AQI4i]296,222293,461364,768397,017441,412421,636442,937417,566419,479
[Lleihau]Nifer y galwadau Galw Iechyd Cymru yn ôl rheswm (10 uchaf y chwarter) [AQI4ii]Problemau deintyddol3,8063,9243,7273,7994,2613,5503,6513,5813,688
Poen yn yr abdomen1,2271,3401,2431,2451,4411,2471,3821,5631,541
Brech641557585589581521592723645
Poen yn y frest6896075675617187078258231,087
Cwympo - nid achos trawmatig.........
Plentyn yn llefain.........
Amlyncu gwenwyn...455442376...
Chwydu376394322......
Anaf i'r pen.........
Ymholiad am feddyginiaeth.........
Twymyn6915705406145434936378131,280
Poen cefn462459476460555484515525523
Symptomau eraill633700620630671588629722693
Dolur gwddf554466438358417458532710973
Peswch461306259...4666451,255
Anawsterau anadlu......523631815
Cur pen...336346353...
[Lleihau]Nifer a chanran y galwyr aml [AQI5]Nifer y galwyr aml275273267284292281294295324
Nifer yr achosion a gynhyrchyd gan alwyr aml2,2782,2572,4872,5342,7322,7122,7072,4812,828
Cyfanswm nifer yr achosion39,87639,78538,49040,66640,06738,64140,53240,23744,562
Canran yr achosion o alwyr aml mewn cymhariaeth â nifer y digwyddiadau yn gyffredinol5.75.76.56.26.87.06.76.26.3
[Lleihau]Ateb fy ngalwad[Lleihau]Nifer y galwadau Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd a atebwyd [AQI6]Nifer y galwadau Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd a atebwyd [AQI6]6,7016,9156,2807,1216,6496,5736,9026,8097,398
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7].........
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7i]Nifer y galwadau 999 a atebwyd [AQI7i]41,53140,79340,13343,47143,01541,83944,67844,84651,816
[Lleihau]Galwadau 999: amser i ateb [AQI7ii]Galwadau 999: amser i ateb - ymateb canolrif (mewn eiliadau)222232222
Galwadau 999: amser i ateb - 65ain canradd (mewn eiliadau)333333333
Galwadau 999: amser i ateb - 95ain canradd (mewn eiliadau)6356668110682807045
[Lleihau]Nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS) [AQI8]Cyfanswm nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS)39,87639,78538,49040,66640,06738,64140,53240,23744,562
Protocol 06: problemau anadlu4,3193,9043,6913,7293,6174,0574,6065,0306,153
Protocol 10: poen yn y frest4,4354,3114,2104,1004,1564,0684,5794,3784,502
Protocol 12: confylsiynau / ffitiadau1,3031,3271,2721,3471,3151,3491,3141,2741,493
Protocol 17: cwympiadau4,5444,5224,4374,8514,8174,5674,7864,8605,466
Protocol 21: gwaedlif / rhwygiadau ar y croen1,5051,5161,4231,5341,4191,4101,5141,5101,629
Protocol 23: gorddos / gwenwyno (amlyncu).........
Protocol 25: seicolegol / ymddygiad annormal / hunanladdiad.........
Protocol 26: unigolyn sâl - diagnosis penodol2,9983,0012,8283,1582,9762,9563,1323,3603,992
Protocol 28: strôc (CVA/TIA)1,4381,3471,3051,2841,3911,3041,4531,4021,568
Protocol 30: anafiadau trawmatig, penodol.........
Protocol 31: anymwybodol / llewygu (bron a bod)2,4192,3712,3902,5852,4632,3722,4412,4282,827
Protocol 35: Gweithwyr iechyd proffesiynol4,1134,2013,9444,2314,1143,7313,5693,6033,614
Protocol UGA2: uwchraddio i oren 21,2451,4631,308......
