Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cam oedi yn ôl awdurdod lleol y preswylydd
None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfleuster[Hidlwyd]
-
Cyfleuster 1[Hidlo]
Côd ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Cam yr oedi[Hidlo]
-
Cam yr oedi 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAros am asesiad neu symud o fewn y GIGCliciwch yma i ddidoliAros i adael yr ysbytyCliciwch yma i ddidoliY cam nesaf heb ei bennu
[Lleihau]Cyfanswm – Pob ardal2442927480
Cyfanswm – Pob ardal[Lleihau]Ardal anhysbys neu y tu allan i GymruArdal anhysbys neu y tu allan i Gymru.5.5
[Lleihau]Pob Awdurdod Lleol yng Nghymru2442427475
Pob Awdurdod Lleol yng NghymruYnys Môn418123
Gwynedd214117
Conwy26.8
Sir Ddinbych.7.7
Sir y Fflint.15.15
Wrecsam219223
Powys114.15
Ceredigion.12.12
Sir Benfro115117
Sir Gaerfyrddin315220
Abertawe153458
Castell-nedd Port Talbot139343
Pen-y-bont ar Ogwr235138
Bro Morgannwg.19120
Casnewydd323329
Caerdydd116522
Rhondda Cynon Taf.9.9
Merthyr Tudful140142
Caerffili.516
Blaenau Gwent.7.7
Tor-faen.17.17
Sir Fynwy.26127

Metadata

Teitl
Cam oedi yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
20 Rhagfyr 2018 20 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
24 Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Mis Mawrth 2004 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Oedi wrth drosglwyddo gofal