Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cam oedi yn ôl darparwr Bwrdd Iechyd Lleol
None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfleuster[Hidlwyd]
-
Cyfleuster 1[Hidlo]
Côd ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Cam yr oedi[Hidlo]
-
Cam yr oedi 1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAros am asesiad neu symud o fewn y GIGCliciwch yma i ddidoliAros i adael yr ysbytyCliciwch yma i ddidoliY cam nesaf heb ei bennu
[Lleihau]Pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth2536431420
Pob Bwrdd Iechyd ac YmddiriedolaethBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr872484
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.30.30
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda640349
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe574281
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg2471160
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.63669
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro238545
Ymddiriedolaeth GIG Felindre2..2

Metadata

Teitl
Cam oedi yn ôl sefydliad

Diweddariad diwethaf
22 Awst 2019 22 Awst 2019

Diweddariad nesaf
19 Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Mis Hydref 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Oedi wrth drosglwyddo gofal