Protocol *U: anhysbys - defnyddiwr wedi gadael yr alwad...1,3751,5031,3411,4931,4311,701
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin) [AQI9i]Nifer y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)3,4123,2803,3343,4633,3213,2953,5663,6304,645
Nifer yr asesiadau ffôn NHSDW a gafodd eu datrys gyda chanlyniad 'nad oedd ambiwlans yn ofynnol’1,3931,4301,4231,4461,3671,2521,3621,5171,896
Nifer yr asesiadau ffôn desg glinigol a ddatryswyd gyda chanlyniad 'nad oedd ambiwlans yn ofynnol’2,0191,8501,9112,0171,9542,0432,2042,1132,749
Canran y galwadau a ddaeth i ben yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth8.68.28.78.58.38.58.89.010.4
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru [AQI9ii]Nifer y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru2,6602,6702,6812,8222,6792,5962,7262,9333,469
Nifer y galwadau 999 a gymerwyd drwy'r System Ddosbarthu Blaenoriaethu Meddygol (MPDS)39,87639,78538,49040,66640,06738,64140,53240,23744,562
Canran y galwadau a drosglwyddwyd i Galw Iechyd Cymru6.76.77.06.96.76.76.77.37.8
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru [AQI9iii]Nifer y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru gyda’r canlyniad bod 'angen ambiwlans’9599599481,0701,0091,0091,0081,1121,227
Cyfanswm nifer y galwadau a frysbennwyd gan gynghorydd nyrsio2,3522,3892,3712,5162,3762,3762,3702,6293,123
Canran y galwadau a ddychwelwyd gan Galw Iechyd Cymru40.840.140.042.542.542.542.542.339.3
[Lleihau]Nifer a chanran y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i gyngor gofal amgen [AQI9iv]Nifer y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i wasanaethau cyngor gofal amgen1,3931,4301,4231,4461,3671,3671,3621,5171,896
Cyfanswm nifer y galwadau a frysbennwyd gan gynghorydd nyrsio2,3522,3892,3712,5162,3762,3762,3702,6293,123
Canran y galwadau a derfynwyd drwy drosglwyddo i wasanaethau cyngor gofal amgen59.259.960.057.557.557.557.557.760.7
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau a dderbyniwyd o fewn 24 awr yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin) [AQI10i]Nifer y digwyddiadau a dderbyniwyd o fewn 24 awr yn dilyn asesiad ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)211212299264267267223207225
Nifer y galwadau a derfynwyd yn dilyn asesiad dros y ffôn gan yr Ymddiriedolaeth (Gwrando a Thrin)3,4123,2803,3343,4633,3213,3213,5663,6304,645
Canran ailgysylltu o fewn 24 awr i frysbennu dros y ffôn (Gwrando a Thrin)6.26.59.07.68.08.06.35.74.8
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau o fewn 24 awr yn dilyn presenoldeb yn y lleoliad, lle na chludwyd y claf i'r ysbyty (Gwrando a Thrin) [AQI10ii]Nifer y digwyddiadau o fewn 24 awr yn dilyn Gwrando a Thrin182126182222233719
Nifer yr achosion o fod yn y lleoliad lle na chludwyd y claf i'r ysbyty (Gwrando a Thrin)2,8543,0072,8052,9882,9582,9582,8222,8712,909
Canran ailgysylltu o fewn 24 awr i Gwrando a Thrin0.60.70.90.60.70.70.81.30.7
[Lleihau]Dod i’m gweld[Lleihau]Galwadau cod COCH, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI11]Nifer y digwyddiadau categori COCH sy'n arwain at ymateb brys1,9672,1722,1382,3012,2742,3012,5282,8923,140
Nifer y digwyddiadau categori COCH gyda'r ymateb cyntaf yn cyrraedd y lleoliad o fewn 8 munud1,3821,5251,5491,5951,5691,5751,6761,7771,946
Canran y digwyddiadau categori COCH gyda'r ymateb cyntaf yn cyrraedd y lleoliad o fewn 8 munud (targed 65%)70.370.272.569.369.068.466.361.462.0
Categori COCH - ymateb canolrif (mewn eiliadau)330326323326336339362399397
Categori COCH - 65ain canradd (mewn eiliadau)432436415441447451469516507
