Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd yr oedi yn ôl darparwr Bwrdd Iechyd Lleol a band oedi
None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfleuster[Hidlwyd]
-
Cyfleuster 1[Hidlo]
[Lleihau]Cam yr oedi[Hidlwyd]
-
Cam yr oedi 1[Hidlo]
Côd ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Band oedi[Hidlo]
-
Band oedi 1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli0 – 3 wythnosCliciwch yma i ddidoli4 – 6 wythnosCliciwch yma i ddidoli7 – 12 wythnosCliciwch yma i ddidoli13 – 26 wythnosCliciwch yma i ddidoli26 + wythnos
[Lleihau]Pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth25487612820450
Pob Bwrdd Iechyd ac YmddiriedolaethBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr641082387
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys2186..35
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda291185154
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg5020211012113
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf23433134
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan471882.75
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro171676349
Ymddiriedolaeth GIG Felindre3....3

Metadata

Teitl
Hyd yr oedi yn ôl sefydliad a band oedi

Diweddariad diwethaf
21 Mawrth 2019 21 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
18 Ebrill 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Mis Hydref 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Oedi wrth drosglwyddo gofal