Categori COCH - 95ain canradd (mewn eiliadau)9929639649981,0141,0171,0381,0821,151
[Lleihau]Galwadau cod AMBR, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI12]Nifer y digwyddiadau categori AMBR sy'n arwain at ymateb brys22,55122,68821,50222,28321,93821,06121,55720,64321,800
Categori AMBR - ymateb canolrif (mewn eiliadau)1,6731,6021,6131,7731,8521,8501,9902,1982,883
Categori AMBR - 65ain canradd (mewn eiliadau)2,5652,4322,4642,7212,8542,9063,1563,5544,637
Categori COCH - 95ain canradd (mewn eiliadau)11,2129,69910,31611,11312,38912,50514,61116,07920,902
[Lleihau]Galwadau cod GWYRDD, gan gynnwys y canolrif a'r 65ain a 95ain canradd [AQI13]Nifer y digwyddiadau categori GWYRDD sy'n arwain at ymateb2,2372,2432,1692,1612,0782,1012,2432,1461,937
Categori GWYRDD - ymateb canolrif (mewn eiliadau)2,7492,6842,6573,0063,0183,1043,2333,6553,914
Categori GWYRDD - 65ain canradd (mewn eiliadau)4,2843,9663,8764,4084,4774,6254,7565,3366,291
Categori GWYRDD - 95ain canradd (mewn eiliadau)16,76018,01816,20619,38420,48418,57124,22524,34527,074
[Lleihau]Nifer y digwyddiadau yr ymatebwyd iddynt ble roedd o leiaf 1 adnodd wedi cyrraedd yn y fan a’r lleNifer y digwyddiadau yr ymatebwyd iddynt ble roedd o leiaf 1 adnodd wedi cyrraedd yn y fan a’r lle (ac eithrio digwyddiadau lle mae dosbarthiadau lluosog yn briodol)21,75722,32120,99922,15221,39722,03722,53622,17323,253
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 1 cerbyd yn y fan a’r lle82.583.082.981.981.878.379.277.976.3
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 2 gerbyd yn y fan a’r lle16.015.515.516.316.219.018.219.220.6
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 3 cherbyd yn y fan a’r lle1.21.31.31.51.62.32.32.62.7
Canran yr achosion lle cyrhaeddodd 4 neu ragor o gerbydau yn y fan a’r lle0.30.20.30.20.30.40.30.40.5
[Lleihau]Presenoldeb Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol yn y lleoliad, gan gynnwys yn ôl categori galwadau a chanran [AQI15]Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad1,5211,4531,5841,5571,7951,6101,5371,6631,960
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - COCH267287306275302307283374367
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - AMBR1,1931,1081,2161,2171,4001,2171,1611,2071,487
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad - GWYRDD6158626593869382106
Nifer yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad lle mai dyna'r ymateb cyntaf i gyrraedd y lleoliad1,3161,2781,3611,3421,5701,3681,3261,3871,722
Canran yr Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol a gyrhaeddodd y lleoliad lle mai nhw oedd yr ymateb cyntaf i gyrraedd y lleoliad86.588.085.986.287.585.086.383.487.9
[Lleihau]Rhoi triniaeth i mi[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty [AQI16i]Canran y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty17.220.011.016.014.811.311.29.610.0
Nifer y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon, lle cofnodwyd bod cylchrediad digymell wedi dychwelyd (ROSC) wrth ddrws yn yr ysbyty414519362723242225
Cyfanswm nifer y cleifion lle ceisiwyd dadebru yn dilyn ataliad y galon238225172225182203215229251
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol [AQI16ii]Canran y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol94.695.996.695.896.696.698.197.596.2
Nifer y cleifion lle amheuir strôc, lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal strôc priodol351352365342375310366347304
Cyfanswm nifer y cleifion yr amheuir iddynt gael strôc371367378357388321373356316
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia a bwndel gofal priodol [AQI16iii]Canran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael bwndel gofal priodol [gan gynnwys analgesia]83.981.783.981.580.883.284.188.383.7
Nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael bwndel gofal priodol214205214203206213228241210
Cyfanswm nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri255251255249255256271273251
Canran y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia93.391.693.792.889.893.895.994.195.2
Nifer y cleifion hyn lle amheuir bod clun wedi torri, lle cofnodwyd eu bod wedi cael analgesia238230239231229240260257239
Cyfanswm nifer y cleifion hyn yr amheuir eu bod wedi torri clun255251255249255256271273251
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol [AQI16iv]Canran y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol70.364.482.970.787.071.471.173.179.7
Nifer y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI) lle cofnodwyd eu bod wedi derbyn bwndel gofal STEMI priodol455858416740595747
Cyfanswm nifer y cleifion cnawdnychiant myocardaidd gyda ST segment ddyrchafol (STEMI)649070587756837859
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS [AQI16v]Canran y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS98.697.3100.098.4100.097.9100.0100.098.6
Nifer y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis lle ceir cofnod o sgôr NEWS707353625346686570
Cyfanswm y cleifion lle amheuir bod achos o sepsis717553635347686571
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol [AQI16vi]Canran y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Nifer y cleifion lle amheuir bod achos o ffit wres mewn claf 5 mlwydd oed ac iau, lle ceir cofnod bod y claf yn derbyn y bwndel gofal priodol372239311919302129
Cyfanswm nifer y cleifion 5 mlwydd oed ac iau yr amheuir iddynt gael ffit wres372239311919302129
[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol [AQI16vii]Canran y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol87.683.289.287.686.089.883.789.786.4
Nifer y cleifion hypoglycemig lle ceir cofnod eu bod yn derbyn y bwndel gofal priodol261253215170208159210191159
Cyfanswm nifer y cleifion hypoglycemig298304241194242177251213184
[Lleihau]Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty [AQI17]Cyfanswm nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty5,1025,1594,8224,9854,9174,7615,0095,1885,338
Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty - triniaeth yn y lleoliad2,8543,0072,8052,9882,9562,7392,8222,8712,907
Nifer y digwyddiadau a arweiniodd at beidio â chludo i'r ysbyty - cyfeirio at ddarparwr arall2,2482,1522,0171,9971,9612,0222,1872,3172,431
[Lleihau]Nifer a chanran y digwyddiadau lle’r oedd adnodd yn ymateb delfrydol / addas yn unol â’r model ymateb clinigol [AQI18]Nifer y digwyddiadau lle’r oedd RRV yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol.........
Nifer y digwyddiadau lle anfonwyd RRV fel ymateb delfrydol.........
Canran o y ddigwyddiadau lle anfonwyd RRV fel ymateb delfrydol.........
Nifer y digwyddiadau lle’r oedd EA yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol.........
Nifer y digwyddiadau lle anfonwyd EA fel ymateb delfrydol.........
Canran y digwyddiadau lle anfonwyd EA fel ateb delfrydol.........
Nifer y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (cerdyn 35) lle’r oedd UCS yn ddelfrydol yn unol â'r model ymateb clinigol.........
Nifer y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (cerdyn 35) lle anfonwyd UCS fel ymateb delfrydol.........
Canran y galwadau Gweithwyr Iechyd Proffesiynol lle anfonwyd UCS fel ymateb delfrydol.........
Cyfanswm nifer y digwyddiadau OREN yr ymatebwyd iddynt20,17419,97819,05819,72019,50318,69719,33818,70219,834
Nifer y digwyddiadau OREN lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd13,74413,78212,93813,41613,03212,3774,2864,3434,743
Canran y digwyddiadau OREN lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd68.169.067.968.066.866.222.223.223.9
Nifer y digwyddiadau OREN lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf1,2751,1001,1221,1501,1071,136162143169
Canran y digwyddiadau OREN lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf6.35.55.95.85.76.10.80.80.9
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD2 yr ymatebwyd iddynt882930899881847847886871787
Nifer y digwyddiadau GWYRDD2 lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd5035445344794804501198798
Canran y digwyddiadau GWYRDD2 lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd57.058.559.454.456.753.113.410.012.5
Nifer y digwyddiadau GWYRDD2 lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf3644303330368410
Canran y digwyddiadau GWYRDD2 lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf4.14.73.33.73.54.30.90.51.3
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) yr ymatebwyd iddynt1,0881,1041,0241,0411,0231,0531,1431,100955
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd700734647635618609212116
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd64.366.563.261.060.457.81.81.91.7
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf595868656765706
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Nid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf5.45.36.66.26.56.20.60.00.6
Cyfanswm nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) yr ymatebwyd iddynt2,7552,8822,7382,8032,7402,5932,6212,6292,475
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd1,7911,8771,8451,8251,8481,699000
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle mai’r adnodd delfrydol oedd y cyntaf i gyrraedd65.065.167.465.167.465.50.00.00.0
Nifer y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf8109151619000
Canran y digwyddiadau GWYRDD3 (Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) lle na wnaeth yr adnodd delfrydol gyrraedd gyntaf0.30.30.30.50.60.70.00.00.0
[Lleihau]Mynd â mi i'r ysbyty[Lleihau]Nifer a chanran y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn dilyn asesiad wyneb yn wyneb [AQI19i]Nifer y cleifion 999 a gludwyd i'r ysbyty15,48015,68714,81215,19714,94714,83115,71815,20215,717
Cyfanswm nifer y digwyddiadau lle'r oedd adnodd ambiwlans yn bresennol23,29523,35222,27622,84822,57222,09523,33223,02024,102
Canran y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn dilyn asesiad wyneb yn wyneb66.567.266.566.566.267.167.466.065.2
[Lleihau]Nifer y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn ôl math [AQI19ii]Nifer y cleifion a gludwyd i'r ysbyty yn ôl math20,48520,92819,75320,64620,04719,58620,28319,48219,932
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys18,62219,08918,00818,81718,44717,93418,66118,01818,325
Haen 2 Unedau damweiniau ac achosion brys llai o faint - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol516521540556428453409424421
Haen 3 Prif unedau acíwt - Uned Dderbyn Feddygol1,047977912924871888911773880
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)300341293349301311302267306
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty [AQI20i]Canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty48.650.250.645.442.338.238.134.732.7
Nifer yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud9,5519,9709,5778,8818,0997,1817,4295,9865,806
Cyfanswm nifer y trosglwyddiadau19,66119,86218,91219,57619,15918,80419,49817,25317,774
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud i gyrraedd yr ysbyty, yn ôl math o ysbyty [AQI20ii]Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud48.149.850.544.741.537.537.534.132.2
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud8,8169,2758,9508,2327,5226,6366,8945,5585,394
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau18,33318,62717,73518,40518,10817,71918,40216,32116,761
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud28.040.134.337.031.729.333.033.526.2
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud871191071107175727455
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau311297312297224256218221210
Haen 3 Prif unedau acíwt - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud63.761.460.161.761.256.752.749.844.5
Haen 3 Prif unedau acíwt - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud648576520539506470463354357
Haen 3 Prif unedau acíwt - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau1,017938865874827829878711803
Arall - canran yr achosion o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Arall - o hysbysiad i drosglwyddo o fewn 15 munud000000000
Arall - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau000000000
[Lleihau]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o hysbysiad i drosglwyddo dros 15 munud [AQI21]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o hysbysiad i drosglwyddo dros 15 munud8,7667,1007,3248,0498,40710,02511,13211,47413,821
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys8,4946,9247,0977,8598,2079,77610,89911,21513,466
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol1596610610298106717289
Haen 3 Prif uned acíwt - Uned Derbyniadau Meddygol11311012188102142163188266
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)000000000
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud o ran trosglwyddo gofal cleifion i staff yr ysbyty [AQI22i]Canran o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud74.975.882.587.588.888.689.388.288.2
Nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud14,72115,06315,60317,13717,00616,65617,41715,22215,681
Cyfanswm nifer y trosglwyddiadau19,66119,86218,91219,57619,15918,80419,49817,25317,774
[Lleihau]Nifer a chanran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud o ran trosglwyddo gofal cleifion i staff yr ysbyty yn ôl math o ysbyty [AQI22ii]Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud74.375.282.087.588.788.589.288.288.0
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud13,61514,01114,54416,09916,06215,68716,41114,40214,758
Haen 1 Prif Unedau Damweiniau ac Achosion Brys - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau18,33318,62717,73518,40518,10817,71918,40216,32116,761
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud80.184.590.787.589.791.893.186.992.4
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud249251283260201235203192194
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau311297312297224256218221210
Haen 3 Prif unedau acíwt - canran yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud84.385.489.789.089.888.591.588.390.8
Haen 3 Prif unedau acíwt - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud857801776778743734803628729
Haen 3 Prif unedau acíwt - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau1,017938865874827829878711803
Arall - canran o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Arall - nifer yr achosion o drosglwyddo i glirio o fewn 15 munud000000000
Arall - cyfanswm nifer y trosglwyddiadau [AQI22]000000000
[Lleihau]Cludo i leoliadau eraill y BILl [AQI23]Cludo i ysbyty y tu allan i ardal Bwrdd Iechyd Lleol1,6201,7741,5821,7101,7501,6241,5861,5371,648
Nifer yr achosion o gludo yn gyffredinol i'r ysbyty20,48520,92819,75320,64620,04719,58620,28319,48219,932
Canran yr achosion o gludo i'r ysbyty y tu allan i ardal y Bwrdd Iechyd Lleol7.98.58.08.38.78.37.87.98.3
[Lleihau]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o drosglwyddo i glirio dros 15 munud [AQI24]Nifer yr oriau a gollwyd yn sgil achosion o drosglwyddo i glirio dros 15 munud1,062947644342283300327338395
Haen 1 Prif unedau damweiniau ac achosion brys1,033926631325273291317329386
Haen 2 Unedau Damweiniau ac Achosion Brys Llai - Uned Mân Anafiadau neu Ganolfan Damweiniau Lleol13521031123
Haen 3 (Prif uned acíwt) - Uned Derbyniadau Meddygol161510878966
Arall (pob uned arall, fel unedau mamolaeth neu unedau iechyd meddwl)000000000

Metadata

Teitl
Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansiau yn ôl ardal a mis

Diweddariad diwethaf
20 Chwefror 2020 20 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
21 Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar ran pobl Cymru, mae gwasanaethau ambiwlans brys yn cael eu comisiynu gan y saith Bwrdd Iechyd Lleol drwy’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB).

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) sy’n darparu gwasanaethau ambiwlans brys i boblogaeth Cymru.

Mae’r PGAB wedi datblygu cyfres o Ddangosyddion Ansawdd Ambiwlans i fonitro a gwella perfformiad ar draws y Llwybr Gofal Ambiwlans 5 Cam: Helpu i ddewis; Ateb fy ngalwad; Dod i’m gweld; Rhoi triniaeth i mi; Mynd â mi i'r ysbyty


Casgliad data a dull cyfrifo
Darperir y data gan yr Adran Gwybodeg Iechyd yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Yn fisol o mis Ebrill 2016

Ansawdd ystadegol
Cyflenwir data ar daenlen EXCEL a'i drosglwyddo i gronfa ddata MYNEDIAD; gwneir gwiriadau dilysu yn cynnwys tueddiadau misol a chyfeirid unrhyw ymholiadau tuag at YGAC / PGAB

Allweddeiriau
Ambiwlans; Galw Iechyd Cymru